Family Wiki
Advertisement

(המקור:ערוץ שבע) במלאת 30 לפטירתו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל נערך טקס גילוי המצבה על קברו בהר המנוחות בירושלים. הוגה ויוצר המצבה, האמן אסף קדרון, אמר לערוץ 7, כי "לא היה מתקבל על הדעת להקים לרב אליהו, אוהב הארץ, מצבה משיש איטלקי".


על המצבה חקוק:

"אהבת עולם נפשו בערה
מזבח תוקד סתר עליון סתרה.
עוצם עיונו חוט השערה
לפני קודשו זרחה נהרה
מעפעפי שחר רוחו שוררה
יושב על מדין באמונה ויושרה.
פסקיו קבע באהבת תורה
מאמר מרדכי דרכי טהרה.
אשכולות מידותיו על תלמידיו השרה
ברגבי ארצינו דבק בגבורה.
אומה שלמה באהבתו קשורה
טוהר עיניו אלה אזכרה.
הרי בתורה עלה בסערה
בחיי עולם נפשו תהיה צרורה.
נלב"ע כ"ה סיוון תש"ע".

"לאורך כל חייו של הרב היה שזור קו תקיף ועקבי אשר ביטא את יחסו לקדושת ארץ ישראל", ציין קדרון.


קדרון מספר, כי "המצבה בנויה מאבנים שהובאו מארבע ערי הקודש צפת טבריה חברון וירושלים". מאות רבות של אנשים ונוער מהארץ ומחו"ל הגיעו לאתר הקמת המצבה בחוות גבעות עולם בכדי לזכות ולקחת חלק סמלי בבניה. עם סיום הפרויקט הועברה המצבה בשלמותה לירושלים והונחה במקומה.

"מקום הציון המשמש כמקום משכן נפשו של הרב יהיה מהיום מקום חיבור של כלל ישראל עם קדושת הרב וקודשת הארץ", מוסיף קדרון.

לדבריו, "המצבה המשדרת כולה הוד קדומים ויופי בראשיתי מאפשרת לבאים להתחבר ולחוש את שליחות חייו הגדולה של הרב אשר שימש כחוליה מרכזית בשרשרת מסירת התורה עתיקת היומין".


תמונה467
468 1 ~1
469 2 ~1
006 1 ~1
004 1 ~1

מצבתו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל הונחה היום בהר המנוחות על מקום קבורתו. המצבה נבנתה ע"י האמן אסף קידרון מ"גבעות-עולם" שבאיתמר. בניית המצבה בוצעה ב"גבעות-עולם" ולצורך הבניה לוקטו אבנים ממספר אתרים בא"י (שכם , טבריה , צפת והגולן ). משקל המצבה כ-4 טון והיא הועלתה לירושלים באמצעות משאית מנוף של חברת "מנופי בני-יהודה" אשר סרבו לשתף פעולה עם פועלי הגרוש מגוש קטיף.

האבנים לוקטו מארבעת ערי הקודש - חברון, ירושלים, צפת וטבריה. כמו כן גם אבנים מהמצבה המנותצת של קבר יוסף.

Advertisement