Family Wiki
Advertisement

(הועתק מהויקידפיה העברית)


הקטלוג המאוחד של הספריות בישראל (ידוע בקיצור ULI, באנגלית: Israel Union List) הוא קטלוג ציבורי מקוון הכולל מעל לשמונה מיליון פריטים מהקטלוגים של הספריות האקדמיות בישראל (אוניברסיטאות ומכללות), מכוני מחקר וספריות נוספות. המאגר כולל רשומות של פריטים מסוגים שונים, אך לא של מאמרים. ניתן לערוך חיפוש במאגר המלא או במספר חתכים שלו, כשהחתכים הם לפי סוג המוסד (אוניברסיטאות, מכללות וכו') או סוג החומר.

את המאגר מפעילה מלמ"ד. הוא משרת את הספריות החברות ברשת הספריות הארצית, ומהווה השלמה לשני הקטלוגים המאוחדים האחרים של מלמ"ד: ULS לכתבי עת ו-ULE לכתבי עת אלקטרוניים. בשונה ממאגרים אלה, ULI מבוסס כל כולו על ריכוז ומפתוח ממוכן של רשומות ביבליוגרפיות הנשלחות מספריות אלה, ללא התערבות ידנית. בגלל הבדלים בשיטות הקיטלוג והמפתוח של הספריות השונות, לא נעשה במאגר כל ניסיון לאחד רשומות כפולות (deduping). הוא איננו מנהל רשימות מונחים משל עצמו (לפי שדות: כותרים, מחברים, נושאים וכיוצא בזה) אלא רק לפי הנתונים הגולמיים המועברים אליו, ולא קיימת מערכת של רמיזות בין המונחים השונים. נוסף על כך, המאגר איננו רושם את המצאי של הספריות השונות אלא רק מקשר לרשומה הרלוונטית בקטלוגים שלהן, שם ניתן לצפות בפירוט המצאי.

יתרונו העיקרי של ULI הוא בכך שהוא מרכז במקום אחד את כל הרישומים של הספריות החברות ברשת (לפחות להלכה - בפועל, הדבר תלוי בעדכנות ובאמינות הדיווח של הספריות החברות), וחוסך בכך את הצורך לחפש בנפרד בקטלוגים של הספריות השונות. על כן המאגר שימושי למדי ככלי עזר לחיפוש, תוך הכרה במגבלותיו המובְנות. המאגר עשוי להיות יעיל ואמין למדי כאשר מחפשים לפי ISBN או ISSN, שבשל היותם מזהים אוניברסליים הם נרשמים באופן אחיד בספריות השונות, אך גם אז יש לקחת בחשבון שייתכן שחלק מהתוצאות אינן מופיעות משום שהשדה לא הוזן.

קישורים חיצוניים[]

Advertisement