Family Wiki
Advertisement

ויקיפדיה מכילה פרטי עלילה. פרטי עלילה ("ספוילר") הם חלקי מידע מספר, תוכנית טלוויזיה, סרט, משחק מחשב או וידאו או כל יצירה עלילתית אחרת, שעלולים להרוס או להקטין את הנאת הקריאה או הצפייה בה בפעם הראשונה. אם עוד לא קראתם את הספר או צפיתם בסרט, אולי תעדיפו לעשות כן לפני קריאת פרטי העלילה בוויקיפדיה.

אזהרת פרטי העלילה אומרת למעשה שפרטי עלילה הקשורים לנושא הערך עלולים להופיע בפסקה הקרובה, החל מהאזהרה, ועד סוף הפסקה, או עד הודעה מפורשת על סוף הופעת פרטי עלילה.

פרטים טכניים[]

הוספת ההודעה על פרטי עלילה נעשית כמו הוספת כל תבנית, על ידי הכנסת הטקסט {{פרטי עלילה}} או {{פרטי עלילה|עבור=טקסט}} במקום הרצוי. ההודעה המסיימת במפורש פרטי עלילה היא {{סוף פרטי עלילה}}.

פרטי עלילה ("ספוילרים") מופיעים בהמשך


פרטי עלילה ("ספוילרים") לא יופיעו בהמשך.

תבנית:יש לי הערה תבנית זו יש להציב אך ורק תחת פרקים שלא ניתן להסיק מכותרתם כי הם כוללים פרטי עלילה. לדוגמה, התבנית לא תוצב בפרקים שכותרתם "עלילה", "פרטי עלילה", "תקציר עלילה" וכדומה.

Advertisement