Family Wiki
Advertisement

מאמרו של מרדכי פרסוף, מכון המקדש, הופיע בגליון יש"ע שלנו לראש השנה תש"ע

אימרה המיוחסת לבעל התניא מלמדת אותנו שבחודש הזה 'המלך בשדה'. המשמעות הפשוטה של המאמר היא שבחודש אלול ובעשרת ימי תשובה הקב"ה יותר קרוב אלינו. "דִּרְשׁוּ ה' בְּהִמָּצְאוֹ קְרָאֻהוּ בִּהְיוֹתוֹ קָרוֹב". אם במשך ימות השנה אנו צריכים לכאורה לעבור מסלול ארוך עד שמגיע התור שלנו לעמוד לפני המלך, עתה אנחנו קרובים אל ה'.

תפילת חנה[]

כפי שיש זמנים בהם הקב"ה קרוב יותר אלינו, כך יש מקומות בהם 'המלך תמיד בשדה'. הלכות תפילה רבות נלמדות מחנה, אמו של שמואל הנביא. "שפתיה נעות", מספר הברכות בתפילת העמידה, השיכור אסור בתפילה ועד. אך נראה שהדבר החשוב ביותר שנלמד מחנה זהו המקום שבו התפללה. "לְהִשְׁתַּחֲוֹת וְלִזְבֹּחַ לַה' צְבָאוֹת בְּשִׁלֹה" (שמואל א', א'). חנה הבינה שהסיכוי הטוב ביותר שתפילתה תתקבל הוא במקום המשכן, לפני ה'.

לפני מלך[]

במשל הבא אנו רואים כיצד חז"ל הישוו בין תפילת חנה במשכן ה' לבין העמידה לפני המלך. "משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו. בא עני אחד ועמד על הפתח. אמר להם: תנו לי פרוסה אחת! ולא השגיחו עליו.דחק ונכנס אצל המלך. אמר לו: אדוניהמלך, מכל סעודה שעשית קשה בעיניך ליתן לי פרוסה אחת?" (ברכות ל"א:) מקום אחר המסוגל לתפילה הוא כמובן הר המוריה, זאת אף בהעדר המקדש. יעקב אבינו מתפלל ב"מקום הזה" ומגלה שזהו "בית אלוקים וזה שער השמים". גם אביו, יצחק אבינו, בוחר להתפלל דווקא במקום המקדש. "ויצא יצחק לשוח בשדה". כאן המשמעות של 'שדה' מקבלת משמעות אחרת. 'המלך בשדה'. "ואין שדה אלא בית המקדש". ()ילקוט שמעוני בראשית ד', ל"ח).עתה נחבר את שני המקומות יחד.

תפילה בבית המקדש ותפילה במקום המקדש[]

תפילה בבית המקדש ותפילה במקום המקדש, ונראה שאין מקום קרוב יותר אל הקב"ה מבית המקדש. "אַחַת שָׁאַלְתִּי מֵאֵת ה' אוֹתָהּ אֲבַקֵּשׁ שִׁבְתִּי בְּבֵית ה' כָּל יְמֵי חַיַּי". בבית ה', ניתן להרגיש קרוב אל ה' - כל ימי חיי, כל הזמן. גם בתוך המקדש ישנן מדרגות, כאשר המקום הקרוב ביותר הוא כמובן לפני ה' בקודש הקדשים. זהו המקום שבו נושא הכהן הגדול 'תפילה קצרה' על צורכי עם ישראל. אך מה יעשה אדם מישראל שאינו יכול להיכנס אל הקודש ואף לא לשאת תפילה בבית החיצון? כאן מחדשת הגמרא חידוש עצום! "היה עומד אחורי בית הכפורת, יראה עצמו כאילו לפני הכפורת" (ברכות ל') אומרת הגמרא, שמי שמתפלל סמוך אל מקום 'בית הכפורת', בסמוך לקודש הקדשים במערב, יראה את עצמו כאילו הוא נמצא לפני הכפורת! כלומר המעַלָה והקִירבה אל ה', אליה יכול להגיע אדם 'פשוט' מישראל, מגיעה למעלה אליה יכול להגיע הכהן הגדול בעומדו לפני ולפנים בקודש הקדשים!

בהיותו קרוב[]

בימים אלו ניתנה לנו האפשרות לדרוש את ה', בהיותו קרוב. ניתן להוסיף קירבה על קירבה ולהתפלל גם היום, עוד לפני שנבנה המקדש, כמה שיותר קרוב אל מקום 'בית הכפורת'. ויהי רצון שזכות תפילתנו תעלה לרצון כתפילת הכהן הגדול בקודש הקדשים. בזכותם נזכה במהרה 'לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו'

Advertisement