Family Wiki
Advertisement

(מחבר הערך אינו מוכר לי ואינו מזדהה - יש לקבל את העיצות בזהירות)
הבהרה:המידע בדף זה אינו ייעוץ רפואי


שורות אלו נכתבו לזיכוי הרבים ולזכות אורה בת אסתר ולזכות העובר הנמצא בבטנה:

מובא בספרות הקבלה ובגמרא (מקורות ניתן לראות בספרו של הרב זמיר כהן – המהפך), כי במהלך ההריון השפעת הסביבה על העובר גדולה מאוד וכי כל אשר האם רואה, שומעת, מריחה, מדברת, משפעים על העובר ויוצרים בעובר לבושים רוחניים המשפעים על העובר לכל אורך ימיו! לכן חשוב במאוד מאוד באם האם תתפלל על העובר ותרבה בעשיית חסד וצדקה במהלך הריונה, כי לאחר הלידה רק ע"י זכות גדול ! משתנה המזל. טוב להשפיע קדושה על הולד ע"י שמיעת שיעורי זוהר במהלך ההריון ובכלל, מפי אדם ירא שמים, תלמידו המובהק של הרב כדורי זצוק"ל זיע"א - http://hazohar.net/


להלן סגולות ועצות מספרים קדמונים ללידה קלה:

שנו חכמים שלשה שותפין יש באדם הקבה ואביו ואמו, אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים וצפרנים ומוח שבראשו ולובן שבעין, אמו מזרעת אודם שממנו עור ובשר ושערות ושחור שבעין, והקבה נותן בו רוח ונשמה וקלסתר פנים וראיית העין ושמיעת האוזן ודבור פה והלוך רגלים ובינה והשכל (1) וכן מובא בספרות הקבלה כי בשלושת הימים הראשונים של ההריון מושפע לעובר נשמה המאירה אותו ומאפשרת את התפתחותו (2).

העובר במעי אימו מושפע רבות מאופן מחשבותיה, דיבורה ומעשיה של אימו ובכך במידה מסוימת קובעת היא את נטיותיו ותכונות אופיו, לכן חשוב במאוד באם האם תמשיך עליה ועל הוולד קדושה וטהרה במהלך ההריון ע"י לימוד תורה, אמירת תהלים, נטילת ידיים, נתינת צדקה בכול יום חול וכו'

אולי כאן המקום לציין כי לימוד חת"ת יומי (חומש, תהלים תניא) מסוגל להמשיך ברכות וישועות למעוברת ולוולד (הכוונה והסבר על שיטת הלימוד ניתן לקבל במרכז חב"ד טל: 3770*) - עפ"י הרבי מליובאוויטש זצוק"ל זיע"א.

אישה הרה המריחה תבשיל ומרגישה צורך לאוכלו – מכוון שהעובר קלט את הריח באמצעותה והוא מתאוה – חובה להאכילה (3).

מעוברות ומניקות טוב שימנעו מאכילת דברים חריפים (כגון:בצל, שום וכד') וירבו באכילת דברי מתיקה ובפרט חשוב להקפיד על מאכלים כשרים (4).

אמרו רבותינו זכרונם לברכה שלשה חדשים הראשונים (להריון) תשמיש קשה לאשה וקשה לולד, אמצעיים קשה לאשה ויפה לולד, אחרונים יפה לאשה ויפה לולד, שמתוך כך יצא מלובן ומזורז(5).

אישה בהריון לא טוב שתיכנס לבית העלמין כלל (אולם לקבר צדיק הטמון במקום ניפרד כמו רשב"י, ר' יהודה בר עלאי, שמואל הנביא זצוק"ל זיע"א טוב להתפלל).

טוב תעשה האישה באם לא תבלוט בלבושיה ולא תמשוך תשומת לב ובכך תישמר מעין הרע (6).

סגולה ללידה קלה ולהסרת אנרגיות שליליות – בתחילת החודש התשיעי תטבול האישה במקווה כשר ללא ברכה (7) וכן תקיים מצוות הפרשת חלה, ובמידה ולא נבדקו המזוזות בבית יש לבודקם.

סגולה ללידה קלה, לאחר הושענה רבה, תחזיק בידה אתרוג כשר (אשר קיימו באתרוג את מצוות הנענועים וההקפות) ובטרם נגיסת פיטם האתרוג תאמר: רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם בִּגְלַל חַוַה שְאַכְלָה מְעֵץ הָדַעַת שְהַיָה אֵתְרוֹג גַרָם אוֹתוֹ חֵטְא מִיתָה בָּעוֹלָם וְצַעָר הָעִיבּוּר וְהַלֵידַה,רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם כּמוֹ שְלאׁ נַגָסְתִּי מְאֵתְּרוֹג זֶה בְּשִבְעַת יְמֵי הַחָג שְעַבְרוּ, כַּךְ לאׁ הַיִיתִי אוֹכֵלֵת מֶעֶץ הַדָעַת וְלׁא הֲיִיתִי עוֹבֵרֶת עֳל צִיווּי שֵצִיוָה הַקַב"ה לְאַדָם וְחַוָה לאׁ לְאֵכוֹל מְפְּרִי עֶץ הָדַעָת וְהַיוֹם שְנַגְסְתִי אֵין בֲּזֵה אִיסוּר כּי אֵין בּוֹ מִצְוַה אָנַא תְּקַבֵּל בְּרַצוֹן אֵת תְּפִילַתִי וְאֵת תְחִינַתִי שֵלאׁ אֵנַזֶק מְלֵידַה זוֹ וְתוֹשִיעֵנִי לִילֵד בְּנַחַת וּבְלִי צַעָר וְלאׁ יִהְיֶה לִי וְלאׁ לְוָלְדִי שוּם נֶזֵק, כִּי אַתָה הַאֵל הַמוֹשִיעַ ולִישׁוּעָתְךָ קִוִּינוּ כָּל הַיּוֹם. בָּרוּךְ הַאֵל הַמוֹשִיעַ.

סגולה ללידה קלה כאשר האשה נמצאת בחדר לידה, יקרא בעלה את כל ספר יונה (הרב מרדכי אליהו זצ"ל זיע"א).

תהליך ההריון, יום הלידה, ושעת הלידה משפעים על מזלו של הוולד ובמידה רבה על תכונות נפשו (8) לכן טוב להתפלל על הוולד בטרם הלידה כי לאחר הלידה ע"י זכות גדול משתנה המזל.

טוב לתת צדקה לזכות ולשלום הוולד בכול מהלך ההריון (9).

פתיחת היכל בית הכנסת ע"י הבעל מסוגל לגרום לידה קלה לאשתו (10).

סגולה לשמירה להניח את הספר נועם אלימלך מתחת לכר היולדת בטרם הלידה.


הערות: 1. תלמוד בבלי מסכת נדה דף לא, זוהר בראשית, ובאריכות בספר הדן בהריון ולידה: "אם הבנים שמחה". 2. ראי ספרו של הרב זמיר כהן: "המהפך", המסביר בהרחבה על התפתחות העובר והשפעת הסביבה עליו. ובספר: "שיעורים בספר התניא" וכן בזוהר הקדוש מובא באריכות נושא יצירת לבושים רוחניים, אשר האדם יוצר במהלך חייו, בתמצית: הלבוש הפנימי נעשה ע"י המחשבות שאדם חושב, לבוש זה למעשה לבוש המאוחד עם הנפש, הלבוש האמצעי נעשה ע"י דיבורים שאדם מדבר, כמובא בספר הזוהר הקדוש, פרשת תרומה:" רוּחַ אַמְשִׁיךְ רוּחַ וְאַיְיתֵי רוּחַ" (ההבל שאדם מוציא מפיו גורם להמשכת רוח אחרת, ניתן להרגיש זאת כאשר אדם מדבר באריכות על עניין שמח/עצוב וכד' הדיבורים פועלים ומשפעים על המידות והרגשות), הלבוש החיצון נעשה ע"י המעשים, וידועה האמרה מספר החינוך: אחרי המעשים ימשכו הלבבות, כלומר כאשר אדם יתמיד בעשיית טוב אז ליבו ימשך לטוב, ובפרט כאשר אשה נושאת ברחמה עובר אז לבושיה הרוחניים, אשר היא יצרה, במהלך ההריון משפיעים על העובר. 3. ראי משנה מסכת יומא ח,א 4. בקהלת רבה פרק ז מובא כי סיבת קלקולו ר"ל של אלישע בן אבויה בגלל אימו, כאשר היתה מעוברת בו אכלה מאכלים שאינם כשרים. 5. תלמוד בבלי מסכת נדה דף לא, וכן במסכת קידושין דף עג: 6. יש לחוש לעין הרע ולכן גם אין לספר על ההריון לפחות עד תום החודש השני. 7. ספר רפאל המלאך בשם ספר הזכירה. 8. ראה באריכות תלמוד בבלי מסכת שבת דף קנו, וכן מומלץ מאוד לשמוע את הרצאותיו המחכימות של הרב יוסף צבי בן פורת באתרו אמונה (הרצאות בנושאים מגוונים כגון:מזל, שם האדם, תכונות הנפש, חלומות, אסטרולוגיה, פסיכולוגיה, תקשורת במשפחה, הסתגלות למצבים, חינוך ועוד) 9. האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני או שאהיה בן העולם הבא הרי זה צדיק גמור (פסחים ח), ומעלת הצדקה גדולה במאוד מאוד כמובא באריכות בגמרא ובזוהר הקדוש, לכן טוב לתת צדקה בימי החול לקופת הצדקה - אשר בבית - ובטרם נתינת הצדקה יש לומר במפורשות כי זכות המצווה תעמוד לוולד לדוגמא: הרני נותנת צדקה זאת לזכות הוולד הנמצא בבטני – יהי רצון שזכות הצדקה תעמוד לנו, ויהי הוולד זרע ברך ה', זרע קודש בר קיימא, ויצא לאוויר העולם בנקל, בשעה טובה ובמזל טוב לחיים טובים ארוכים ולשלום אמן.

 נציין כי: טוב לפרוט את תוכן קופת הצדקה ולהעבירה לעניים הגונים, ולכתחילה עדיף להעביר     לעניים שיש אליהם קירבה משפחתית - מבחינת עניי ביתך קודמים, ובמידה וב"ה אין כאלה,      ניתן להעביר לעמותות הידועות כמסיעות לנזקקים כגון: יד עזרא ושולמית, ארגון אפרת וכו'

10. מובא בספר רפאל המלאך לאחר פתיחת ההיכל על הבעל לומר: כשם שפתחתי את היכל הקודש ללא קושי כך תלד אשתי ללא קושי, זרע קודש בר קיימא לחיים טובים ארוכים ולשלום אמן.

Advertisement