Family Wiki
Advertisement

התייוונות

הרצאה בנושא התייוונות[]

מאת: ד"ר ברק מוניקנדם-גבעון, חוקר רשות העתיקות.

הרבה סיפורים הקשורים לחג החנוכה מדברים על יוונים והתייוונות: ניצחון המכבים על היוונים, המאבק של החשמונאים במתייוונים, ועוד
אבל מהי בכלל התיוונות? איך נראה אותו תהליך תרבותי, בו אומצה תרבות יוון על ידי תושבי הארץ? איך מזהים וכיצד מגדירים אותה? איך אותה "התיוונות" נראית בשטח, בממצא החומרי הארכיאולוגי? במה היא באה לידי ביטוי, וכיצד ניתן להעריך את היקפה?

בהרצאה מיוחדת לכבוד חנוכה, יסקור ד"ר ברק מוניקנדם-גבעון, חוקר רשות העתיקות, את תופעת ההתיוונות, תוך בחינה של היבטים שונים של התופעה בארץ. נסקור כיצד השפיעה ההתיוונות גם על המטבח ועל צורת האכילה בקרב קבוצות שונות בארץ.

הרצאה_בנושא_התייוונות_-_ד"ר_ברק_מוניקנדם-גבעון,_חוקר_רשות_העתיקות

הרצאה בנושא התייוונות - ד"ר ברק מוניקנדם-גבעון, חוקר רשות העתיקות

קישור להרצאה

תמונות מההרצאה[]

התייונות.PNG
התיוונות 2.PNG
Advertisement