Family Wiki
Advertisement
Socne maarot

תושבי אל א-טוואני הגיעו למקומם במהלך המאה ה-20 מהכפר יטא, המשמש להם עד היום יישוב האם. האנתרופולוג והמזרחן יעקב חבקוק שהה בקרב יושבי המערות בין השנים 1977 - 1980 ‏‏[1], במהלכן היה גם בא-טוואני וזכה לשיתוף פעולה. הוא כותב כי אנשים מיטא עזבו את כפר האם והתיישבו בחורבות נטושות, תוך ניצול האדמות הראויות לעיבוד, כרי המרעה, לרעיית צאן, ואת שפע המערות הטבעיות למגורים.

התושבים שהשתקעו במערות היו ממשפחות שלא יכלו לרכוש קרקעות להקמת בתים בכפרי האם, וכן רועי צאן שלא עמדו לרשותם די שטחים למרעה. הגברים נשלחו להשתלט על חורבות נטושות בסביבה, וכאשר נמצא כי המקום ראוי למגורים וניתן להתקיים בו הביאו את בני משפחתם. לאחר שיישובי הבת הוקמו, הם הפכו למקום מקלט ומפלט לבני חמולות ומשפחות שהסתכסכו עם משפחות אחרות.

כיום (2008) מתגוררים חלק מהתושבים במבניבטון שנבנו מעל המערות. בתחום הכפר כמה בורות מים ובאר מים קדומה בשם עין א-טוואני. בסיוע גורמים בינלאומיים הותקנה בכפר מערכת חשמל. בסוף שנות ה-90 של המאה ה-20 הוקם באזור בית ספר יסודי המשרת כמה כפרים קטנים בסביבה.

למה הוקמו יישובים כאלה[]

עמירה הס בכתבה מיום 11 דצמבר 2009 המאבק המשפטי של תושבי חירבת ביר אל-עיד מונע את "ניקוי" הר חברון מפלסטינים מצטטת את דברי גאוגרף ערבי על יושבי המערות:

"באזורים שונים בגדה המערבית מקבצי מגורים חצי-ניידים דומים (במערות או במאהלים) הספיקו להתפתח לפני 1967 לכדי כפרים בעלי מבני קבע. הכיבוש הישראלי עצר את תהליך ההתפתחות הטבעי הזה. "בתקופה שהשלטון המרכזי היה חלש", אומר הגיאוגרף והארכיאולוג נזמי ג'ועבה, "עזבו אנשים את השלוחות הכפריות (חירבות) שבהן חיו ועברו לכפר הגדול, המרכזי, לחפש הגנה, בעיקר מפני מעשי שוד של שבטי בדווים נודדים. ככל שהשלטון המרכזי התחזק, אחרי 1830, כך ישיבתם ליד המעיינות, ליד שטחי המרעה ואדמות הפלחה שלהם, בהתאם לעונות, הפכה קבועה יותר. פה נבנה מסגד, שם בית ספר וחנות. ירדן עודדה תהליך זה. עכשיו המצב הפוך: השלטון המרכזי הוא הגורם לאי ביטחון ולאי פיתוח סלקטיבי".


הערות שוליים[]

  1. ‏ בעקבות זאת כתב את הספר "חיים במערות הר חברון" שיצא לאור על ידי ההוצאה לאור של משרד הביטחון בשנת 1985
Advertisement