Family Wiki
Advertisement
United States Holocaust Memorial Museum

מבנה המוזיאון - צילם:Svencb

המוזיאון לזכר השואה בעיר וושינגטון(United States Holocaust Memorial Museum) הינו מוסד של ממשלת ארצות הברית וממוקם בעיר הבירה וושינגטון בארצות הברית. המוזיאון כולל מסמכים, תעודות, תמונות וסרטים לתקופה השואה. הוא מהווה מפעל הנצחה

ליהודים אירופאים שנרצחו בזמן השואה .

המוזיאון הוקם בעקבות חוק בהקונגרס של ארצות הברית ונפתח לראשונה לציבור באפריל 1993 לאחר שהנשיא ארצות הברית וניצול השואה אלי ויזל הדליקו את להבת האש באולם הזיכרון .

במוזיאון תערוכה קבועה המציגה את תולדות השואה. תחילתה בשנת 1933 עם עליית הנאצים לשלטון וסיומה עם תום מלחמת העולם השנייה והקמת מדינת ישראל.

במוזיאון השואה הוקם Tower of Faces, מגדל בן שלושה מפלסים הכולל אלפי צילומים מלפני המלחמה של יהודים, בין השנים 1890-1941, מתוך האוסף "Yaffa Eliach Shtetl Collection". הצילומים נעשו בעיירת מגוריה של פרופ' יפה אליאך, אישישוק (Eishishok), היום בלטביה. בצילומים אפשר להכיר את נופי העיירה והדמויות שהיו בה, עיירה שבה חיו יהודים במשך 900 שנה. בשנת 1941 הגיע לעיירה פלוגת השמדה ותוך יומיים נרצחו יהודיה.

תמונות ממגדל החיים[]

יצירתה של פרופ' יפה אליאך - בוגרת כפר בתיה


מהויקיפדיה[]

המוזיאון של ארצות הברית לזכר השואהאנגלית: United States Holocaust Memorial Museum) הוא מוזיאון לאומי הממוקם בקרבת המול בעיר וושינגטון בארצות הברית. במוזיאון מתבצעת פעילות תיעוד, לימוד ופירוש ההיסטוריה של השואה והוא משמש כמפעל הנצחה למיליוני יהודים ובני עמים אחרים שנספו בשואה.

המוזיאון נבנה בעקבות חוק שעבר בקונגרס פה אחד בשנת 1980. הוא נפתח לציבור באפריל 1993 לאחר שהנשיא ביל קלינטון וניצול השואה אלי ויזל הדליקו את הלהבה הנצחית באולם הזיכרון של המוזיאון במהלך טקס הקדשה קודר.

הרחוב שבו ממוקם המוזיאון קרוי על שם ראול ולנברג, הדיפלומט השבדי שהציל 100,000 יהודים בהונגריה במהלך מלחמת העולם השנייה.

המימון לפעילות המוזיאון מגיע בעיקר ממקורות פרטיים ומבמאי הסרטים היהודי סטיבן ספילברג. חלק מהמימון מגיע מממשלת ארצות הברית.

המתקנים במקום מכילים מספר תערוכות, יצירות אמנות, פרסומים וחפצים הקשורים בשואה. המוזיאון אוסף ומשמר עדויות מהשואה, מפיץ חומר חינוכי ומייצר תוכניות עבור הציבור. במוזיאון נערכים טקסי אזכרה שנתיים לזכר השואה. המוזיאון מוציא לאור את האנציקלופדיה של המחנות והגטאות.

תערוכה קבועה במוזיאון היא היסטוריה כרונולוגית של השואה. היא מתחילה ב-1933, עם עליית היטלר לשלטון ומסתיימת בשחרור מחנות הריכוז והקמת מדינת ישראל. התערוכה מתפרשת על פני שלוש קומות וסוקרת שנים שונות. הקומה הרביעית (תחילת התערוכה) סוקרת את השנים 1940-1933 ומתמקדת בהרחקת היהודים מהחברה וברצף האירועים שהוביל למלחמת העולם השנייה עד לפלישת גרמניה לפולין. הקומה השלישית סוקרת את השנים 1940 עד 1945 ומתמקדת במחנות הריכוז, במרכזי ההשמדה ובגטאות. הקומה השנייה מתמקדת בהתנגדות לנאצים, בהצלה, בשחרור ובשנים שלאחר המלחמה. בסוף התערוכה מוצג סרט מחזורי המציג עדות של ניצולי השואה.

בנוסף, המוזיאון מכיל את משרדי ועדת המצפון [1], צוות חשיבה הממומן על ידי הממשלה וגורמים פרטיים, החוקר רצח עם במקומות שונים בעולם. הגוף היה המוביל בידע אודות רצח העם בדארפור שבסודאן וכן בנוגע לאזור הלום הקרבות של צ'צ'ניה ורוסיה, אזור שעשוי לפי הוועדה להוליד פשעי רצח עם. אולם, הוועדה אינה בעלת סמכות לקבוע מדיניות ומשרתת כגוף מייעץ בלבד לממשלת ארצות הברית ולמדינות אחרות המבקשות את שירותיה.

ב-10 ביוני 2009 פתח אנטישמי אמריקאי בירי בתוך המוזיאון, ורצח את אחד המאבטחים.

מגדל החיים[]

במוזיאון השואה הוקם מגדל החיים (Tower of Faces), מגדל זה הוא בן שלושה מפלסים. הוא כולל אלפי צילומים של יהודים מלפני מלחמת העולם השנייה, מהשנים 1890-1941, מתוך אוסף יפה אליאך של צילומים מעיירת מגוריה, איישישוק, היום בליטא.

קישורים חיצוניים[]

קישורים חיצוניים[]

Advertisement