Family Wiki
Advertisement

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

לזכרה של בת משפחת פואה עליה השלום :עמליה ריקלין ממרכז שפירא - נפטרה כד אדר א' תשע"א

((הערך חובר בסיוע על-ידי צאצאית למשפחת המדפיסים האיטלקית, עמליה ריקלין לבית פואה ואחרי ביקור בתצוגה של ספרים עברים מודפסים בבית הספרים הלאומי. הוא עודכן על-ידי מיכאל פואה ממצפה נטופה ו- Eleanor Foa. במרץ 2009 )

Tobiah Foa Sabbionetta

סמל משפחת המדפיסים פואה מ סביונטה דגל לאותות בית אב המדפיס כוךך "מגן דוד"

Gad ben isaak fua venezia

Gad ben isaak fua venezia


המדפיסים ממשפחת פואה (Foa) הם משפחת מדפיסים אשר הפעילו בתי דפוס בכל רחבי אירופה. בית דפוס הראשון שהפעילה משפחת פואה החל לפעול בשנת ה'שי"א (1551) בסביונטה ליד מנטובה בצפון איטליה. עם הגברת מספרם של הספרים שהודפסו בו הוא הפך למשמעותי.

עבודת דפוס פואה[]

שני הספרים הראשונים שהודפסו היו: "מרכבת משנה" ‏‏[1] של רבינו דון יצחק אברבנאל - פירוש על ספר דברים בשנת 1551 ו"חזות קשה" ‏‏[2] של רבי יצחק בן עראמה מספרד - בשנת שי"ב 1552)

בדפוס טוביה פואה, סביונטה הודפסו 26 ספרים: העתקים של רובם נמצאים בבית הספרים הלאומי בירושלים ובספריית שוקן.

הדפוס של נתנאל באמסטרדם פעל 14 שנה, בין השנים 1702 - 1715.

במאה ה-18 והמאה ה-19 פעלו בני המשפחה בונציה, ופיזה והדפיסו 121 ספרים.

אחרון בני פואה שעסק בהדפסה פעל בטורינו. שמו לא-ידוע. רק ספר עברי אחד יצא ממנו "סדר חג הזכרון לחברת חסד ואמת ברג'יו - לזכר מגיפה.

ספרים שהודפסו[]

ביו השאר, הודפסו על-ידי המשפחה הספרים הבאים:

 • 1553 , טוביה פואה, סביונטה - מורה נבוכים לרמב"ם
 • 1553, טוביה פואה - מסכת קידושין,
 • 1154 , טוביה פואה, סביונטה - שו" מהר"ם אלאשקר
 • 1554 , טוביה פואה - ספר דברי הימים למלכי צרפת
 • 1706 , נתנאל פואה, אמסטרדם -- "פרי-חדש"
 • 1743, יצחק פואה, ונציה, - "ארבע ועשרים" תורה נביאים וכתובים
 • 1743, יצחק פואה - שירים ורננים - לבר-מצווה של בנו גד
 • 1751, יצחק פואה - סדר ארבעת התעניות
 • 1792, שלמה בן מרדכי פואה - מחזור לשלש-רגלים
 • 1794, גד שמואל פואה, פיזה - סדר ספירת העומר

המדפיסים בני משפחת פואה[]

רשימת בני משפחת פואה המוכרים הם:

 1. אליעזר ב"ר אברהם פואה - קרפי - רכ"ט (1492)
 2. המקובל פרץ פואה - רצ"ו (1536)

מכאן לפי סדר הא"ב

 1. אברהם פואה - צפת - חי בימי האר"י הקדוש
 2. אברהם ב"ר משה פואה מגנואה - תקל"ז (1777)
 3. אברהם פואה השוחט מגנואה
 4. אברהם בן הרופא שלמה פואה - דפוס ונציה
 5. אברהם פואה - דפוס קושתא
 6. אברהם ברוך פואה - ממנטובה תקכ"ז (1767)
 7. אלחנן דוד-בן יצחק פואה - 1730
 8. אליהו עמנואל בן יעקב פואה - יסד בית חינוך לילדי ישראל בורצ'ילי
 9. אליעזר פואה - אביו של המדפיס טוביה פואה מסביונטה
 10. אליעזר חי בן אלישמע פואה (1713)
 11. אליעזר נחמן פואה - תלמיד הרמ"ע - חיבורו "מדרש בחידוש" על ההגדה של פסח הודפס בונציה

ספרים שהודפסו על-ידי "המדפיסים בני פואה"[]

מתוך אוסף משפחת פואה

לקריאה נוספת[]

 • אברהם יערי, המדפיסים בני פואה (בתוך) מחקרי ספר פרקים בתולדות הספר העברי, הוצאת מוסד הרב קוק, תשי"ח, ירושלים, עמ' 323-326

הערות שוליים[]

ראו גם[]

תולדות הדפוס העברי

Advertisement