Family Wiki
Advertisement
Chalk with cover of Caliche Naari a road 38

מחשוף קירטון עם כיסוי נארי אבן צור בכביש 38

Chert lens in the Chalk a road 38

עדשת אבן צור מתוך מחשוף כולל של קירטון עם נארי - ראו לעיל

בגאולוגיה, חבורה (group) - היא יחידת סלע הגדולה היותר. שמה של החבורה נגזר מהמילה "חבורה" בתוספת שם גאוגרפי.

בשלב שני, החבורה נחלקת לתצורות (formations). התצורות מוגדרות לפי הסלע היוצר אותה בצרוף שם המקום בו הוגדרה, כך למשל תצורת צרעה - הנקראת על שם המקום בו היא הוגדרה ליד קיבוץ צרעה.

בשלב השלישי, התצורה נחלקת ליחידות משנה בשם "פרט" (member), כאשר היחידה מתפשטת לרוחב התצורה. בתצורת צרעה מזהים שני "פרטים" :

  1. פרט עדלם - ובנוי מסלע אבן גיר ומסלע קירטוני בצבע לבן צהבהב.
  2. פרט מראשה - הבנוי אף הוא מסלע קירטוני אך בצרוף חוואר .

בשלב זה נגדיר גם "עדשה" (len), כאשר ההתפשטות של השכבה מוגבלת בצדדים . בדוגמה לעיל, ב"פרט מראשה" מופיעים בו עדשות של אבן צור.

השלב האחרון במיון הוא הבסיסי ,וכולל את היחידה הקטנה ביותר נקראת שכבה (bed).

במפה גאולוגית הצגת השטחים היא לפי החבורות.


בארץ ישראל מוגדרות החבורות הבאות : חבורת כורכר, חבורה סקיה, חבורת ים המלח, חבורת הבשן, חבורת טבריה, חבורת עבדת, חבורת הר הצופים, חבורת יהודה, חבורת כורנוב , חבורת ערד , חבורת רמון וחבורת הנגב.

הרקע[]

מיפוי שטח מקובל לערוך לפי סוג הסלעים המצויים בו. כאשר מאתרים בשטח שכבות סלע ניכרות , אשר לפיהן ניתן להגדיר את אופיו, ניתן לשטח שם של תצורה. עצם ההגדרה הוא חופשי שכן העובי של קבוצות השכבות המוגדרת משתנה ממקום למקום. שיכוב הסלעים נוצר במקום בתקופה נתונה, אך פעולות של סחיפה, קימוט (fold) , העתק או שבר (flaut) עשויות לגרום ששכבה אחת תהיה ברצף אחד של התצורה במקום אחד ותעדר הרצף אחד של התצורה במקום אחר - כאשר שאר השכבות יופיעו, בסדר המקורי.

לקריאה נוספת[]

  • עמנואל מזור , גאולוגיה בפטיש ישראלי, בית ההוצאה של האוניברסיטה הפתוחה, 1980.
  • י.ברטוב וי.ארקין המכון הגאולוגי לישראל, מפתצלום גאולוגית, הוצאת מחלקת המדידות 1980.
  • דורון מור, התופעות הוולקניות ברמת הגולן, (מתוך) ארץ גולן ןהחרמון בעריכת אבי דגני ומשה ענבר, משרד הביטחון - ההוצאה לאור, 1993.
  • יהודה זיו, נופי גולן, (בתוך) הגולן - לקט מאמרים , כנס י"ח לידיעת הארץ : "אל מול הר חרמון" - 1970
  • מפת הגולן 1:200,000, המכון הגאולוגי לישראל
  • המכון הגאולוגי לישראל, המפה הגאולוגית של ישראל 1:1,200,200

קישורים חיצוניים[]

Advertisement