Family Wiki
Advertisement
Har hemed nord hills.jpg

הפסגה הצפונית, שכונת הר חמד ובמרכז שרידי ישוב שומרוני בית בזין התגלה במאה ה-20, היום חרב. החווה בקדומים היתה חלק מהישוב השומרוני

הר חמד בקדומים הוקמה בתור חווה חקלאית. היום היא שכונה ובה 12 משפחות.

הדרך אל ההר[]

, טעון שיפור רציני בדרך העולה על ההר.


חקלאות עתיקה[]

ההר מלא שרידים של חציבות בסלע המעידים על קיום גתות ומתקנים חקלאאים אחרים, כולל, אפילו "לו משחק". הקירבה לישוב השומרוני בית בזין - פחות ממאה מטר מעדי כי הישוב, כנראה הגיע עד לראש הגבעה, או לפחות המתקנים החקלאיים שלו.

צמחיים ההר[]

שים לב: הקשה על התמונה תביא אותך להסבר את טבעו של הצמח

מצגת תמונות[]

נובמבר 2018

תמונות באתר ויקישיתוף[]

סירטונים[]

 	View_of_Kdumim_from_north.wmv 	 			  
 	נטיעות_הר_חמד_ופעילות_בתי_הספר_בקדומים.wmv 	 			  

מבט על צפון קדומים כולל הר חמד

נטיעות טו בשבט בהר חמד ושעת סיפור עם שרית ברנסובנוסף פעילות בתי הספר "נחשון" בנות, "נחשון" בנים ו"יסדת עז" לאחר חלוקת תעודות עם תאטרון פסיפס. שירה: ילדי מקהלת "נחשון" בנים ו"יסדת עז" בניצוחו של אלעד דויטש ישוב קדומים

מבט_מהר_חמד_לצפון_מקדומים_צפון,_אזור_התעשיה_בר_און_ומטעי_הזיתים_של_קדומים

מבט מהר חמד לצפון מקדומים צפון, אזור התעשיה בר און ומטעי הזיתים של קדומים

ביצועי המבט מהר חמד לצפון : מקדומים צפון, אזור התעשיה בר און ומטעי הזיתים של קדומים

Advertisement