Family Wiki
Advertisement

הפרת זכויות יהודים בהר הבית - דו"ח מספר 2 - ערב תשעה באב תשע"א מטעם מיכאל פואה מנהיגות יהודית

מנהיגות יהודית היא עמותה שמטרתה לבסס מנהיגות יהודית אמונית למדינת ישראל כמדינה יהודית. מימוש הריבונות היהודית בהר הבית מתוך יחס של קדושה, הוא אבן הראשה בכל הקשור להשגת מטרה זו. אנו מברכים ומחזקים את כל מי שפועל יום יום ושעה שעה, לחיזוק הנוכחות היהודית בהר הבית, ולחיזוק תודעת מרכזיותו של ההר, כמקום בו עתיד עם ישראל לבנות את מרכזו הרוחני שישמש מקום תפילה ועבודת ה' לכל באי עולם, ולמקום לימוד והוראה ממנו תצא בשורת הצדק והשלום.

מתוך הכרה זו כואבים אנו את התנכלותה של ממשלת ישראל המבוצעת על ידי משטרת ישראל ליהודים דווקא במקום זה. אפליה זו פוגעת באופן חמור ובלתי נסלח במהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. יהודים נרדפים בשל היותם יהודים במדינה המתיימרת להיות יהודית, ונשללות מהם זכויות יסוד כבני אדם במדינה המתיימרת להיות דמוקרטית. איננו יכולים לשתוק עוד, ואנו קוראים לכל אחד להתקומם נגד תופעה מבישה זו, עד להפסקתה.


רקע:[]

לפני חמישה חודשים פרסמנו את דו"ח הפרת זכויות היהודים בהר הבית הראשון. בעקבות פרסום הדו"ח זימנו חברי הכנסת את ועדת הפנים לדיון דחוף בנושא זה. 2ועדת הפנים התכנסה שלש פעמים לדיון בזכויות היהודים בהר הבית, שתי פגישות פתוחות בשיתוף עם הארגונים הפועלים בנושא ונציגי המשטרה, וישיבה אחת סגורה בנוכחות המפכ"ל וחברי הכנסת בלבד.

הדו"ח הנוכחי עוסק בסיכום המסקנות העולות מדיונים אלו, יחד עם המשך ההתרחשויות בשטח. כפי שהדגשנו בדברי הפתיחה סוגיית "הר הבית" היא אבן הבוחן להיותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית. כישלונה של ממשלת ישראל במימוש הריבונות במקום זה, גורר שובל ארוך של התנהלות המקעקעת מן היסוד את תפקודם של המערכות השלטוניות. בדו"ח זה מתברר כי משטרת ישראל שיקרה במצח נחושה לכנסת ישראל, וכאשר היא נתפסת בקלקלתה היא פשוט התעלמה מהוראות החוק ומתביעת חברי הכנסת האמורים לפקח עליה. זהו מצב של אנרכיה שאחריתו מי יישורנו. במסגרת זו המשטרה מונעת מחיילי צה"ל משחררי ההר לעלות במדים לביקור ותפילה בהר. היא מונעת מכלות הלבושות בשמלת כלה לעלות להר, ועוד כל מיני איסורים שונים ומשונים, וכל זאת במקום בו לערבים מותר לשחק כדורגל לעשות פיקניק וכד'. אנו נמשיך לעקוב ולפרסם אחר התנהלות המשטרה במקום זה ויחסה לעולים להר, תוך דרישה מתמדת לתיקון המצב.

אמת.[]

ספר הכוזרי - מאמר חמישי אות א - כח "גם מי שמעורר בלב בני אדם אהבה למקום הקדוש הזה ראוי לשכר בלא ספק והוא מקרב עת בוא תקותנו כמה שנאמר אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו זאת אומרת ירושלים לא תבנה כי אם כאשר ישתוקקו אליה בני ישראל תכלית תשוקה עד אשר יחוננו את אבניה ואת עפרה"

אפליה מכוונת כנגד יהודים:[]

"אין שום הבדל, לא בין חובש כיפה ולא מי שלא חובש כיפה" כך הצהיר נצ"מ אבי רואיף בועדת הכנסת . בניגוד גמור להודעה חד משמעית זו, מעיד שוטר משטרת ישראל שחר איבגי שמתקיימת אפליה ביחס ליהודים בעלי חזות יהודית. "אופן הפילוח נעשה כך בגלל שהיהודים הדתיים מזוהים על ידי המקומיים כיהודים בעוד שהחילוניים משתלבים עם התיירים. הם לא מזוהים כיהודים.... " אפליה זו היא כל כך ברורה עד שחה"כ אלקין אומר לנצ"מ רואיף "זה לא נכון, זה פשוט, אפילו לא צריך לעלות להר הבית, מספיק רק להיות שם באזור כדי לראות שזה לא נכון." וחה"כ אלדד אומר במפורש " זה לא נכון. המשטרה משקרת. המשטרה משקרת." משמעותה של אפליה זו היא שיש מי שמוגדרים על ידי המקומיים ומשטרת ישראל כ"יהודים" ועל רקע זה הם מופלים לרעה. להלן רשימת האפליות כנגד "היהודים":

 1. עיכוב בכניסה בתור מיוחד המבדיל אותם מכל אזרח או תייר רגיל.
 2. רישום במחשב המשטרה.
 3. "היהודים" נדרשים להוציא מרשותם כל פיסת נייר שיש חשש שכתוב עליה פסוק או תפילה לפני העלייה להר. במקרים רבים אף נערכת בדיקה וחיפוש משפילים על גופם של "היהודיים", בנוסף לבדיקה המקובלת במגנומטר. כל זאת כדי לנסות לאתר דף תפילת הדרך או ברכת המזון וכד'.
 4. "היהודים" מחויבים לשמוע נאום אזהרה של השוטר במקום כאילו היו עבריינים מועדים. וכל זאת לעיני כל.
 5. "היהודים" חייבים ללכת בקבוצות, ואסור להם להיפרד מהקבוצה אותה יצרה המשטרה, ולהסתובב באופן חופשי, כפי שמותר לכל אחד אחר.
 6. לכל קבוצת "יהודים" מוצמד על ידי המשטרה איש ווקף, שפעמים רבות יוצר פרובוקציות ומפריע במכוון לעולים.
 7. לקבוצות של "היהודים" נצמדים שוטרים שעוקבים אחר כל תנועה של "היהודים". שוטרים אלו יוצרים פרובוקציות מכוונות. בכל פעם שיהודי עוצם את עיניו, משלב את ידיו, או ממלמל דברים בפיו בלחש, הם ניגשים ומאיימים עליו בעיכוב או במעצר.

אפליית הד'ימה:[]

כינוי לנתין לא מוסלמי של מדינה הנשלטת על פי חוקי האסלם ( 10 לפני כ 1400- שנה כאשר ארץ ישראל הייתה תחת הכיבוש המוסלמי הסדיר החליף עומר השני את מערכת היחסים בין המאמינים המוסלמים לבין אלו שאינם מאמינים באסלם כמו היהודים והנוצרים, במערכת חוקים שנקראה "תנאי עומר" או "חוקי הד'ימה". מטרת חוקים אלו שכללו בין השאר את החובה לתפירת "הטלאי הצהוב" והאיסור לרכב על סוס וכד' הייתה להפריד על רקע דתי בין המוסלמים לבין מי שאינם מוסלמים מתוך מטרה להשפיל ולבזות את האחרונים. על רקע זה צריך לראות את האפליה שנעשית היום בחסות משטרת ישראל בהר הבית, משטרה האמורה לשמור על חוק היסוד של כבוד האדם וחירותו בו נקבע "אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם." 11 הר הבית הוא שטח ציבורי בו אמור כל אדם להסתובב באופן חופשי ולעשות בו ככל העולה על דעתו מבלי לפגוע באדם אחר. בדרך זו נוהגים כל הערבים המוסלמים העולים על ההר ונוהגים בו כפארק בו משחקים כדור רגל, מקום בילוי, מקום תפילה ולימוד, ועושים בו את כל צרכיהם באופן חופשי רוב שעות היממה. לעומת זאת כל אדם שלא נראה מוסלמי מופלה לרעה על רקע זה. אין ספק שמטרת אפליה זו היא להבדיל ולהשפיל את מי שאינו מוסלמי. משטרת ישראל שמאפשרת מצב זה מבצעת למעשה את מדיניותו של הכליף עומר, ולא של כנסת ישראל. למעשה אזור הר הבית נמצא דה פקטו תחת שלטון מוסלמי בחסות משטרת ישראל(


להלן רשימת אפליות הד'ימים:[]

 1. מוסלמים יכולים להיכנס מכל השערים בהר - עשרה שערים- ,הד'ימים יכולים להיכנס רק דרך שער אחד בלבד.
 2. מוסלמים יכולים להיכנס בכל שעות היום והלילה, לד'ימים יש שעות ביקור מצומצמות.
 3. מוסלמים יכולים להעלות כל ספר שהם רוצים ולהשתמש בו בהר, לד'ימים אסור להעלות שום ספר, אפילו דף נייר בעל אופי דתי. ספרי תנ"ך או סידורי תפילה מוחרמים בכניסה להר.
 4. למוסלמים מותר להתפלל בכל מקום בהר, לד'ימים אסורלהתפלל בכל תחום הר.
 5. לד'ימים נאסר לשתות ולאכול בהר בימי הרמדאן. 15
 6. כחלק ממסע ההשפלה לד'ימים, נאסר על חיילי צה"ל )גם לא "יהודים"( לעלות כאשר הם לבושים במדים.
 7. לד'ימים נאסר לעלות בלבוש כלה.
 8. אפשרות הכניסה לתיירים ויהודים היא משער המוגרבים בלבד בשעות הכניסה בקיץ - ימים א'-ה': 07:30-

10:30 ו- 13:30-14:30 ובחורף - ימים א'-ה': 07:30-10:30 ו- 12:30-13:30 . חשוב לציין שטענת הבידוק הביטחוני היא רק כסות עיניים, היות ובכל השערים נכנסים מוסלמים שיכולים להכניס כל סוג של כלי נשק. אם משטרת ישראל מצליחה לבדוק אותם ולמנוע מהם לעשות זאת אין שום סיבה שאותו בידוק לא יתקיים לכולם. 13 פרוטוק ול מס' 433 עמ' 22 : אורי אריאל )באמצע דבריו( "זה לא נורמלי, שאם יש לי דף עם פרשת השבוע אני לא יכול להיכנס אתו להר הבית. תסלחו לי. זה לא כתוב בהנחית ממשלה, זו הנחיה שלכם, המשטרה. תבדקו את עצמכם." 14 איסור התפילה הוא אפילו במלמול שפתיים חרישי. לשם המחשה ינסה הקורא לתאר לעצמו שעל יד כל תייר נוצרי בכותל המערבי היו מעמידים שוטר, וברגע שהוא היה מלמל דבר מה היו בודקים האם הוא מתפלל, וברגע שהוא היה מרים את ידו בתנועת הצטלבות הוא היה נעצר. 15 אלו ההנחיות שקיבלה קבוצת הנשים בעלייתם להר ביום ג' באב מהשוטר מוטי. בקבוצה זו היו גם נשים הרות וילדים. עדותה של עינת זיו. 16 פרוטוק ול מס' 433 עמ' 22-22 : דני דנון - )באמצע דבריו( "והעובדה שלחיילי צה"ל במדים אומרים להוריד את המדים, להחליף בגדים, ואפילו כתבי גלי צה"ל, אם הם רוצים לעלות להר הבית הם צריכים ללכת ולהחליף את הבגדים שלהם בשירותים כדי לעלות להר הבית, זו בושה וחרפה" עמוד 11 מנהיגות יהודית ע.ר. 433833885 רח' ההדס 38 גינות שומרון 44853 טל. 30-6000353 התנהלות המשטרה ביחס לעולים להר: משטרת ישראל פועלת להרחקת "היהודים" מההר בכל דרך אפשרית גם אם היא לא חוקית, להלן פרוט הדרכים בהם נוקטת המשטרה. פרוט הדרכים בהם פועל המשטרה להרחקת "היהודים" מההר: .1 מדיניות האפליה המכוונת המתוארת בפרק הראשון לדו"ח זה. .2 הענשת מארגני העלייה השונים מההר על ידי הרחקתם מההר. נכון להיום ידוע לנו על 9 אנשים שמנועים על ידי המשטרה מלהיכנס להר. 17 המשטרה מסרבת להסביר את הסיבה למניעה, ואף סירבה לעשות זאת לבקשת חברי הכנסת. המצב בו משטרת ישראל עוסקת בענישה ללא משפט סותר את עיקרון הפרדת הרשויות ומייתר את הצורך בבתי משפט. המצב בו מארגני העלייה לא יכולים לעלות עם קבוצות ולהדריך אותם בהר יוצר קושי גדול בעבודתם, ומחזקת את התחושה שהמשטרה פועלת במכוון כדי להקטין בכל דרך אפשרית את כמות "היהודים" העולים להר. .3 יצירת אווירת איום והפחדה הגובלת בטרור פסיכולוגי. משטרת ישראל שהייתה אמורה להפריד בין קבוצות בעלות פוטנציאל סכסוך כמו אנשי הווקף ו"היהודים", יוצרת מוקד סכסוך בכפייה ומחייבת ליווי צמוד של איש ווקף לכל קבוצת "יהודים". 18 אנשי ווקף אלו מפריעים באופן מכוון לקבוצה היהודית פעמים רבות בדיבור בקול רם תוך כדי דברי ההסבר, והערות פוגעניות. לא ידוע לנו שמשטרת ישראל עצרה מעולם איש ווקף שהפריע לקבוצת "יהודים". לעומת זאת השוטרים המלווים את הקבוצה 17 במשך השנים היו מאות אסורי כניסה שרירותיים ללא משפט ואפילו ללא שימוע בפני קצין. כרגע רשימת מנועי הכניסה להר הבית הידועה לנו היא: יהודה עציון, גרשון סלומון, הרב יהודה גליק, הרב יוסף אלבויים, אליעזר בורויאר, אלכס שחטמן, הרב צבי עידן, נחמיה אלבויים , ידידיה ניימן . 18 פרוטוק ול מס' 433 עמ' 22 : מיכאל בן ארי )בסוף דבריו( "דבר נוסף – כל הזמן היו צמודים אלינו המחבלים האלה שנקראים "אנשי וואקף". נצמדו אלינו כל הזמן בצורה מאד מאד פוגעת, ואף אחד לא מרחיק אותם. אני אומר להם: , רוח, רוח", והם לא זזים, נשארים שם ביחד אתנו." עמוד 11 מנהיגות יהודית ע.ר. 433833885 רח' ההדס 38 גינות שומרון 44853 טל. 30-6000353 מאיימים בעיכוב ובמעצר כל "יהודי" שעוצם את עיניו, שמשלב את ידיו או אומר משהו שנראה בעיניהם כתפילה. "יהודים" שרק באו לפקוד את מקום המקדש מתוך יראת כבוד, מצאו עצמם במעצר לכמה שעות מבלי שברור להם למה ומדוע, בין העצורים היו גם כלות ביום חופתם. .4 נהלים לא ברורים. לדברי נצ"מ אבי רואיף "יש כללי ביקור בהר. כללי הביקור האלה נקבעו גם על ידי המדינה כלומר, הממשלה וגם על ידי המשטרה כפועל יוצא מאותה מדיניות. הפרה של כללי הביקור הנוהגים, הכוונה לאנשים שמבצעים פרובוקציה בהר, מבצעים תפילה במפגין, או מכניסים תשמישי קדושה, או משתטחים או עושים כל פרובוקציה שעלולה להפר את האיזונים הרגישים בהר, ולהפר את הסדר במקום, כפי שציינתי קודם, האנשים האלה מורחקים. ניתנת להם הזדמנות נוספת באמצעות הצהרה בפני קצין משטרה שלא להפר את הכללים האלה שוב, ואם למרות זאת הם הפרו שוב ושוב אז הם מנועים מלהיכנס להר כדי להבטיח את שלום הצבור במקום הרגיש הזה" 19 אולם חברי הכנסת אשר בקשו לקבל נהלים אלו בכתב לא זכו לראותם עד ליום כתיבת הדו"ח. 20 המצב בו אזרח נדרש לחתום על מסמך התחייבות מבלי שמשטרת ישראל הוסמכה בחוק לכך סותר את עיקרון החוקיות. המצב בו לטענת המשטרה יש נהלים על פיהם יש לנהוג, והיא מסתירה אותם מעיני הציבור היא בניגוד לחוק "חופש המידע" 21 ובניגוד לחובת הפרסום. לא זו אף זו גם החותמים על כתב ההתחייבות לא מקבלים לידיהם העתק מהמסמך , והם אף לא הורשו להעתיקו 19 פרוטוקול מס' 473 עמוד 18 20 ראה סיכום דברי יו"ר הועדה חה"כ דוד אזולאי פרוטוקול מס' 473 ו פרוטוקול מס' 433 עמוד 2-3 שאלת חה"כ אלקין ותשובת יו"ר הועדה חה"כ אמנון כהן. 21 סעיף 6. לחוק חופש המידע: " הנחיות מינהליות וחוקי עזר: )א( רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המינהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור." עמוד 12 מנהיגות יהודית ע.ר. 433833885 רח' ההדס 38 גינות שומרון 44853 טל. 30-6000353 בכתב ידם. 22 התנהלות זו מחזקת את התחושה שלמעשה משטרת ישראל מפעילה מערכת הפחדה מול "היהודים" העולים להר. סיבה נוספת לאי פרסום הנהלים הוא כפי הנראה החשש מתקיפתם בבתי המשפט. פסיקת הבג"ץ קובעת בפרוש את זכות התפילה ליהודים בהר הבית. 23 שלילת זכות זו מותנית בהוכחה לכך שיהיה "נזק ממשי שהסתברותו היא קרובה לוודאי כדי להצדיק הגבלתן של חירויות אלה" 24 . נוהל קבוע האוסר על תפילת יהודים בהר הבית לא יעמוד במבחן פסיקות אלו, ולכן כנראה מעדיפה משטרת ישראל לא לפרסמו. לסיכום פרק זה נוסיף כי איננו יודעים במדויק מה הגורם הראשי להתנהלות המיוחדת של משטרת ישראל בהר, אך משיחות עם מפקדים בשטח עולה התמונה כי מישהו החליט כי אם יהודים יתפללו בהר תפרוץ לא פחות ממלחמת עולם שלישית. המציאות סותרת הנחת יסוד זו. שכן יהודים מתפללים בהר ויש לכך אף עדויות מצולמות, וב"ה לא פרצה אף מלחמה. 22 עדות הרב יוסף אלבויים. 23 366 ]ע"י כב' השופט )כתוארו אז( ,) בג"צ 2725/93 - גרשון סלומון נ' מפקד מחוז ירושלים ואח' . פ"ד מט) 5 א' ברק[: "נקודת המוצא העקרונית הינה כי לכל יהודי הזכות לעלות להר-הבית, להתפלל עליו, ולהתייחד עם בוראו. זהו חלק מחופש הפולחן הדתי; זהו חלק מחופש הביטוי." 24 617 , עמ' 620 ,) בג"צ 4044/93 - גרשון סלומון נ' מפקד מחוז ירושלים ואח' . פ"ד מט) 5 -621 .]ע"י כב' השופט )כתוארו אז( א' ברק[: עמוד 13 מנהיגות יהודית ע.ר. 433833885 רח' ההדס 38 גינות שומרון 44853 טל. 30-6000353 התנהלות המשטרה ביחס לכנסת: בעקבות פרסום הדו"ח הראשון בנושא "הפרת הזכויות היהודים בהר הבית" שפורסם על ידי, נדרשה ועדת הפנים לדיון בנושא זה. ועדת הפנים קיימה שלש פגישות שתים מהם פתוחות יחד עם נציגי העולים להר, והאחת סגורה בנוכחות המפכ"ל ובלי אף נציג של העולים להר. הישיבות התקיימו בתאריכים: .1 " כ"ג באדר ב' תשע"א ) 29/03/2011 ( להלן: "ישיבה 1 .2 " י"ג בסיון התשע"א ) 15/06/2011 ( להלן: "ישיבה 2 .3 א' אב תשע"א ) 1/08/2011 ( ישיבה של ועדת משנה חסויה של ועדת הפנים להלן: "הישיבה הסגורה" התנהלות משטרת ישראל מול כנסת ישראל בענין זה היא שערורייה מכל בחינה שהיא. נציגי המשטרה שקרו לנציגי הכנסת במצח נחושה 25 . כמו כן משטרת ישראל נדרשה על ידי הועדה לתת תשובות לשאלות רבות שהיא שאלה, ועד לכתיבת דו"ח זה היא לא ביצעה את המוטל עליה, תוך הפגנת זלזול בוטה. דומני שהיטיב לבטא את הדברים חה"כ אלקין: אדוני היושב ראש, הקשבתי לדברי אבי ביטון 26 ובמקביל עיינתי בפרוטוקול הדיון הקודם ואני חייב לומר שעושים מאתנו צחוק, כי כמעט מילה במילה מה שהוא הקריא מאותו נייר, אפשר לקחת את הפרוטוקול, לעבור עמוד אחרי עמוד – נאמר פה. אנחנו נעשה פה 25 פרוטוקול מס' 473 עמ' 14-15 "אבי רואיף:אין שום הבדל, לא בין חובש כיפה ולא מי שלא חובש כיפה - - - אריה אלדד: לכן אמרתי שהמשטרה משקרת." ובהמשך: "אריה אלדד: זה לא נכון. המשטרה משקרת. המשטרה משקרת. זאב אלקין: אני מזמין אותך לעשות ניסוי. אני אעלה לשם עם כיפה ובלי כיפה ותראה מה יקרה, נו, בחייך. היו"ר דוד אזולאי: רבותי, להפסיק עם קריאות הגנאי למשטרה. אריה אלדד: אבל יש גבול. קריאה: אבל איך אפשר לשקר לוועדת כנסת? מיכאל בן ארי: הוא בז לכנסת, בז לריבון" 26 . אבי ביטון – מפקד היחידה למקומות הקדושים, נציג המשטרה בישיבה 2 עמוד 14 מנהיגות יהודית ע.ר. 433833885 רח' ההדס 38 גינות שומרון 44853 טל. 30-6000353 עוד ישיבה ועוד ישיבה ועוד ישיבה ויבואו להקריא לנו את אותם טקסטים מתוך תקווה שאנחנו תוך חודשיים וחצי שזה זמן בעניי סביר למשטרה להמציא את מה שביקשנו – ולא ביקשנו הרבה. אז לא רק שלא שלחתם בכתב, לא הלכתם לפי בקשת הוועדה, אלא בסופו של דבר באתם וקראתם אותו הדבר בדיוק, כמעט מילה במילה. אתה יכול ללכת לפרוטוקול ולבדוק. אתם עושים מאתנו בדיחה? אתם חושבים שאנחנו שכחנו? בשביל מה? שאלנו דברים מאד ברורים ומסודרים. על אף שאלה ששאלנו לא קיבלנו תשובות. שאלו בפעם שעברה על חיילים במדים – לא התייחסתם. שאלו על הסיבות שבגללן מונעים מאנשים כניסה – ביקשנו שתתנו לנו רשימת סיבות, קריטריונים, מסודרת. למה? כי למשל – היה כאן מישהו בדיון הקודם שהיום הוא לא מנוע כניסה אבל פעם מנעו ממנו כניסה בגלל שהוא הלך לאט. שאלנו אתכם - האם זה הגיוני שאדם שהולך לאט בהר הבית מונעים ממנו כניסה? האם זה קריטריון רשמי, כן או לא. מקרה חי, כן, ישב כאן בן אדם. זה ההסבר שגם ניתן לו, רשמית. זו לא המצאה שלנו. אז שאלנו. ביקשנו - תראו רשימת נהלים שיהיה כתוב שם שמי שהולך לאט בהר הבית מונעים ממנו כניסה כי הוא מפר נהלים. היה מישהו אחר, שמנעו ממנו כניסה כי הוא התראיין. גם שאלנו – האם אנשים שעולים להר הבית, הם לא נמצאים בבית כלא. אני יודע שמי שנמצא בבית כלא צריך לקבל אישור. ואם הוא עשה את זה לי אישור, אז לפעמים מענישים אותו. אבל אזרח חופשי שעולה על הר הבית, אסור לו להתראיין על זה? מאיפה הדרך הזו להעניש, מי בכלל המציא את הרעיון הגאוני הזה? שאלנו כאן גם על מקרה פרטני, מאד זועק לשמיים, על יהודי שעשרות שנים עלה להר הבית ואז, באיזה יום בהיר החלטתם שהוא לא עולה יותר. ולא רק שהחלטתם שהוא לא עולה יותר, כשהוא התחנן לדבר מאד פשוט, בסיסי ביותר, לעלות להר הבית יחד עם ביתו ביום חתונתה, שזו ההזדמנות היחידה שלה לעלות להר הבית, עמוד 15 מנהיגות יהודית ע.ר. 433833885 רח' ההדס 38 גינות שומרון 44853 טל. 30-6000353 וכל העולם ואשתו פנו אליכם וביקשו, ואמרו שיפקידו ערבות – היתה רשימה ארוכה של חברי כנסת שהיו מוכנים ללוות אותו לשם ולהתחייב שלא יקרה שם שום דבר. המשטרה התעקשה, איום עצום על ביטחון המדינה, לא, הוא לא עולה. שאלנו למה. על כל השאלות האלה מה ענו לנו, אז, באותו דיון? צריך לבדוק את המקרה לגופו, אין לנו תשובות כרגע. היו לכם חודשיים וחצי לבדוק את כל המקרים ששאלנו, לגופם. 27 ידוע למחבר הדו"ח שהתקיימה ישיבה של ועדת משנה חסויה של ועדת הפנים, שנוכח בה יוזם הדיון חה"כ זאב אלקין אשר יצא מאוד לא מרוצה מתשובות המשטרה. מצב זה בו נציגי הרשות המחוקקת לא יכולים לקבל מידע מחד ומוזנים במידע שיקרי מאידך בידי נציגי הרשות המבצעת, הוא לא סכנה לדמוקרטיה אלא הרס הדמוקרטיה. משטרת ישראל הבזה לריבון כורתת במו ידיה את הגזע עליו היא מתקיימת. 27 פרוטוק ול מס' 433 עמ' 91 עמוד 16 מנהיגות יהודית ע.ר. 433833885 רח' ההדס 38 גינות שומרון 44853 טל. 30-6000353 סיכום: עברו חמישה חודשים מכתיבת הדו"ח הראשון ועד עתה. במהלך חודשים אלו נחשפה תמונה עגומה מאוד של אפליה חמורה ושיטתית של יהודים ושל מי שאינם מוסלמים בהר הבית. יחד עם זאת נחשפה תמונה לא פחות עגומה של חולשתה של כנסת ישראל הרשות המחוקקת, וחוסר יכולתה לבקר את הרשות המבצעת, כאשר זו האחרונה נוהגת בה יחס מזלזל ואף משפיל. מצד שני ההבטחה הא-לוהית "כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ" 28 מתקיימת, ועל אף כל הקשיים ואולי בגללם זרם העולים להר בקדושה ובטהרה גובר. לאחרונה הצטרפו קבוצת נשים בראשות הגב' עינת זיו, הגב' ציפורה פילץ והרבנית רבקה שמעון, לעליית להר ובכך נפתח פתח חשוב לעוד הרבה קבוצות חדשות. אנו נמשיך לעקוב אחר התנהלות משטרת ישראל וממשלת ישראל, ביחסה לעולים להר בכלל ולעולים היהודים בפרט. נמשיך לתבוע את זכות היסוד של היהודים לקביעת הר הבית כמקום המקודש ליהודים, ויחד עם זאת לא נרפה מתביעה למימוש הזכות הדמוקרטית של חופש התנועה וחופש הפולחן. אסיים בתפילה לבורא עולם שיזכנו לבנות את בית הבחירה במהרה בימנו, אמן. ערב תשעה באב תשע"א 28 שמות פרק א' פס' י"ב

Advertisement