Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל


החץ הוא היישוב פסגות - מטה המועצה האזורית

הקש על הקישור ותקבל את מפה אינטראקטיבית (כמו להלן), בה תוכל לעבור לדפי היישובים על-ידי הקשה על שם היישוב

Moaza ezorit binimin

מפת היישובים - בקישור ניתן להקיש על כל יישוב ולקבל פרטים עליו - המקור:אתר המועצה האזורית

Logo bunuamim

המקור: אתר המועצה

מקור הערך:אתר המועצה האזורית

100 1750

ראש המועלה בכנס מערב בנימין השני לו הוא פרש חסותו

מועצה אזורית מטה בנימין משתרעת על שטח של כמיליון דונם, בין אזור בקעת הירדן ממזרח ועד שפלת לוד ממערב, ובין השומרון מצפון ועד פרוזדור ירושלים מדרום. המועצה נחשבת לאחת המועצות הגדולות בארץ בכל פרמטר (מספר תושבים ומשפחות ,מספר תושבים ושטח שיפוט).

נכון ל-2009 מונה המועצה 34 ישובים, ואוכלוסייתה כ-50,000 נפש.

המועצה הוקמה בסיון תשל"ט, מאי 1979. רוב יישובי המועצה הראשונים הוקמו בשנים 1977 - 1975 . מושבה הוא ביישוב הקהילתי פסגות

תחום השיפוט של המועצה מקיף את נחלת שבט בנימין וחלק ניכר מנחלת שבט אפרים.

היישובים[]

יישובי מועצה אזורית מטה בנימין[]

מרביתם של הישובים – קהילתיים; 3 ישובים - עירוניים, ושני מושבים שיתופיים (מתתיהו ומבוא חורון). מבין היישובים – 8 חילוניים; 4 ישובים מעורבים(כפר אדומים, בית חורון, אלון, נופי פרת); שתי שכונות גדולות הן חרדיות (תל ציון הצמודה לכוכב יעקב, והקהילה החרדית ביישוב אדם); והשאר - דתיים.

חידוש היישוב היהודי[]

היישוב היהודי באזור החל עם הקמת מבוא חורון בשנת תשכט (1969), נמשך בהקמת עפרה על גב ההר בשנת תשל"ז (1977), והתבסס בגל עליה של 8 יישובים מתשל"ז עד תשל"ט.

מטה בנימין בולטת מדי שנה באחוזי גידול גבוהים בהשוואה לממוצע הארצי. משנת 87' שבה מנתה אוכלוסיית המועצה 5,700 נפש, ועד לשנת 90', חל בה גידול של 100%, למרות שנות אינתיפאדה קשות. בשנה זו כבר מנתה 11,500 נפש, שהם כ-2,300 משפחות. משנת 90' עד שנת 95' שוב הכפילה המועצה את עצמה, ועד לשנים אלה נמשך תהליך הגידול המואץ.

חינוך[]

בשנת הלימודים תשס"ז המועצה מפעילה 71 כיתות מעון בהן שוהים כ-1020 ילדים;
133 כיתות גן, בהן כ-3,720 ילדים (כולל 10 גני שפה ותקשורת);
ב-24 בתי ספר יסודיים לומדים 5,424 תלמידים (4 ת"ת- 674 תלמידים).
ב-17 מוסדות חינוך על-יסודיים בבנימין ישנם 2,695 תלמידים.
בבנימין 20 ישיבות וכוללים, ובהם לומדים כ-700 תלמידים ואברכים.

סך מספר התלמידים במוסדות חינוך מגנ"י עד תיכון (כולל): 12,513 תלמידים.

כ -3500 תלמידים מוסעים כל יום בכ-428 קווי הסעות בתוך בנימין ומחוץ לתחום המועצה, מתוכם כ-150 קווי הסעות בחינוך המיוחד (הסעות מורים - כ-79 קוים נוספים).

תעסוקה ותעשייה[]

המועצה נמצאת בתחום שני אזורי מטרופולין גדולים ודומיננטיים בתחומי התעסוקה והשרותים: ירושלים וגוש דן. אזור גוש דן מספק היום את עיקר השרותים והפרנסה לישובים שבמורדות המערביים של הרי בנימין, וירושלים לישובים בגב ההר ובמורדות המזרחיים. תשומת לב מיוחדת מופנית במועצה לקידום התעשייה והתעסוקה באזור, ולשם כך הוקמה על ידי המועצה חברה כלכלית שמטרתה לקדם תחום זה. לחברה מגוון רחב של פעולות, ובהם שרותי הסעה והובלה, פיתוח ובנייה, מבני תעשייה ותשתיות, שרותי קשר, תחנות דלק ושרותי דלק שונים ועוד. אזור התעשייה "שער בנימין", הולך וצובר תאוצה ופתוח ליזמים ובעלי עסקים. בנוסף יש עוד כשני אזורי תעשייה גושיים נוספים, בשילה ובנווה צוף. פרט להם קיימים אזורי תעשייה הממוקמים ליד היישובים עצמם, ובהם פועלים מספר רב של מפעלים ועסקים במגוון תחומים.

שניים מתוך ישובי המועצה מוגדרים כיישובים חקלאיים, אך במספר ישובים קהילתיים עוסקות משפחות בודדות בענפי המטעים, הלול, הדיר, מכוורות, בקר, כרמים ויקבים, ופרחים.

ההיסטוריה של האזור[]

בתקופות עברו היה אזור זה של ההר מעוזה העיקרי של ארץ ישראל. שבט בנימין שלט על במת ההר, וצפונה לו - שכן שבט אפריים. פריחת האזור היתה בימי ממלכתם המאוחדת של יהודה וישראל, וישובים יהודיים פרחו כאן גם בתקופה היוונית. הצלבנים ביצרו ישובים רבים, שעל שרידיהם קמו אחר כך כפרים ערבים. מאז הכיבוש העותמאני הפך הישוב באזור לדליל.אתרים מן ההיסטוריה העתיקה של העם היהודי קיימים לכל אורכו ורוחבו של מטה בנימין, והבולטים בהם:תל שילה, קבר בני ישראל, שרידי דרך האבות ההסיטורית, ועוד. למרות פגיעה קשה ביער הטבע, שפסקה רק בימי הבריטים, נותרו עדיין מספר שמורות יפות: אזורי מעיינות עטורי צמחיה בעין שילה, חורש אום צפא העשיר בעצי אלון ואלה טבעיים, מערת נטיפים בעפרה, שמורת כוכב השחר, אפיק נחל דולב, ונחלי העוג'ה וקלט בעלי האפיקים הרחבים המחתרים בנוף מדברי.

אתרי העתיקות מהווים חתך של התקופות ההיסטוריות השונות: מאתר משכן שילה המשוחזר, דרך שרידי בתי כנסת, חוות חקלאיות, פסיפסים וחורבות גדולות, המעידים על ריכוזי ישובים מהעבר.


ראו גם[]

Advertisement