Family Wiki
Advertisement

החורבה - בשנות ה-80 בטרם שיפוץ

מפה משנת 1880 עם סימון המבנה והנמל

חורבת סמארה היא חורבה מצפון לשפך נחל אלכסנדר, מזרחית לכביש 2. חורבת סמארה נקראת על שמו של עבאללה סמארה, ערבי מטול-כרם שבנה את המבנה בסוף המאה ה-19. אפשר להניח שמקור שם המשפחה משמר את שורשיהם השומרוניים של המשפחה, אולם אפשר לשער גם שמקור השם משמר את מוצאם מחבל ארץ השומרון. החורבה על הגבעה צופה היטב על סביבותיה מגובה של 28 מ' מ' פני הים. המבנה ניצב באתר על חורבות חווה רומית ומחצבת כורכר קדומה, וצופה סביבותיו אל אדמותיו שהשתרעו מצפון לנחל אלכסנדר.

בתקופה העות'מאנית המבנה שימש כתחנת מעבר וגביית מכס ומס על שיירות האבטיחים שהגיעו מהשומרון והשרון לייצוא דרך נמל האבטיחים החשוב שהוקם במפרץ מכמורת: "מינת אל בטיח". האבטיחים הובלו בשיירות של גמלים, או על גבי דוברות בנחל אלכסנדר, עד לנמל הקטן בים התיכון. הנמל הקטן במכמורת נקרא גם בשם  "מינת אבו-זבורה", על שם הסוחר איכסנדר אבו-זבורה, שפך את המפרץ הקטן במכמורת לנמל חשוב לייצוא של האבטיחים מארץ ישראל, למצרים בעיקר. בעת החדשה רכשה הקרן הקיימת לישראל את אדמות האזור ועליהן הוקם הישוב מכמורת.


תמונות מהאתר[]

באדיבות דר' ענת אביטל

קישורים חיצוניים[]

טיול אל חורבת סמארה ונחל אלכסנדר

חורבת סמארה בבלוג של ד"ר ענת אביטל

Advertisement