Family Wiki
Advertisement

ארץ העמלק ושבט אפרים הובאו במקרא בשני הקשרים: בשירת דבורה ובתאור כהונתו של עַבְדּוֹן בֶּן-הִלֵּל, הַפִּרְעָתוֹנִי. האם יש קשר בין מקום מגוריו של העמלק לבין שבט אפרים ?

בשירת דבורה נאמר:" מִנִּי אֶפְרַיִם, שָׁרְשָׁם בַּעֲמָלֵק..." [1]. . תרגום יונתן מוצא קשר בין חלקו הראשון של הפסוק (לעיל) וחלקו השני (להלן):" אַחֲרֶיךָ בִנְיָמִין, בַּעֲמָמֶיךָ" - בעקבות עם העמלק יקום שאול המלך משבט בנימין - ואין התיחסות למיקום הגאורפי של העמלק. רש"י מרחיב יותר "מני אפרים" - הכוונה ליהושע בן נון שנלחם בעמלק בצאת בני ישראל ממצרים :"וַיַּחֲלֹשׁ יְהוֹשֻׁעַ אֶת-עֲמָלֵק וְאֶת-עַמּוֹ, לְפִי-חָרֶב" [2] ושאול המלך ינסה לסיים את הלחימה בעמלק:"וַיַּךְ שָׁאוּל, אֶת-עֲמָלֵק, מֵחֲוִילָה בּוֹאֲךָ שׁוּר, אֲשֶׁר עַל-פְּנֵי מִצְרָיִם" [3] . כאן דווקא הוזכר תחום המחייה שלו - דרום הארץ לכיוון מצרים ואין לו קשר עם נחלת שבט אפרים.

ובתאור כהונתו של עבדון בן הלל הפרעתוני נאמר:"...וַיִּקָּבֵר בְּפִרְעָתוֹן בְּאֶרֶץ אֶפְרַיִם, בְּהַר הָעֲמָלֵקִי" [4]. תרגום יונתן מציין "בארץ שבט אפרים" - לא הר אפרים כולו, הכולל גם נחלאות של עוד שבטים מבני ישראל.

האם עמלק הוא כנעני[]

הרב דוד הלל וינר במאמרו דמויות בתנ"ך - עבדון בן הלל הפרעתוני מוצא את הפתרון בדרך הבאה:"בתחילת ספר שופטים נאמר:"ואפרים לא הוריש את הכנעני היושב בגזר וישב הכנעני בקרבו בגזר" [5]. אפרים מתקשה להוריש את הכנענים מגזר ומסתבר לומר שכנענים אלו הם העמלקים. אין קושי לומר שהכנענים מכונים עמלקים שכן העמלקים הינם סניף למשפחת הכנעני. מקום נוסף בו מכונים העמלקים 'כנענים' מצוי בתורה בספר במדבר ."וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל", וחז"ל דרשו "ומי היה מלך ערד-זה עמלק, שנאמר עמלק יושב בארץ הנגב" [6]. " [7].

מסתבר אם כן כי פרעתון, עירו של עבדון בן הלל הפרעתוני, היא העיר גזר. על כן נקרא ההר שעליה היא יושבת "הר העמלקי" - על שם העמלקים, שישבו שם והצרו לשבט אפרים. ראיה לכך ניתן למצוא בספר יהושע ברשימת הערים שנתנו לבני קהת מבני אפרים "ויתנו להם את עיר מקלט הרוצח את שכם ואת מגרשיה בהר אפרים ואת גזר ואת מגרשיה" [8]. הסמיכות של גזר לשכם מלמדת שכנראה גם היא נמצאת בהר אפרים. מתאים, אם כן, הזיהוי של גזר, היושבת על ההר ובה עמלקים, עם פרעתון הנמצאת על 'הר העמלקי'

הערות שוליים[]

  1. ספר שופטים ה', י"ד
  2. ספר שמות, י"ז,י"ג
  3. ספר שמואל א',ט"ו,ז'
  4. ספר שופטים, י"ב, י"ג
  5. א, כ"ט
  6. כ"א, א
  7. תנחומא חוקת, יח
  8. כא, כא
Advertisement