Family Wiki

This wiki's URL has been migrated to the primary fandom.com domain.Read more here

READ MORE

Family Wiki
Advertisement
כל הפרטים הנכללים בדף זה, כמו בשאר הדפים בויקי זה, נועדו ללימוד ולמחקר - אין לעשות בהם שימוש מסחרי.

אם מישהו סבור שיש בכך פגיעה בזכויות יוצרים - הוסיפו הערה בתחתית הדף והתוכן יימחק מייד

סימון גאולוגי של החבורה

חבורת כורנוב - גילה קרטיקון תחתון והיא בנויה אבני חול עם שרידי גזעי עצים ואבני חול גיריות עם שרידי שבלולים וצדפים. שרידי גזעי העצים ואוךי אבני החול מעידים על הרבדה בסביבה יבשתית - תוצאה של נסיגת הים מאזורינו בסוך תקופת היורא.

אבני החול הניריות מעידות על תחילת מחזור נוסף המתחיל בהצפה ימית ההולכת וחודרת עם הרבדת חבורת יהודה.

עובי חתך חבורת כורנוב בשומרון הוא כ-200 מטר והמחשופים מרוכזים בסמוך למחשופי חבורת ערד דרומה בשיפולי הר כביר וטמון הפונים לנחל תרצה.

תצורות חבורת כורנוב[]

  • תצורת קטנה – 406-354 מ' – מורכבת בעיקר מגיר חווארי אפור.
  • תצורת עין קיניה – 457-406 מ' – מורכבת בעיקר מגיר וגיר חווארי אפור-בז'. בבסיס תצורה חוואר אפור-צהוב.
  • תצורת טמון – 539-457 מ' – מורכבת מגיר חווארי עם הרבה מאוד אופקי חוואר וחרסיות.

עפ"י מפה גיאולוגית של רמאללה (ע. שכנאי, 2000 (תצורת קטנה בעלת עובי של 42 מ'. בפועל התצורה הוגדרה כבעלת עובי של 52 מ'. התצורה מכילה חילופים תכופים בין גיר חווארי אפור לחוואר. המעבר בין תצורת קטנה לתצורת עין קיניה הובחן בעזרת שינוי קל בצבע של דוגמאות המטחן מאפור לבז', בעזרת ירידה חדה בלוג ה- GR ועלייה בהתנגדות החשמלית. עם זאת, חלק מדוגמאות המטחן בשתי תצורות אלו מראות דמיון רב. תצורת עין קיניה תאמה בקירוב טוב את הנתון מגיליון רמאללה והוגדרה כבעלת עובי של 51 מ' (במפה 55 מ'). בתצורה זו יש פחות חילופים בין גיר לחוואר לעומת תצורת קטנה.

תצורת טמון בעלת עובי של לפחות 82 מ' לפי הקידוח ונתון זה מסתדר מצוין עם המפה של רמאללה, שם מוגדר עובי התצורה +87 .בתצורה זו יש חילופים רבים ועוד יותר תכופים בין גיר חווארי אפור לחוואר וחרסיות חומות וניתן להתייחס אליה כאקוויטרד.

מיקום הקידוח נמצא בסמוך מאוד להעתק נורמלי המעלה את הצד הדרומי כנגד הצד הצפוני להעתק. לאחר חישובים שלנו הלוקחים בחשבון זווית אופיינית להעתק נורמלי בין °80°-60 ,תיתכן החסרת חתך של כמה עשרות מטרים בטווח העומקים 940-285 מ'. כלומר, ייתכן וההעתק חוצה את תצורת כפירה או את אחת התצורות שמתחתיה וייתכן אף שההעתק עובר מתחת לקידוח

סלעים וולקניים[]

בבסיס חבורת כורנוב תצורת געשי תיאסיר (Tayasir Volcanocs), הבנויה בעיקר מסלעי פרץ, אשר פרצו ממספר מרכזים לאורך ההעתק המגביל ממזרח את הרכס של בורג' אל מליח. בבסיס חתך התצורה שפך בזלץ בעובי מירבי של 10 מטר.

מעליו שדרה בעובי מירבי של 160 מטר המורכבת לחילופין של פצלים וטופיפ שנרבדו באגם רדוד של מים מתוקים - ברקיים. בפצלים נמצאו שרידי דגים, צפרדעים, חרקים שונים וצמחים.

החתך המלא והיפה ביותר של סלעים וולקניים נחשף במדרון המערבי של רס אבו-0שושה שבמזרח לבורג' אל מליח.

קווי הדמיון בין סלעי חבורת כורנוב בשומרון לבין אלו שנחשפו באזור מגדל שמס בהרי החרמון, המצויים כמאה ק"מ צפונה, בעבר הירדן המזרחי, תומכים בתיאוריה התזוזה הצפונית של עבר הירדם המזרחי בשעיור כזה.

המקור: יעקב מימרן, "הייחוד הגיאולוגי של השומרון" (בתוך) זאב ח' ארליך, יעקב אשל, מחקרי יהודה ושומרון, דברי הכנס הראשון תשנ"א-1991, מכון המחקר, מכללת יהודה ושומרון, קדומים-אריאל הוצאת ראובן מס ירושלים

Advertisement