Family Wiki
Advertisement

חבורת ערד היא מגיל היורה. בנויה מסלעי אבן חול, אבני גיר ופצלים עם מעט שכבות ביניים חוואריות בעובי של 2,000 מטר. הסלעים מכילים שרידי רכיכות וקיפודי ים המעידים על הרבדה בים רדוד.

התפוצה של התצורה היא בהר החרמון, בורג' אל-מלח בשומרון ובמכתשים : הקטן, הגדול ן רמון.

תצורות החבורה[]

למעלה מעשר תצורות הוגדרו בקידוחים שנעשו ברחבי הארץ: מתצורות: חלוצה, ניר-עם ושדרות בנגב הצפוני ועד ל"תצורת מפרץ חיפה".

מעל פני הקרקע נחשפות התצורות הבאות:

  • תצורות זוהר, כידוד ובאר שבע - במכתש הגדול ובמכתש הקטן - בהרכב אבני גיר, חאוור ומעט גבס.
  • תצורת משחור - נמצאת בבורות במרכז במכתש רמון. התצורה מורכבת מחרסית קאולינית דמוית צור, שצבעה משתנה מלבן נקי בפנים הבורות, לסגלגל בחלקם החיצוני. . סלעי התצורה מעידים על אקלים טרופי חם ולח ובליה רבה שהיה ששרר בתקופת היורה בארץ ישראל.
  • תצורת ארדון - שאף היא נחשפת במכתש רמון. התצורה בנויה בעיקר מדולומיט, וכן חוואר וחרסית. סלעים אלה מעידים על סביבת השקעה רדודה ביותר.
  • תצורת אנמר - הנחשפת בהרי החרמון . היא מתאפיינת בחילופי חול וחרסיות.
  • תצורת מליח -- בבורג' אל מליח.

לאור שוניות האלמוגים הרבות שנמצאו בתצורות זוהר ובאר-שבע, מניחים כי האקלים ששרר באזורנו ה אקלים טרופי חם ולח. אקלים זה משתקף הן בשוניות האלמוגים הרבות שנמצאו (תצורות זוהר ובאר-שבע).

בחבורה זו נכללים גם גופים מאגמתיים רבים,ביניהם הסדן המכונה "שן רמון", דייקים רבים באזור "הר ארדון" וכן סילים .

קישורים חיצוניים[]

Advertisement