Family Wiki
Advertisement
Mokde sicun bachof

מוקדי הסכנה - המקור: הארץ

התמוטטות מצוקי הכורכר לאורך הרצועה הקרובה לשפת הים היא ידועה. היא מתרחשת לאורך חוף הים מחוף הכרמל עד שפלת עזה. בתחום זה הים מכרסם את החוף, ושכבות קרקע הכורכר והחמרה מתמוטטות. התופעה החריפה לאחר הקמת סכר אסואן אשר גרמה להפסקת זרימת החול אל חופי ארץ ישראל.

יעל יחילובוביץכתבה בעיתון(הארץ)..מצוקי החופים מתמוטטים; הפתרון - אמצעי מיגון בחצי מיליארד שקלים כי " מסמך שהוגש לרה"מ קובע כי על המדינה למגן את מצוק הכורכר שלחופי ישראל, לפני שייגרם נזק כבד לרכוש" - 28 באוקטבר 2009

והנה הכתבה במלואה:

תהליך התמוטטותו של מצוק הכורכר לאורך חופי ישראל מחייב מיגון של קטעי חוף גדולים בערים נתניה, הרצליה ואשקלון בהשקעה של כחצי מיליארד שקל, ואולי אף הקמת רשות לטיפול בחופים ולהגנת המצוקים. במסמך שהוגש לאחרונה לראש הממשלה כבסיס להצעת החלטה על הפעולות להגנת המצוק, נקבע כי על המדינה לקחת אחריות על היוזמה למיגון. אם לא תעשה זאת, היא עשויה לשאת באחריות לנזקים כבדים לרכוש.

בכמה מוקדים כבר התרחשה בעבר התמוטטות של מצוקים, ולפני ארבעה חודשים נהרג הראל ברלין, תושב כפר מונש בן 26, לאחר שסלעים ממצוק התמוטטו עליו בחוף מצפון לנתניה. צוות היגוי מיוחד במשרד ראש הממשלה, שהוקם כדי לטפל בבעיית התמוטטות המצוקים, אמור להגיש לממשלה בקרוב את נוסח הצעת ההחלטה להגנתם. הצוות מתבסס על מסמך מדיניות בנושא, שהוכן על ידי המשרד להגנת הסביבה ומכון ירושלים לחקר ישראל. כמה מההמלצות עשויות להיות בעלות השפעות כלכליות מרחיקות לכת, מכיוון שהן נוגעות לשטחים ליד החוף, שהם מהמבוקשים ביותר לבנייה בישראל.

על פי הממצאים הגיאולוגיים שהוצגו לצוות ההיגוי, מצוק חוף הים התיכון המשתרע לאורך 45 ק"מ מאשקלון עד חדרה, נסוג בכמה עשרות ס"מ מדי שנה וייסוג מזרחה בעוד עשרות מטרים במהלך המאה הקרובה. זאת, כתוצאה משבירת גלי הים בבסיסו ופעולות האדם שפגעו ביציבותו. ההערכה היא שהקמת גופים חוסמים כמו שוברי גלים בנמלים תחסום את אספקת החול לחוף, תקטין עוד יותר את ההגנה הטבעית שיש למצוק ותגביר את קצב נסיגתו.

מסמך המדיניות קובע כי ברצועת הסיכון של המצוק, שרוחבה מגיע ל-50 מטר, עלול הנזק הכספי מפגיעה ברכוש להאמיר עד ל-800 מיליון שקל. לעומת זאת, עלויות המיגון נמוכות יותר ונעות בין רבע הסכום למחציתו. על סמך מיפוי של מוקדי הסיכון, ממליץ מסמך המדיניות למגן באופן פיזי רצועה באורך כולל של 11-13 ק"מ ובה שטחים עירוניים, שכונות של בתים צמודי קרקע כמו במושב בית ינאי, ואתרים ארכיאולוגיים בעלי ייחוד כמו אתר אפולוניה בצפון הרצליה. בנתניה תמוגן רצועה באורך של חמישה ק"מ וחצי, ובהרצליה - רצועה באורך של כארבעה ק"מ.

המומחים אינם ממליצים להקים להגנת המצוק מבנים או חומות על החוף, כדי שניתן יהיה לשמור את החוף פתוח לציבור. תחת זאת, הם ממליצים להשתמש באמצעי ייצוב על המצוק עצמו. במקביל, יהיה צורך להעביר לחופים שימוגנו עד 50 אלף מטרים מעוקבים של חול מדי שנה במשך עשור, כדי להרחיב את רצועת החוף.

Advertisement