Family Wiki
Advertisement

המושבות הראשונות - גלויות מראשית המאה ה-20. התמונות צולמו מגלויות בתערוכת קבע במוזיאון חצר היישוב הישן על-ידי תמר הירדני - נובמבר 2009

Advertisement