Family Wiki
Advertisement
Far east2

המזרח הרחוק על מפת כדור הארץ

המזרח הרחוק כולל את מדינות במזרח אסיה ובדרום-מזרח אסיה, ולעתים גם כולל את החלקים מזרחיים הקיצוניים של רוסיה ואזורים במערב האוקיינוס השקט.

את המושג טבעו ככל הנראה הבריטים ואירופאים אחרים, ומקורו בקולוניאליזם שקיים באותו אזור.

Advertisement