Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל


מתוך אתר הויקיפדיה העברית - לקריאת הערך כולו הקש שם : הר_אביטל קישור לויקיפדיה


Golan 1

המקור:הויקיפדיה העברית

פארק_וולקני_הר_אביטל

פארק וולקני הר אביטל

הר אביטל הוא הר געש כבוי בצפון מזרח רמת הגולן, שרומו מגיע לגובה של 1,214 מטרים מעל לפני הים. הוא נחשב לאחד התילים החשובים מבחינה צבאית, עליו ממוקמים בסיסי חיל מודיעין [1]המשקיפים על פני סוריה.

בלועו של ההר נמצאים השטחים החקלאיים של קיבוץ מרום גולן. בתוך הלוע שני הרים קטנים, המכונים "תילי תאומים".


היחס להר בנטל[]

ההר הוא חלק מקו התלים הישראלי ומצפון לו מצוי "הר בנטל". למעשה שני ההרים הם חלק מקומפלקס וולקני הניזון מאותו מקור וולקני. הר בנטל הוא הר הגעש הצפוני בקומפלקס אביטל-בנטל. הוא נוצר בהתפוצצות שיצרה מבנה של חרוט סקורייה. הבנטל התפרץ כשמגמה שהצטברה בהר לא הצליחה לפרוץ מראש ההר. לחץ נצבר והמגמה התפרצה תוך כדי שחרור אנרגיה ופיצוץ צידו המערבי של הבנטל. קילוח הבזלת מהאירוע הינו קילוח הבזלת היחידי שיצא מהר בנטל עליו יושב קיבוץ "מרום גולן" והוא כולל גושי סלעים מהדופן המערבית המקורית של הבנטל עליו משתרע חורש צפוף של אלון מצוי מעובה. שני ההרים גם יחד מהווים את שמורת הטבע "שמורת הר אביטל - הר בנטל".


תהליך היווצרות הר אביטל[]

תהליך היווצרות הר אביטל כולל מספר שלבים. בשלב בו הר הגעש מתחיל להיות פעיל הוא מורכב מחרוט בזלתי שטוח הצובר אפר וולקני בצורת חרוט המורכב בעיקר מסקוריה וטוף. בשלב זה הר הגעש גבוה צובר עוד ועוד חומר וולקני וגובהו גבוה בכ 300 מ' מגובהו קיום. השלב הבא הוא : שלב יצירת קלדרה - סתימה של הר הגעש המובילה לפיצוצו. ככל הנראה סיבת היווצרות הלחץ בהר הגעש בסתימתו כתוצאה מעלייה ופריצה של קילוחי לבה דרך דפנות ההר אשר סתמו את צינור הלבה המרכזי של ההר בעודו פעיל. הלחץ האדיר שהצטבר משום סתימת ההר גרם לפיצוץ גדול שהעיף את כל ראש ההר ויצר "קלדרה" - שקע רחב ממדים בליבו של הר הגעש. הקלדרה הפתוחה התמלאה אחרי הפיצוץ שיצר אותה בלבה טרייה, שנאגמה על קרקעיתו. התפרצות אלימה נוספת השאירה רק כתפי ההר וחלקו הדרומי של הקלדרה והרבידה את הטוף בסוללת הטוף שמרכיבה את צידו המערבי. בלייה בתקופה בה הר הגעש אינו פעיל היא השלב האחרון ביצירת צורתו הנוכחית.

מתוך מחקרו של דורון מור[]

השלבים ביצירת הר אביטל


הפארק_הוולקני_בגולן-מחצבת_אביטל,_אטרקציות_ברמת_הגולן

הפארק הוולקני בגולן-מחצבת אביטל, אטרקציות ברמת הגולן

מבט מרחפן[]


==קו התלים הישראלי== הר רםהר כרמיםהר ורדההר אודםהר חרמוניתהר בראוןרכס הבוסטרהר בנטלהר אביטלרכס בשנית (הר בני רסן והר חוזק) • הר שיפוןהר יוסיפוןהר פרסגבעת אורחהתל סאקי

Advertisement