Family Wiki
Advertisement

סיור פרטי בהר הכרמל - 4 דצמבר 2015

דרך הדורות[]

שלט מנחה

בשנת 1975 הגה ד"ר ראובן הכט ז"ל את רעיון הקמתו של פארק מוזיאוני, שיכלול מבנים אותנטיים משוחזרים, המייצגים תקופות שונות בתולדות ארץ-ישראל. הפרויקט שהציע ד"ר הכט, היה מבוסס על איתור שרידי מבנים קדומים צפויים להרס, במקומות שונים בארץ, העברתם מאתריהם לשטח שיועד להקמת הפארק המוזיאוני ושחזורם לאורך שבילים מוקפים חורש וצמחייה טבעית.
המקור:אתר מפה

בסמוך למוזיאון הכט ליד אוניברסיטת חיפה, בצרומי הר הכרמל, הוקם אתר "דרך הדורות". האתר מצוי בשטח פארק הכרמל מדרום לאוניברסיטה ליד חורשת הארבעים (להלן). את הרעיון הגה ד"ר הכט בשנת 1975 כפארק מוזיאוני שיכלול מבנים משוחזרים אותנטיים. אל הפארק הועברו מבנים קדומים שעמדו בפני סכנת הרס, ביניהם מבני מגורים וקבורה מרמת מטרד בנגב, אסמי תבואה ממצודה בנגב מתקופת הברזל ובתי בד מחורבת קסטרא הקדומה שבמורדות המערביים של חיפה. שביל משולט מוביל בין המבנים. הכניסה לדרך הדורות היא מכביש 672. לבאים מחיפה, פניה ראשונה שמאלה לאחר האוניברסיטה.המקור: הויקיפדיה העברית - מוזיאון הבט

אסמים לאחסון תבואה ממצודה ישראלית בנגב תקופת הברזל 700-800 לפנה"ס. האסמים נמצאו מחוץ למצודה שנבנתה בימי עוזיהו סמוך לצומת דרכים חשוב.צילמה:hanay

פירוט מימאי באתר מוזיאון חיפה:

  • מבני מגורים:התקופה הכנענית (ברונזה) קדומה III - II, מבנה מגורים וקבורה מרמת מטרד (הר הנגב) התקופה הכנענית (הברונזה) התיכונה א', 2000-2200 לפני הספירה
  • חווה חקלאית מרמת מטרד (הר הנגב) התקופה הישראלית (תקופת הברזל), 1000–900 לפני הספירה
  • בית ארבעת המרחבים - בית ישראלי מרמת מטרד (הר הנגב) התקופה הישראלית (תקופת הברזל), 1000-900 לפני הספירה
  • מבני מגורים בתחום החווה החקלאית ברמת מטרד (הר הנגב) התקופה הישראלית (תקופת הברזל), 1000–900 לפני הספירה בקירוב
  • בית מגורים ישראלי מרמת מטרד (הר הנגב) התקופה הישראלית (תקופת הברזל), 1000–900 לפני הספירה בקירוב
  • אסמים לאחסון תבואה ממצודה ישראלית בנגב התקופה הישראלית (תקופת הברזל), 800–700 לפני הספירה - ראו צילום משמאל
  • בתי-בד מחורבת קסטרא התקופה הביזנטית, מאות ד-ז לספירה - ראו צילום מטה
  • מבנה קבורה מפלמחים (מישור החוף הדרומי) התקופה הכלקוליתית (4500 – 3300 לפני הספירה)

תמונות מהאתר[]

מקור הצילומים הוא אלבום התמונות של הצלם זאב רוטקוף, הנמצא באתרו zevrothkoff.com בתוית טיולים נופים

עתיקות

צמחיה

Advertisement