Family Wiki
Advertisement
Harav eliau mani e

המצבה על קברו בבית העלמין העתיק של חברון


הרב אליהו מני (הרא"ם) נולד בבגדאד בשנת תקע"ח (1818). לאחר פטירת רבי משה ב"ר אברהם פרירה, ידידו ומחותנו של ר' אליהו באייר תרכ"ד, התמנה בשנת תרכ"ה הרא"מ לרבה של חברון.

בדרשותיו הטיף לאהבת הבריות\ לאהבת ישראל, לחיבת הארץ ולקיום המצוות הקשורות בה ואף פעל לגאולת אדמת הארץ וישובה.

חיבורו הראשון "שיח יצחק" דן במנהגי ישראל. כן כתב את "מעשה אליהו" (שני חלקים) בדיני איסור והיתר ועוד.

בסוף סיון תרנ"ט, בעודו שוכב על ערש דווי, קרא אליו ר' אליהו את בנו בכורו ואמר לו:

"נולדתי בתמוז וקראתי לי קבר בתמוז".

נפטר ביום חמישי ח' בתמוז שנת תרנ"ט בשדה "ראשית חכמה.

קבורה לידו אשתו הרבנית הצדקת סמרה מני.

מתוך אתר קברי צדיקים[]

נולד בחודש תמוז ה'תקע"ח בבגדד (עירק). בהתאם למסורת המשפחתית הינו נצר לבית דוד ומפאת הרדיפות, המשפחה הסתירה את ייחוסה תחת הכינוי "מני" – ראשי התיבות "מגזע נין ישי".

בילדותו למד בבית המדרש "בית זילכה" בהיותו בגיל 15 לערך ראה אדם שהגיע לבית המדרש לבקש מר' עבדאללה סומך הסכמה לספרו. ר' אליהו רץ אל קברו של שיך יצחק (ר' יצחק גאון) ונדר שאם יזכה לחבר ספר יהיה מוגש לשם "שיך יצחק". בגיל 27 קרא לספר הראשון שחיבר "שיח יצחק". נשא לאישה את בתו של יוסף כדורי אך בשנה הראשונה לנישואיהם אשתו נפטרה לאחר לידת הבת וכעבור זמן ר' אליהו נשא לאישה את אחותו הצעירה של מורו (ר' עבדאללה סומך).

[http://www.mytzadik.com/tadik.asp?kever_id=391&safaid=6 לקריאת פרטים נוספים הקש בקישור זה

Advertisement