Family Wiki

This wiki's URL has been migrated to the primary fandom.com domain.Read more here

READ MORE

Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

המקור לערך הוא אתר עמוד ענןסיור באזור 4 ביולי 2014 - התמונות של הצלם זאב רוטקוף

כאן נמצאו גופות הנערים: אייל יפרח, גיל-עד שער ונפתלי פרנקל הי"ד

מקור לא-ידוע - אם ינתן המקור ירשם מייד

ח'רבת ארנב כוללת שתי בארות:

  • עין אל ארנב עליון

נ.צ. 31.590899 / 35.059553 גובה: 778 מערכת/באר מים יפיפיה שנחפרה אל מי התהום (באזור זה מכונה 'נאזזה') בנויה אבנים עתיקות ומקורה בקשת יפה ומדרגות חצובות בסלע היורדות אל הבאר. אך לצערנו נכון ל-16/04/10 לא הייתה טיפת מים בבאר.

  • עין ארנב תחתון

נ.צ. 31.590716 / 35.056687 גובה: 744 באר מדופנת באבני גוויל בקוטר 5מ' בעומק 8מ' שהמים נעים בה בין עומק מטר ל5מ' בהתאם לעונה וכמות הגשמים, אך דלוחים אם הם יורדים נמוך. הבאר מסוג המכונה 'נאזזה' היורדת אל מי התהום.

ה' יקום דמם[]

היום ה 30.6.14 בשעה 17:30 נמצאו בתואי שטח זה גופותיהם של 3 הנערים החטופים: אייל יפרח, גיל-עד שער ונפתלי פרנקל הי"ד, מוצנעים חלקית בשדה השלף. השם יקום דמם ! אף שחיפשו כבר כמה פעמים באיזור, יש לשים לב שהאיזור מלא בבורות וחורבות, ושאריות גידולים.

שלושת הנערים הי"ד
[דובר צה"ל - הפליקר של דובר צה"ל: https://www.flickr.com/photos/idfonline/14433226962/ המקור]

המקור[]


על הסיור[]

בעקבות שלושת הנערים הי"ד סיור באזור בו נקברו ביום ששי 4 ביולי 2014

תמונות של הצלם זאב רוטקוף

על הסיור ל"מערב חלחול" באתר תפוז מהתאור (4 שורות - כדי להשאר בתחום שמירת זכויות יוצרים

  • המעמד היה עצוב מאוד.
  • קראנו כמה פרקי תהילים והצעירים אספו חיש מהר את האבנים הגדולות, שמן הסתם כיסו את הגופות והקימו גלעד. הדגל לא הושאר במקום מחשש שהמקומיים יחללו אותו למרות שלדעתי כדאי היה להשאיר אותו.
  • אנשי חברת מעל״ה (מחזירים עטרה ליושנה) המתחדשת פרסו את דגל התנועה ותקעו בשופר. ראו מאמר זה אודות ר׳ עקיבא יוסף שלזינגר, מייסד התנועה ואחד ממיסדי פתח תקווה שלא זכה להכנס לשיר הידוע ולכן נשכח - http://he.wikipedia.org/wiki/עקיבה_יוסף_שלזינגר.
  • אחרי זמן מה יצאנו מחלקת קוואסמה שהתקדשה בגופותיהם של הנערים הקדושים והמשכנו בטיול אל עבר קצר-שאמי שהיא חורבה חשמונאית שנשארה ממנה פינה אחת של חומה ואבני גזית בשימוש משנ

להלן התמונות שצילם Eli urvitz

הכותרות לתמונות לעיל

Advertisement