Family Wiki
Advertisement
במעלות_הרב_גץ

במעלות הרב גץ

"סרט עוצמתי", "ברמה גבוהה", "מתאר באופן מדוייק את דמותו", "מרגש ביותר", "מקיף ומכיל" (תגובות מבני המשפחה) זה היה אתגר גדול - לתמצת לעשרים דקות את קורות חייו ומעלותיו הרבות של הרב מאיר יהודה גץ זצ"ל, מי שהיה רב הכותל והמקומות הקדושים. בני משפחתו של הרב פתחו בפנינו את יומני הכותל ונעזרנו בארכיון שאסף לפני 15 שנה אדיר זיק ז"ל, שהפיק את הסרט "איש האמונה" על הרב. אשרינו שזכינו! בהוצאת אולפני אתרוג

מאיר_יהודה_גץ קישור לויקיפדיה

Advertisement