Family Wiki
Advertisement

הנספים על קידוש ה' בארבע ארצות "רומניה הגדולה" -(בסרביה, בוקובינה, טרנסילבניה ו"רומניה הישנה") הוא נושא מאמרו של ד"ר יעקב גלר מפתח תקווה ליום הקדיש הכללי. בו הוא תיאר את הפוגרומים שנעשו בארבע קהילות ברומניה.

הפוגרום בבוקרשט, "עיר השחיטה"[]

הפרעות בבוקרשט, נמשכו במשך שלושה ימים רצופים, מכ"ג בטבת תש"א עד כ"ה בו. בעיר התגוררו יותר ממאה אלף יהודים. הביצוע היה של ה"לגיונרים", לובשי ה"חולצות הירוקות" וחברי הארגון הפשיסטי "משמר הברזל", ששלטו במדינה מספטמבר 1940 ועד 23 בינואר 1941 . "הלגיונרים" עצרו מאות יהודים בעת תפילתם, השתלטו על בית הכנסת "מלבים", הציתו את "בית המדרש הישן" ואת בית הכנסת הספרדי הגדול "קהל גראנדה", קרעו ספרי תורה, זרקו את גוויליהם, דרכו ורקדו עליהם, השחיתו חפצי קודש ורצחו באכזריות כ-130 יהודים בעיר ובסביבתה. בבית המטבחיים העירוני הם ירו ב-15 יהודים, תלו את גופותיהם על אנקולים של בהמות שחוטות והדביקו עליהן תוויות "בשר כשר". ליער "זילאבה" הסמוך לעיר הבירה הובאו כ-90 יהודים. לאחר שעינו אותם והפשיטו את בגדיהם מעליהם ירו בראשיהם והפילום בתוך השלג. בדורוהוי נרצחו בפוגרום הראשון, שאירע ב 1- ביולי 1940 , כ-100 יהודים.


הרצח ההמוני ביאסי, "עיר ההריגה"[]

ביאסי, "עיר ואם בישראל", שבה התגוררו כארבעים אלף יהודים (כ 40%- מתושבי העיר). הפוגרום בוצע מ-28 ביוני עד 6 ביולי 1941 . במהלכו נרצחו יותר עשרת אלפים יהודים. היהודים נדרשו להתייצב במשטרה, ושם קיבלו פתקה שעליה הוטבעה המילה "משוחרר", אך הייתה זו פעולת הטעייה. המשוחררים הוזמנו שנית בעָרמה למשטרה, ואז בוצע הטבח המתוכנן. השוטרים והחיילים ירו בצעירים, במבוגרים ובזקנים. בסיום הרצח הועלו אלפי הניצולים ל"רכבות המוות. במקום נסיעה של חצי שעה, סובבה הרכבת 15-12 שעות על הפסים, ומתוך 1,974 נפש נותרו בחיים 776 בלבד, ואילו האחרים נפחו את נשמתם. \

היו שניצלו בנס מ"רכבות המוות" הודות לעזרה שהגישה ויוריקה אגאריצי, נשיאת ה"צלב האדום" בעיר רומאן, כשהורידה פצועים רבים מהקרונות, טיפלה בהם, האכילה והשקתה אותם, דאגה להם למלבושים ויצרה קשר עם הקהילה המקומית. על עזרתה זו היא הוחרמה, אך כעבור שנים זכתה למענקים כספיים מקהילת בוקרשט, לאחר מותה זכתה ב"אות חסידת אומות העולם".

ברכבת השנייה, שנסעה לכיוון העיירה טרגו-פרומוס והעיר קאלאראש, נדחסו 2,530 נפש, ואחרי נסיעה ארוכה של תשעה ימים נותרו בחיים רק 1,011 . בשתי הרכבות הללו נספו 2,717 יהודים. על לוח השיש שעל קבר האחים בבית העלמין ביאסי נחקק בין השאר:

"על אלה אני בוכיה, על רבניה וחכמיה, על מנהיגיה ועל משרתיה, על אנשי הרוח והמעשה, יראים ושלמים, קדושים וטהורים, אנשים, נשים וטף, שנרצחו על -ידי הרוצחים צוררי היהודים, נשחטו כצאן לטבח יובל, ובושה החמה וחפרה הלבנה על הרציחות ברחובות העיר, שנעשה ל"עיר ההריגה".. הוכנסו בקרונות סגורים של רכבות המוות, והובילו אותם במשך שלושה ימים ולילות בלי מים ובלי שום אפשרות לנשום... ארץ אל תכסי דמם, 5 לעולם לא נשכח את זכרם! "

הפוגרומים בבוקובינה ובבסרביה[]

בפרעות שאירעו בבוקובינה ובבסרביה, שראשיתן בסוף יוני ובתחילת יולי 1941 , כשאזורים אלה נכבשו על ידי צבאות רומניה וגרמניה, נרצחו יותר 150,000 יהודים ביניהם מאות רבנים, "כלי קודש" ותלמידים מישיבות קישינב, צ'רנוביץ, ויז'ניץ, סירט ובאנילה. הגיטאות והמחנות בטרנסניסטריה, "אושוויץ של יהודי רומניה". .מתוך אלה שגורשו מבסרביה, בוקובינה ומחוז דורוהוי ("רומניה הישנה") לגטאות ולמחנות טרנסניסטריה (איזור באוקראינה מעבר לנהר דנייסטר) חזרו בתחילת 1944 רק כ 60,000 היתר נספו ברעב, בקור, במגפות טיפוס, בדיזנטריה ובמרעין בישין אחרים


רצח יהודי צפון טרנסילבניה באושוויץ[]

בצפון טרנסילבניה, שנותקה בקיץ 1940 מרומניה לפי "דיקטאט וינה" וצורפה להונגריה, גורשו ביולי 1944 לאושוויץ (חודש לפני שרומניה שוחררה ב-23 באוגוסט 1944 כ-150,000 יהודים, ביניהם אדמו"רים, רבנים, דיינים, ראשי 60 ישיבות ותלמידיהן. מהם חזרו רק כ- 30,000. כל השאר הועלו על המוקד.


לסיכום:[]

אלפי רבנים, דיינים, ראשי ישיבות, פוסקי-הלכה, מורים ו"כלי קודש" נרצחו בכל ארבע ארצות רומניה, ומתוך כ- 800,000 יהודיה נותרו בסוף המלחמה כ- 400,000 בלבד.

גורלם של רבים מפליטי המלחמה והפוגרומים לא שפר עליהם בדרכם ארצה. שתי אֳניות מעפילים הוטבעו על ידי צוללות סובייטיות: "סטרומה" ובה 764 מעפילים, ממיטב הנוער הציוני ואקדמאים מכל ערי המדינה, ביניהם משפחות שלמות, הוטבעה ליד איסטנבול ב 24- בפברואר 1942 . האניה "מפקורה" ובה 394 מעפילים, ביניהם יתומים שניצלו בטרנסניסטריה, הוטבעה אור ל 5- באוגוסט 1944 . יהי זכרם של כל הנספים ברוך.

Advertisement