Family Wiki
Advertisement

סאסא מוכרת לנו היום בתור קיבוץ על גבול הצפון. אך במלחמת העצמאות היה במקום כפר ערבי בשם "סעסע". היסטוריון המלחמה, אורי מילשטיין, מציין בספרו:תולדות מלחמת העצמאות כי "הפשיטה (הכיבוש) על סעסע הייתה ציון דרך במלחמת העצמאות - לראשונה בוצעה פעולת הרתעה אשר בא הצבא יזם פעולות אסטרטגיות ולא רק עסק בהגנה, כמו פיצוץ הגשרים לארץ ישראל ובפעולות עונשין כמו פגיעה התחבורה הערבית.

הפשיטה[]

כוח הפשיטה על סעסע היה מורכב מפלוגות הגדוד השלישי של הפלמ"ח, אשר תפקידם היה להגן על הגליל. הפלוגות חנו בבתי המלון הנטושים בהר כנען ובמושב עין זיתים. הגדוד אסף מידע על היעד בסיור אוירי ומערביי הסביבה ובנה דגם בו תורגלה הפשיטה. יגאל אלון, מפקד הפלמ"ח, הכריז כי עיני כל עם ישראל נשואות אליהם. ביום 14 בפברואר 1947, יצאו הפלוגות, רגלית, לכיוון סעסע. הכוח הפושט מנה 65 אנשים עם סטנים, רובים ושתי מרגמות. הם הצליחו להגיע ליעדם מבלי שהתגלו, פוצצות את בתי הכפר ונסוגו. הנסיגה חזרה הייתה קשה, היה גשם שוטף ועלה הצורך לשאת את הפצועים. כוח החילוץ שהיה צריך לבוא לקראתם לא בא, אך בבוקר 15 פברואר שבו כולם לבסיסם בהר כנען.

התוצאה[]

פעולת הפלמ"ח גרמה לששים הרוגים וחמש עשרה פצועים לכוחותינו היו שני פצועים קל. אחרי הריסת בתי הכפר "פחד תקף את תושבי הכפרים הערביים וכוחות גדולים רותקו להגנתם" - במקום שיתקיפו ישובים יהודים. לאחר הפשיטה דיווח המודיעין של ההגנה :"זה מרתק כוח אדם, מפיל פחד והכנופיות בכפרים חדלו לתת אמון בתושבים הערביים - הם הגיעו למסקנה כי הם מסייעים ליהודים".

מסכם אורי מילשטיין:בעקבות פשיטת סעסע הפיקוד העליון נכנס לשלב ייזום הפעולות האסטראטגיות ושליטתו בתוכניות המבצעיות גברה. היה זה שלב בתהליך הקמת הצבא העברי תוך כד מלחמה. נושאיו העיקריים של שלב מעבר זה היו מפקדי הפלמ"ח ולוחמיו.

גירסת אתר הפלמ"ח[]

בליל 15.2.48 ביצע כוח מגדוד 'הגליל' פשיטה על הכפר הערבי סעסע - שנמצא בגליל העליון, כ- 25 ק"מ בתוך שטח האויב - החדירה העמוקה ביותר אל תוך שטח אוייב מתחילת המלחמה. לאחר כישלון מחלקת הל"ה היה חשוב למטה הפלמ"ח לבצע פעולה מוצלחת, שתוכיח כי הוא מסוגל לעבור מרחק גדול בשטח אוייב. הכפר נמצא בצומת חשוב ושימש כנקודת מעבר לכנופיות וכוחות צבא שחדרו מלבנון וסוריה. חיו בו כ- 1500 תושבים, מהם כ- 300 לוחמים חמושים, וכן נמצאה בו יחידה מ'צבא ההצלה' ובה כ- 100 לוחמים. מטרת הפעולה הייתה לפוצץ 20 בתים ולפגוע במספר לוחמים רב ככל האפשר, מתוך אמונה שהצלחת הפעולה תאלץ את הערבים לרתק כוחות לשמירה על הכפרים. המקור

Advertisement