Family Wiki
Advertisement

התמונה האחרונה של הספינה
הכותרת: Soldiers from the British Empire in front of a ship at the Dead Sea - 1919 Mar. 15
המקור:אוסף מטסון


המקורות:

הספינה "האדלה" נקראה על-שם רעייתו של הגנרל הבריטי, אלנבי, כובש ארץ ישראל בהמערכה על סיני וארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה. הספינה פעלה בים המלח משנת 1917, כאשר הובא אליה על-ידי הגרמנים והתורכים, דרך נמל יפו. בנמל פורקה לחלקים ? (לפי התמונה זה לא כל כך ברור) והורכבה מחדש עם הגיעה לים המלח. שמה המקורי היה ג'דידה (חדשה). בתמונות מטה הובאו שתי תמונות: האחד, האוניה - כנראה בנמל יפו והשנייה - הצוות - בים המלח.


מטרת הפעולה[]

אספקת המזון לארץ ישראל, בשלהי מלחמת העולם הראשונה, הייתה תלויה בהובלת חיטה מעבר הירדן. המטענים עברו דרך הים, כנראה במסלול בין "הלשון" לבין "מצדה" - היום ומשם בשיירות גמלים לירושלים. מסלול נוסף היה הובלת תוצרת חקלאית מאזור סאפי בדרום-מזרח ים המלח לצפון האגם ומשם לירושלים. היות ומדובר היה במסלולי אספקה ייחודיים לצבא העותמאני, הוחלט שיש להפעיל אותם באמצעות ספינה ראויה לשמה. וכך הספינה הגרמנית משלד ברזל, באורך משוער של 20 מטר, הובאה לים המלח.

גורל הספינה[]

לפי צילומים משנת 1918 נראה כי הספינה שוקמה, אולי לאחר נהרסה בידי בעליה, על מנת שלא תיפול בידי הצבא הבריטי. בתמונות משנת 1918 נראים לידה חיילים מהצבא הבריטי וגם שבויים גרמנים וטורקים.

פרופ' צבי בן אברהם סיפר כי כנראה לא נמצאו שרידים של הספינה על החוף, ולכן סביר להניח כי היא טבעה. מפלס המים של ים המלח ירד מאז שנת 1919 ב-30 מטר. בהרצאה הוא מסר שבמחקרים שנעשו בצפון ים המלח התגלו מספר עדויות לגופים מתכתיים גדולים במקום.


החוף הצפוני של ים המלח בין השנים 1020-1933
ספריית הקונגרס - אוסף מטסון

אולי כאן נמצאת הספינה הטבועה ?

Advertisement