Family Wiki
Advertisement

קברו של הצדיק בחברון

המקור הוא הערך בויקיפדיה העברית :שלמה_עדני קישור לויקיפדיה


הרב שלמה בן הרב ישועה עדני (1567 בצנעא, תימן - לאחר שנת 1624 בחברון, ארץ ישראל), מגדולי מפרשי המשנה.

אביו, הרב ישועה שהיה הרב של העיר צנעא, החליט בשנת 1571 לעלות עם משפחתו לארץ ישראל. בדרך מתה אמו של שלמה, וזמן קצר לאחר עלותו לארץ מתו שאר אחיו. תחילה התיישבו בצפת, מצבם הכלכלי היה קשה ורק לאחר שתלמידי חכמים התוודעו לתורתו של הרב ישועה הוטב במעט מצבם.

לאחר מכן עברו לירושלים, שם נפטר הרב ישועה בשנת 1582 בהיות בנו שלמה בן 15 שנה. במשך שנתיים וחצי הוא חי ללא בית. הרב משה חאמי שהבחין בעדני, הסכים לאמצו ולדאוג לכלכלתו. הוא כילכל אותו בביתו במשך 5 שנים עד שהשיאו. גם לאחר נישואיו המשיך לתמוך בו בהיות הרב עדני שקוד על התורה.

הרב עדני הנציח את החסד שעשה איתו הרב חאמי בהקדמה לספרו "מלאכת שלמה" פירוש מקיף ומעמיק על כל ששה סדרי משנה. את הספר מלאכת שלמה החל לכתוב משנת 1589 בהיותו בן 22 במשך שלושים שנה רצופות בהיותו בחברון. תשומת לב רבה הקדיש גם לבירור נוסח המשנה וניקודה. פעמים רבות הוא חוסך דפים רבים של פלפולים הבנויים על טעויות. בחיבורו ניכרת בקיאותו העצומה בשני התלמודים, במפרשים ובפוסקים, והוא רגיל לדון בדבריהם עד לפסיקת ההלכה. בפרט ניכרת חיבתו לרמב"ם אותו הוא מכנה בתואר "גדול הפוסקים". בהיותו בירושלים זכה ללמוד לפני גדולי הרבנים, ובפרט לפני הרב חיים ויטל והרב בצלאל אשכנזי. אחר כך עבר להתגורר בחברון, פרנסתו הייתה תמיד דחוקה, ואסונות קשים עברו עליו, ומתו לו 11 ילדיו במגפות. הוא נפטר בחברון ונקבר בה.

פירושו נדפס לראשונה בוילנה לפני למעלה ממאה שנה. הוא חיבר ספר נוסף בשם "דברי אמת" שהוא הגהות למקרא. החיד"א השתמש בחיבור זה, אולם החיבור אבד. ספר נוסף שחיבר נקרא בשם "בנין שלמה לחכמת בצלאל" ובו העתיק הגהות וחידושים מרבו רבי בצלאל אשכנזי לסדר קדשים מהתלמוד בבלי, ועל פיו נדפסו בגיליון התלמוד בדפוס וילנה ההגהות המכונות "שיטה מקובצת".

מאתר "my zadik"[]

אביו: ר' ישועה.

מוריו: ר' בצלאל אשכנזי ור' חיים ויטאל.

נולד בצנעא (תימן) בשנת ה'שכ"ז. בגיל 4 עלה עם משפחתו לארץ ישראל והתיישבו בצפת. שקד על לימוד התורה מתוך עוני, בהיותו בגיל 15 לערך התייתם מאביו והחל לישון בשדות, הגיע לירושלים והתעמק בלימוד תורת הנגלה והנסתר.

לאחר שנשא אישה עבר להתגורר בחברון. באחד הימים לאחר שסיים לכתוב את חיבורו על המשניות הגיע לחברון יהודי מאירופה שהביא עמו פרוש חדש למשניות שחובר זה עתה בעיר פראג ע"י 'התוספות יום טוב' רבי יום טוב ליפמן הלר על המשניות. ר' שלמה הביט בפרוש זה שהיה מקביל ותואם את פרוש 'מלאכת שלמה', השתומם מאד והתלהב מפלאי הבורא על ששני חכמים בשני קצוות תבל התכוונו ממש לאותם דברים וחידושים.

הסתלק בשנת ה'ש"צ. מספריו:

  • דברי אמת.
  • מלאכת שלמה: פירוש על משניות
חברון מאז ולתמיד[]

ההתחלה פרשת חיי שרה מערת המכפלה חברון החפירות הארכאולוגיות בתל חברון תולדות היישוב היהודי בחברון אלוני ממרא אשל אברהם
היישוב היהודי - היום חידוש היישוב היהודי בחברון קרית ארבע בית הדסה אדמות ישי בית הכנסת על שם אברהם אבינו צוואת נרצחי חברון - אלקים העצני יחס הממשל ליישוב היהודי
חינוך תורני ישיבת שבי חברון ישיבת ניר קרית ארבע בית המדרש נתיבות דרור ישיבה לצעירים מעלה חבר מדרשת שירת חברון תלמוד תורה "קנין תורה" מוזיאון הישוב היהודי בחברון
קברי צדיקים קברי ישי ורות קבר אבנר בן נר קבר עתניאל בן קנז בית הקברות העתיק של חברון רבי חיים חזקיה מדיני בעל שדה חמד
רבני חברון: בעבר: הרב מלכיאל אשכנזי הרב שלמה עדני החיד"א הרבנים לבית משפחת בג'איו הרב אליהו מני רבי חיים חזקיהו מדיני הרב יהודה ביבאס
בהווה: הרב דב ליאור הרב משה לוינגר הרב אליעזר ולדמן הרב משה בלייכר הרב שלמה רענן הי"ד פרופ' בן-ציון טבגר
מאחזים בית השלום בית הכנסת חזון דוד מצפה שלהבת בית שפירא חוות פדרמן מאחז הגיבורים
שלושת המקומות המקודשים בארץ ישראל

מפת חברון[]

מפת חברון

אתר היישוב היהודי בחברון - כולל מידע מלא על חברון העברית

קברו של הצדיק בחברון המקור:http://mytzadik.net/tadik.asp?kever_id=394

Advertisement