Family Wiki
Advertisement

מתוך הויקישיבה

RabbiKook2

הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל - ראש ישיבת מרכז הרב, בנו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל.

אקטואליה:"מתרחקים מהמרכז"[]

יאיר אטינגר, חיים לוינסון כתבו בעיתון הארץ ביום 9 במארס 2012 [http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1659913 מתרחקים מהמרכז] 30 שנה אחרי מותו של הרב צבי יהודה קוק, ראש ישיבת "מרכז הרב", התפלג המחנה הדתי-לאומי שגיבש לציבור אחד. ממשיכי דרכו חלוקים בדעותיהם כמעט בכל - ובעיקר בעניין הקרוב ביותר ללבו, הממלכתיות. ובעוד המרכז מתפורר, פורחים השוליים - החסידות, המיסטיקה והקריאה לבניית מלכות יהודית

ומסכמים:"בעשור האחרון צמחו מתחת לכיפה הסרוגה ישיבות חסידיות - ברמת גן, באפרת, בעתניאל, בתקוע, בכפר עציון; אפילו הישיבה התיכונית נתיב מאיר בירושלים, סמל הדתיות הלאומית מבית בני עקיבא, הקימה לאחרונה חטיבת ביניים משותפת עם "מקור חיים" החסידית שייסד הרב עדין אבן ישראל, שגדל בחב"ד. הרבי מלובביץ' ורבי נחמן מושכים לב צעירים בציונות הדתית, המוקסמים מהחוויה הדתית האישית והתכנים המיסטיים, פעמים רבות כחלופה לאליטיזם הלמדני ולדיבורים הבלתי פוסקים בישיבות הישנות על "האומה הישראלית". החיבור לחסידות מונע מקסם הניו-אייג' וההתרכזות בעצמי לא פחות מאשר מהאכזבה מהמדינה, שהתגברה אחרי ההתנתקות.

התופעה החסידית מבשרת בחלקה אדישות להתגוששות המרכזניקית בשאלת הממלכתיות ומדינת ישראל. בחלקה האחר, בשוליים, היא ביטוי לפוסט-ציונות. הרב יצחק גינזבורג, נשיא ישיבת עוד יוסף חי (בעבר בשכם וכיום ביצהר), שהגיע מהשוליים של חסידות חב"ד, מהלך קסם על צעירי ההתנחלויות ו"נוער הגבעות", עם תורה שהיא שילוב של מיסטיקה חסידית ומהפכנות פוליטית, הקוראת לפרק את המדינה הציונית ולהקים מלכות יהודית".

הקשר לאביו[]

הרצי"ה הוציא לאור כמעט את כל כתבי הראי"ה קוק זצ"ל שפורסמו, אותם ערך מתוך פנקסים שהותיר אביו. הוא המשיך אותו בראשות ישיבת מרכז הרב, ונחשב לממשיך דרכו האמונית.

כבר בחיי הרב, הרב צבי יהודה מונה לר"מ בישיבת מרכז הרב.

בספרי אגרות הראי"ה ישנה התכתבות בין הרב קוק ובנו הרב צבי יהודה. באחת האגרות כותב הרב לבנו שהוא רוצה שיכתוב לו בפירוט על העובר עליו.

קשרים עם רבנים אחרים[]

הרב צבי יהודה לימד בישיבת מרכז הרב יחד עם הרב הנזיר. נוצר ביניהם קשר והם התכתבו ביניהם בעיקר בעניני אמונה. יצא לאור ספר של ההתכתבות ביניהם תחת השם "דודי לצבי".

הרב צבי יהודה פגש את החפץ חיים.

הרב צבי יהודה מביא בשם ר' חיים מבריסק ששלושת השבועות הם רק לשיטת רב יהודה שקדושה ראשונה קדשה לשעתה בלבד אך אין הלכה כמותו ולכן אין לחוש לשלושת השבועות. (מתוך התורה הגואלת)

במקום אחר בספרי "מתוך התורה הגואלת" אומר הרצי"ה שר' חיים מבריסק היה אמנם גדול אבל היו עוד הרבה גדולים בסדר גודל שלו באותה תקופה.

הרב צבי יהודה היה בקשר עם הרב חרל"פ, ומסופר על קשר זה באיגרת באיגרות הראי"ה.

קשרים עם אישי ציבור[]

הרב צבי יהודה נפגש עם חיים נחמן ביאליק ונתן לו את הספר אורות התשובה. ביאליק סיפר שהספר היה לו כמקוה טהרה.

בתחילת "צמח צבי" יש מכתב שלו לסופר ברנר.

המאבק על ארץ ישראל[]

במלחמת ששת הימים, לאחר ששוחרר הכותל המערבי הביאו מיד את הרצי"ה והרב הנזיר לכותל. הרצי"ה הכריז שם לאוזני הכתבים והעיתונאים שהגיעו למקום: "ידע כל העולם כולו: חזרנו הביתה ולא נזוז מכאן!" בכך מתחיל פרק המאבק על ארץ ישראל שבראשו עמד הרב. הרצי"ה סירב לחתום על עצומת של "ארץ ישראל השלמה" שדרשה מהממשלה להכיר בכך שחזרנו לגבולות א"י השלימה ואין ליסוג משם, משום ש"עדין לא הגענו לכל גבולות הארץ המובטחת". בשל כך, הרב פרסם כרוז משלו בשם "לא תגורו". הרצי"ה עמד בראש תנועת ההתיישבות ביש"ע ושלח את תלמידיו להשתתף בעליות לקרקע. הרב עצמו הגיע לסבסטיה ונטע שם עץ ושהה שם בשעת הפינוי.

מאבקים ופעולות נוספות[]

הרב פעל לאישור העליה מרוסיה.

הרצי"ה השפיע רבות על עולם התורה הדתי-לאומי, וישיבות רבות כיום מנוהלות ומוקמות ע"י ממשיכי דרכו. תנועת הנוער הנפרדת "אריאל" הוקמה בעידודו ע"י תלמידיו.

פטירתו[]

הרב נפטר בפורים דפרזים (י"ד אדר) מספר חודשים לפני פינוי ימית וסיני, בשנת תשמ"ב, לאחר שסבל מכאבים ברגלו שהביאו אף לכריתתה.

תלמידיו[]

(ע"פ סדר א' ב')

- הרב שלמה אבינר שליט"א, ראש ישיבת עטרת כהנים ורב הישוב בית אל א'.

- הרב יעקב אריאל שליט"א, רבה של העיר רמת-גן.

- הרב חיים דרוקמן שליט"א, ראש ישיבות בני עקיבא, וראש ישיבת אור עציון.

- הרב צפניה דרורי שליט"א, רבה של קרית-שמונה וראש הישיבה.

- הרב אליעזר וולדמן שליט"א, ראש ישיבת "ניר", קרית ארבע.

- הרב צבי טאו שליט"א, נשיא ישיבת "הר המור".

- הרב דב ליאור שליט"א, רבה של קרית-ארבע וראש ישיבת "ניר".

- הרב זלמן ברוך מלמד שליט"א, רב היישוב בית אל ב' וראש הישיבה.

- הרב יעקב פילבר שליט"א, מחבר הספר "איילת השחר".

- הרב עוזי קלכהיים זצ"ל, ראש הכולל באבן שמואל.

- הרב יהושע רוזן שליט"א, מראשוני תלמידיו.

- הרב נחום רקובר שליט"א, עורך ספרו "קניין תורה".

- הרב חיים אביהוא שוורץ שליט"א, ר"מ בישיבת בית אל.

- הרב חיים שטיינר שליט"א, ר"מ בישיבת "מרכז הרב".

כתביו[]

  • "לנתיבות ישראל" [ב' כרכים] - קובץ מאמריו של הרצי"ה (הספר יצא לאור בעריכה מחודשת ע"י ישיבת בית אל).
  • "קניין תורה" - שיעורי הרצי"ה על פרק קניין תורה, בעריכת הרב נחום רקובר.
  • "מתוך התורה הגואלת" [ד' חלקים] - שיחות הרצי"ה, בעריכת הרב חיים אביהו שוורץ.
  • "שיחות הרב צבי יהודה" - בעריכת הרב שלמה אבינר, מתוכם בולטת סדרת הספרים על החומש- חמישה כרכים.
  • "ארץ הצבי" - כרוזים בענייני ארץ ישראל.
  • "צמח צבי"- אגרות.
  • "גליון הש"ס"- הערותיו על הש"ס בצידי גמרתו, בעיקר הפניות למקורות שונים. יצא לאור במהדורת הלכה ברורה בסוף המסכת.

שיעוריו[]

ישנם הקלטות של כמה וכמה שיעורים שלו.

למשל עיין בקישורים הבאים:

שיעוריו מאתר ישיבת בית אל

שיעוריו באתר מורשת

ספרים עליו[]

  • ספרו של הרב חיים אביהוא שורץ, "בדרך התורה הגואלת".
  • ספרו של הרב אבינר, "רבינו".
  • ספרו של הרב יוסף בדיחי, "גאולת אור הצב"י".
Advertisement