Family Wiki
Advertisement
Harav lior

הרב ליאור דב ליאור.JPG המקור

הרב דב ליאור שליט"א הוא רבה של קרית ארבע-חברון ומראשי ישיבת ניר בקרית ארבע.

הרב דב ליאור (שנקרא אז: ליבנד) עלה ארצה בגיל שלוש עשרה, בכ"ג אדר תש"ט, ללא הוריו, ונשלח לגור בקיבוץ דתי. הרב למד בישיבת כפר הרא"ה ובישיבת מרכז הרב. לפני שנתמנה הרב ליאור לרבה של קרית ארבע - היה הרב ליאור רבה של כפר הרא"ה.

הרב ליאור הוא ראש ישיבת ניר בקרית ארבע, ביחד עם הרב אליעזר ולדמן שליט"א.

ספריו[]

שו"ת דבר חברון חלק א – בהלכות אבן העזר וחושן משפט. יצאו לאור עוד חוברות עם חידושי תורה והלכה בענייני המועדים.

פסיקת הלכה[]

מגדולי הפוסקים בדורנו. הרב מוביל קו חסר פשרות בעניין השלטון היהודי בארץ ישראל, ולא מהסס לומר ולפרסם את דעתו למרות הסערות התקשורתיות המתחוללות לעתים בעקבות דבריו.

קישורים חיצוניים[]
חברון מאז ולתמיד[]

ההתחלה פרשת חיי שרה מערת המכפלה חברון החפירות הארכאולוגיות בתל חברון תולדות היישוב היהודי בחברון אלוני ממרא אשל אברהם
היישוב היהודי - היום חידוש היישוב היהודי בחברון קרית ארבע בית הדסה אדמות ישי בית הכנסת על שם אברהם אבינו צוואת נרצחי חברון - אלקים העצני יחס הממשל ליישוב היהודי
חינוך תורני ישיבת שבי חברון ישיבת ניר קרית ארבע בית המדרש נתיבות דרור ישיבה לצעירים מעלה חבר מדרשת שירת חברון תלמוד תורה "קנין תורה" מוזיאון הישוב היהודי בחברון
קברי צדיקים קברי ישי ורות קבר אבנר בן נר קבר עתניאל בן קנז בית הקברות העתיק של חברון רבי חיים חזקיה מדיני בעל שדה חמד
רבני חברון: בעבר: הרב מלכיאל אשכנזי הרב שלמה עדני החיד"א הרבנים לבית משפחת בג'איו הרב אליהו מני רבי חיים חזקיהו מדיני הרב יהודה ביבאס
בהווה: הרב דב ליאור הרב משה לוינגר הרב אליעזר ולדמן הרב משה בלייכר הרב שלמה רענן הי"ד פרופ' בן-ציון טבגר
מאחזים בית השלום בית הכנסת חזון דוד מצפה שלהבת בית שפירא חוות פדרמן מאחז הגיבורים
שלושת המקומות המקודשים בארץ ישראל

מפת חברון[]

Hevron map full

מפת חברון

אתר היישוב היהודי בחברון - כולל מידע מלא על חברון העברית

Advertisement