Family Wiki
Advertisement
Hanegev near Nizana

חבורת עבדת ליד ניצנה

חבורת עבדת היא תצורה גאולוגית בארץ ישראל שהוגדרה באזור עבדת על ידי עזרא גבירצמן בשנת 1989. החבורה מכונה בעבודות קודמות על ידי זלצמן, (1964) וגולני, (1961) "הקבוצה הגירית" או"הקבוצה האיאוקנית".[1]

הסלעים המרכיבים את חבורת עבדת הם: גיר וקרטון. הסלעים משתנים, הן בחתך אנכי והן במרחב, מגיר קשה עד גיר קרטוני ועד לקרטון. גיל החבורה הוא איאוקן.

חבורת עבדת מונחת על חבורת הר הצופים. סלעי החבורה שקעו בסביבה ימית ולכן מכילים מאובנים ימיים. מעליהם מופיע רצף של חולות וחלוקים ששקעו באגמים ובנחלים, כלומר בסביבה יבשתית.

חבורת עבדת בונה את קער שכם וסלעי שולטים במחצית המזרחית של גיליון המפה טופוגרפית של שכם.

הגדרת החבורה[]

בתקופת האאוקן היו שני אירועי הצפה בנגב, האחד באאוקן התחתון ורוב האאוקן התיכון והשני באאוקן העליון. במהלך שתי הצפות אלו הורבדו סלעי הנגב. בעקבות תהליכי סחיפה שבמהלכם נסחפו סלעי האאוקן העליון שכיסו את רמת ברנע נחשפו מבני חבורת עבדת המהווים היום גג רמה זו. באזור הר חמרן ורמת ברנע נחשף חתך מלא של יחידות הסלע ששקעו בתקופת האאוקן בהר חמרן ניתן לראות את בסיס חבורת עבדת מן האאוקן התחתון ובהר חורשה ניתן לראות את תצורת הר עקרב מן האאוקן המאוחר.

כמאגר מים[]

שכבת סלעי הקירטון של חבורת עבדת מגיל האאוקן משתרעים על שטח נרחב בשפלה הדרומית ובצפון מערב הנגב[2]. מקצתם נחשפים על פני שטח (במזרח) ומקצתם מכוסים בשכבות סלע צעירות יותר (במערב). בתוך סלעי הקירטון משולבות שכבות של גיר ומעט שכבות צור דקיקות. העובי המקסימלי של סלעי חבורת עבדת מגיע ל- 30 מ'.

אקוות האאוקן מכילה מים מועטים, והמילוי החוזר ממוצע מוערך ב-15-10 מטר מעוקב לשנייה. האקווה מכילה כמות מים זעומה למרות השתרעותה הגאוגרפית הרחבה, וזאת משלוש סיבות :

 1. הגשמים באזור מועטים.
 2. קשה למים לחלחל לתוך האקווה בשל תכונותיה ההידראוליות הגרועות.
 3. האידוי והנגר העילי גדולים יחסית.

בשומרון[]

חבורת עבדת מתבטאת בהרי השומרון בסלעי גיר וקרטון עם מעט צור וקוורצוליט מגיל האאוקן בעובי כולל של 350 מטר בשומרון ועובי גדול יותר 600 מטר בהרי הגלבוע. הסלעים מכילים מאובנים, בעיקר מיקרוסקופיים, המעידים על הרבדה בים רדוד.

מחשופי החבורה מרוכזים בשני גושים גדולים משני צידי קמר הפריעה: האחד, מזרחי בקער הסרטבה והשני, מערבי, בקער שכם ובקער גלבוע

בהרי הנגב הצפוני[]

Panorama from the road to Sinai

מבט למסלע חבורת עובדת

חבורת עבדת, כוללת ביסודה ארבע תצורות עיקריות:

 • תצורת מור - קירטון, הכולל שכבות ביניים דקות שמצויות בהן תרכיזי צור, והיא מתוארכת לתקופת האיאוקן הקדום . היא תצורת המסלע העתיקה והנמוכה .
 • תצורת ניצנה - גיר עם מאובני נומוליטים.
 • תצורת חורשה - קירטון רך ומסיבי.
 • תצורת מטרד - גיר קשה עם נומוליטים
 • תצורת הר עקרב - שכבות גיר אופקיות מן האיאוקן המאוחר.

שלוש התצורות האחרונות הן מתקופת האיאוקן התיכון.

באזור הר הנגב מתחתרים ערוצים בגיר ובקירטון, היוצרים נוף טופוגרפי עמוק, וכן אזורים נרחבים שבהם מדרונות תלולים, עם כיסוי קרקעי עם אבנים.

לקריאה נוספת[]

 • אלי שדות - רשות שמורות הטבע, יעקב מימרן - המכון הגאולוגי, מיפוי שימושי שטח - גיליון שכם, מחקרי יהודה ושומרון, קובץ בעריכת יעקב אשל, מכללת יהודה ושומרון - מכון מחקר, 1993, קדומים אריאל.
 • יעקב מימרן - המכון הגאולוגי, הייחוד הגאולוגי של השומרון, מחקרי יהודה ושומרון - דברי הכנס הראשון תשנ"א - 1991, קובץ בעריכת זאב ח' ארליך ויעקב אשל, מכללת יהודה ושומרון - מכון מחקר, 1992, קדומים אריאל, הוצאת ראובן מס - ירושלים

קישורים חיצוניים[]

הערות שוליים[]

 1. מקור: הערכת סכנה לגלישות מדרון בזמן רעידות אדמה בגילינות מפה טופוגרפית: טבריה וארבל - עמוד 37 - משרד התשתיות הלאומיות
 2. חיים גבירצמן, משאבי המים בישראל, ירושלים, 2002
Advertisement