Family Wiki
Advertisement

מתוך אתר סרוגים יופיע במעייני הישועה


הרב אליהו זייני: תודה לאפיפיור שחשף את פרצופו האמיתי האנטישמיות לא הצטיינה מעולם בעקביות בלוגיקה, הדת שיצאה במשך אלף שנה למסעי צלב כדי לכבוש את ארץ ישראל, תוך כדי טבח ביהודים מעיזה כיום להטיף לנו מוסר לכשאנו משיבים לעצמנו את זכויותינו! מה לצאצאי 'ויזיגוטים' ו'גאלים' ושאר הברברים של אירופה לטעון לזכויות על א"י?! הרב ד"ר אליהו זייניהדפסה

28.10.10 10:00 

בכנס הבישופים בוותיקן שנפתח משום מה ביום א' של פרשת 'לך לך' ונועל שעריו ביום שני לקריאת רכישת 'מערת המכפלה', יצא האפיפיור בשבת 'וירא' בקול תרועה רמה בהאשמה צבועה נגד 'ניצול כתבי הקודש להצדיק הכיבוש'.

להצהרה תגרנית זו לא שכח לצרף את שני העקרונות העומדים בבסיס כל ה'מינות' לדורותיה: 'אין עוד דבר עם נבחר, כל הגברים והנשים הפכו לעם הנבחר', והשני 'יש להפסיק ולדבר על הארץ המובטחת של העם היהודי'.

כגולת הכותרת של אלפיים שנות זיוף המסר התנכ"י, חוזר האפיפיור, שעברו ונטיותיו האנטישמיות נעשו לשם דבר, על המסר הנוצרי המפורסם השולל מכל וכל 'בחירת ישראל' (שלילת הקודש במשפחת העמים) והשולל קדושתה המיוחדת של א"י (שלילת הקדושה במרחב ובמקום).

האנטישמיות לא הצטיינה מעולם בעקביות בלוגיקה, ולכן לא נמנע מהוותיקן מהצביעות הבלתי נסבלת לפיה ,עיר הקודש ירושלים תוכל לזכות למעמדה הצודק, הנותן ביטוי לאופייה המיוחד, לקדושתה, למורשתה הדתית בעיני שלושת הדתות היהדות, הנצרות והאיסלם, תוך תקווה שפתרון שתי מדינות יהפך למציאות ולא ישאר בבחינת חלום".

מעניין, בכירי הדת ששללה תמיד כל מושג לאומי בשם 'אוניברסליות' בלתי מסויגת, הופכים ל'דון-קישוטים' של לאומיות קיצונית 'פלסטינאית'!.

אותו הוותיקן שלחם בחירוף נפש בשנת 47' נגד הקמת מדינת ישראל, על אף השואה שהוא נושא במלא האחריות עליה, מתוך 'רגשי הצדק' המשמשים בסיס לכל התיאולוגיה שלו, חש לפתע פתאום 'חובה' מוסרית להקים מדינה 'פלסטינאית' באותם הגבולות שלא רק שלל מישראל, אלא שלל אותם מכל העולם.

הפלא הגדול הוא, שהדת שיצאה במשך אלף שנה למסעי צלב כדי לכבוש את ארץ ישראל – לא מבלי שתבצע בכל מסע כזה טבח ברבבות יהודים, ולעתים קרובות גם הודות להלאמת רכושם – מעיזה כיום להטיף לנו מוסר לכשאנו משיבים לעצמנו את זכויותינו!

מה לצאצאי 'ויזיגוטים' ו'גאלים' ושאר הברברים של אירופה לטעון לזכויות על א"י?!

כנראה תביעות כאלה בהשראת כל האפיפיורים הופכות ל'צדק' במלא התגלמותו, ואף לחובה דתית, אבל אותה תביעה מצד בעליה הלגיטימיים של א"י ירושת אבותיהם, ברכת ה' אל אברהם, שלמרות ברכה זו טרח לקנות אותה בכסף מלא מכל 'עפרונים חיתיים' למיניהם, הופכת בעיני הוותיקן לעוול.

נודה לוותיקן בכנות על שביום בו קראנו בהפטרת 'לך לך' את אישור בחירתנו 'ואתה ישראל עבדי, יעקב אשר בחרתיו, זרע אברהם אוהבי' הוא בחר לו לחזור על הכפירה בדבר ה', על הכפירה בבחירה בעמו, חזרה במהדורה עדכנית על המסר האנטישמי המזמין את מחיקת עם ישראל מעל מפת ההיסטוריה.

לא רק על חשיפת פרצופו האמיתי של הוותיקן עלנו להודות לאפיפיור, אלא אולי על גולת הכותרת מנקודת הראות של העם היושב בציון, והיא, החפיפה הנפלאה בין הצהרתו 'אין כל היתר להתבסס על עמדות תנ"כיות ותיאולוגיות כדי להפוך אותן למנוף להצדקת עוולות' ובין כל ההצהרות שנשמעו מאדריכלי אוסלו כבר משלביהם הראשונים של הסכמים אלה כגון 'אין התנ"ך מפת פוליטית מדינית'.

כשהצהרה זו מתווספת לשלילת בחירת ישראל המזוהה בחוגים אלה עם 'גזענות', אנו חשים היטב איך כל הרצונות מסוג 'מדינת כל תושביה', 'הפסקת הכיבוש' וכדו' אינם אלא מהדורה מודרנית של תפישה נוצרית מחולנת.

כנראה שעם ישראל מוצא את עצמו בכל דור ודור מוקף מ'לבן הארמי' (אולי בגלל גלימתו הלבנה כמו של היושב ברומא) המנסה להשמידו בהיותו גולה, ואחיינו עשיו האורב לו בשובו אל אדמתו החוברים עם ישמעאל (הוא נשא את מחלת בתו לאשה) כדי לשלול זכות קיומנו ובעלותנו על ארץ ה', ואנו נדרשים לעמוד איתני רוח להגשים ברכת ה' 'לזרעך אתן את הארץ הזאת' 'למען ספר שמי בכל הארץ', ובלי ספק כך יהיה בע"ה.


==

הרב ד"ר אליהו זייני הוא ראש ישיבת 'אור וישועה' חיפה.

המאמר יתפרסם ב"מעייני הישועה" של השבת.

הדברים אינם משקפים את דעת המוסד האקדמי בו הרב עובד.

דעתו של פרופ' סרג'ו דלה פרגולה[]

המקור http://www.moked.it/unione_informa/101028/101028.html

Con un certo imbarazzo si fanno strada i pensieri e le parole di commento al rozzo e aggressivo documento del Sinodo dei vescovi cattolici mediorientali. Ci si poteva aspettare toni simili da un documento degli Imam, e di fatto la Chiesa cattolica in Medio Oriente dimostra di essere un consesso di nazionalisti arabi. Ma questo non serve: le comunità dei fedeli cristiani sono in fuga lo stesso, eccettuata una, quella che vive nello stato d'Israele. Quella del Sinodo è una Chiesa impaurita, perdente, mendace. Nell'analisi di Benedetto XVI, la Chiesa che nega le sue radici nell'Antico Testamento finisce col dissolvere se stessa. Ma la retorica satura di pregiudizio, di dottrina alienata, di negazione dell'altro del documento sinodale ricorda da vicino l'epoca pre-conciliare, ci riporta ai tempi di Pio XII. Vengono in mente gli scontri verbali e politici che da ragazzi avevamo con Don Giussani. La delusione è per chi aveva creduto nel dialogo, non certo per gli scettici. Restano sul terreno le vittime del ciclone, le persone che credevamo amiche come Monsignor Pizzaballa. Ma evidentemente se uno il coraggio non ce l'ha, non se lo può dare.

תרגום אוטומטי

ממבוכה כמה מחשבות דרכם ואת המילים של הערות על המסמך גס ותוקפני של Sinodo dei vescovi cattolici mediorientali.. אפשר היה לצפות צלילים דומים ממסמך של האימאמים, ולמעשה הכנסייה הקתולית במזרח התיכון היא להוכיח להיות מפגש של הלאומנים הערבים. אבל זה לא עוזר: הקהילה של הנוצרים המאמינים הם בורחים זהה, למעט אחד, שחיים במדינת ישראל. כי הסינוד של הכנסייה הוא לוזר מפחד, שקרן. בניתוח של בנדיקטוס השישה עשר, הכנסייה השולל שורשיה מסתיים בתנ"ך עד המסת עצמה. אבל הרטוריקה רווי דעות קדומות, הדוקטרינה מנוכר ידי הכחשה של המסמך synodal דומה מאוד בעידן טרום Pio XII, מחזיר אותנו בזמנים של פיוס השנים עשר. זה מזכיר את העימותים המילוליים הילד הפוליטי היה עם דון Giussani. האכזבה היא עבור מי היה מאמין בדיאלוג, לא עבור הספקנים. להישאר על הקרקע קורבנות הציקלון, אנשים האמינו כי חברים כמו הבישוף פיצבלה. אבל ברור שאם אחד לא היה לי אומץ, לא אם הוא יכול לתת.

דעתו של סרג'יו מינרבי[]

Sono anni e anni che la politica mediorientale della Santa Sede si dimostra nettamente antisraeliana. Quando circa 200 palestinesi armati penetrarono nella Basilica della Natività a Betlemme, nel 2002, il Vaticano scatenò una violenta campagna contro Israele su tutti i media cattolici nel mondo. Il solo conflitto mediorientale messo in evidenza nello “Instrumentum laboris” del 6 Giugno scorso, è quello fra Israele e i Palestinesi nel quale Israele eserciterebbe una cosiddetta ingiustizia nei confronti dei palestinesi. Questa sarebbe la causa dell’esodo dei cristiani da tutto il Medio Oriente, affermazione assurda. Il Sinodo ha dato l’occasione ai nemici d’Israele di definirlo “trapianto non assimilabile” in Medio Oriente e “corpo estraneo che corrode”. Ma se non ci fosse Israele, quanti Cristiani rimarrebbero nella regione? Da tempo il Vaticano preferisce una politica di appeasement nei confronti dei fondamentalisti islamici sperando così di comprarsi l’immunità, pagando con moneta israeliana. Ma queste sono pie illusioni. Tre giorni prima della pubblicazione dello Instrumentum laboris per il Sinodo, il vescovo cattolico di Iskanderun e vicenunzio per la Turchia, veniva ucciso dal suo autista islamico. Naturalmente il Vaticano definì subito l’assassino come affetto da pazzia e non ci fu l’ombra di una protesta. Il Sinodo richiede di “metter fine all’occupazione dei differenti territori arabi” attraverso l’applicazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. Ma la famosa Risoluzione 242 prevedeva sì il ritiro israeliano “da territori occupati” solo a condizione di terminare lo stato di belligeranza e di rispettare il diritto di ogni stato di vivere in pace entro frontiere riconosciute. Laddove il risultato del Sinodo si dimostra offensivo è dove esorta gli ebrei a non fare della Bibbia “uno strumento a giustificazione delle ingiustizie”, come se la Chiesa detenesse un monopolio della lettura della Bibbia ebraica. Ritorna anche la preoccupazione per le “iniziative unilaterali che rischiano di mutare la demografia e lo statuto di Gerusalemme”. Quale statuto? Quello previsto dal piano di spartizione dell’Onu nel 1947 che i palestinesi sostenuti dagli Stati arabi rifiutarono con le armi? Ci eravamo illusi ascoltando la lezione magistrale di Benedetto XVI a Regensburg sull’Islam, che finalmente ci fosse un cambiamento di rotta nei confronti del mondo arabo. Ma durò poco e la Curia impose al Pontefice tre mesi dopo di correre a visitare una mosche di Istanbul. Fino a che prevarrà in Vaticano la politica islamica disastrosa che spera di ammansire i fondamentalisti con qualche dichiarazione anti-israeliana, non si potrà sperare in relazioni normali fra la Santa Sede e Israele. Il viceministro degli Esteri israeliano, Danny Ayalon, non ha voluto coinvolgere direttamente il Vaticano e si è limitato a criticare la posizione dell’Arcivescovo Bustros. Il futuro ci dirà se Israele si illuda, o se invece il Vaticano si dimostrerà in grado di aprire gli occhi e di tutelare i reali interessi dei cristiani in Medio Oriente.

Sergio Minerbi


תרגום אוטומטי[]

במשך שנים כי מדיניות המזרח התיכון של הכס הקדוש מדגים בבירור antisraeliana. כאשר כ -200 פלסטינים חמושים פרצו לתוך כנסיית המולד בבית לחם בשנת 2002, הוותיקן מערכה אלימה נגד ישראל על כל מדיה הקתולית בעולם. הסכסוך היחיד במזרח התיכון מודגשת laboris Instrumentum "של 6 יוני בשנה שעברה, הוא אחד בין ישראל לבין הפלסטינים שבו ישראל תהיה תרגיל עוול כביכול נגד הפלסטינים. זה יהיה הגורם שמות של נוצרים מרחבי המזרח התיכון, טענה אבסורדית. הסינוד יש את ההזדמנות של אויבי ישראל כדי להגדיר את "השתלת דומים במזרח התיכון" גוף זר, כי אוכל. " אבל אם לא היו בישראל, כמה נוצרים להישאר באזור? כמה זמן הוותיקן מעדיף מדיניות של פייסנות כלפי קיצונים אסלאמיים בתקווה לקנות חסינות, לשלם עם המטבע הישראלי. אבל זו רק משאלת לב. שלושה ימים לפני פרסום laboris Instrumentum עבור הסינוד, הבישוף הקתולי של vicenunzio Iskanderun עבור בטורקיה, נרצח על ידי הנהג שלו מוסלמי. כמובן הוותיקן התקשרתי מיד רוצחת כמו סובל שפיות ולא היה צל של מחאה. הסינוד ביקש "לשים קץ הכיבוש של השטחים הערביים שונים" באמצעות יישום של החלטות מועצת הביטחון. אבל כן סיפק את החלטה 242 המפורסמת נסיגת ישראל "משטחים שנכבשו" רק בתנאי של סיום מצב הלוחמה ו לכבד את זכותו של כל מדינה לחיות בשלום בתוך גבולות מוכרים. איפה תוצאה של הסינוד היא איפה זה העולם שיחות המתקפה על יהודים ולא כדי להפוך את התנ"ך "כדי להצדיק את מכשיר של עוול," כאילו הכנסייה החזיקה במונופול על קריאת התנ"ך עברית. חזרה אל דאגה על "יוזמות חד צדדיים עלולים לשנות את הדמוגרפיה ואת מעמדה של ירושלים." מה החוק? זה שמספק תוכנית החלוקה של האו"ם בשנת 1947 כי הפלסטינים נתמך על ידי מדינות ערב סירבו עם נשק? אנחנו הולכו שולל על ידי האזנה להרצאה של בנדיקטוס השישה עשר ברגנסבורג על האיסלאם, כי סוף סוף יש שינוי של כיוון כלפי העולם הערבי. אבל זה לא החזיק מעמד זמן רב ועל Curia, הטיל האפיפיור שלושה חודשים לרוץ אחרי זבוב לבקר באיסטנבול. עד השוררים מדיניות הוותיקן כי התקוות לאלף פונדמנטליסטים אסלאמיים אסון עם אמירה כלשהי נגד ישראל, אינך יכול לקוות יחסים נורמליים בין הכס הקדוש לבין ישראל. סגן שר החוץ של ישראל, דני איילון, לא רוצה לעסוק ישירות עם הוותיקן הוגבלה ביקורת על עמדתו של הארכיבישוף Bustros. העתיד יגיד אם ישראל להיות מרומים, או אם הוותיקן תוכיח כי היא מסוגלת לפתוח את העיניים שלהם כדי להגן על האינטרסים האמיתיים של הנוצרים במזרח התיכון.

Advertisement