Family Wiki
Advertisement
798px-Plates tect2 heb svg

לוח האפריקאי נראה בצבע צהוב כהה - באמצע הצד הימין של המפה

הלוח האפריקאי הוא אחד משלושת הלוחות הטקטונים, אשר יחד עם לוח ערב והלוח ההודי, נעו צפונה במשך מיליוני שנים והביאו להתנגשות הבלתי נמנעת עם הלוח האירו-אסיאתי. התנגשות זו גרמה להיווצרות רצף של רכסי הרים מהרי הפירנאיים, דרך דרום אירופה, המזרח התיכון, הרי הימלאיה ועד רכסי דרום מזרח אסיה.

הלוח האפריקאי כולל את יבשת אפריקה ומתפשט לכיוון רכס המרכז אוקיאני שבהאוקיינוס האטלנטי. חלק מהלוח האפריקאי הוא תת הלוח ישראל וסיני.

גבולות חילוף (טרנספורם)[]

גבולות חילוף הם אזורים שבהם הלוחות נעים (או מחליקים) אופקית לאורך העתק אנכי יחיד או קבוצה של העתקים מקבילים, כאשר תנועת הלוחות אינה לחיצתית או מתיחתית. השחיקה עשויה להיות חזקה עד כדי יצירת אזור של סלעים מרוסקים ברוחב של 100 ק"מ.

העתקי חילוף העיקריים מסביב ללוח האפריקאי : במגע עם האוקיינוב האטלנטי (לאורך רכס המרכז אוקיאני) והן במגע ביבשה, באזור שבר הסורי-אפריקני הכולל את ים המלח. ונמצא בין לוח ערב לבין תת הלוח ישראל וסיני, שהוא חלק מהלוח האפריקאי.


הלוח האפריקאי יוצר גבולות חילוף עם מספר רב של לוחות טקטוניים ןמכאן ההשערה לגבי המיקום המרכזי של אפריקה בתהליך נדידת היבשות.

גבולות החילוף של הלוח האפריקאי הם:

  • מזרחי - בקטע הצפוני: לוח צפון אמריקה ובקטע הדרומי: לוח דרום אמריקה. ביו שני הלוחות האמריקאים לבין הלוח האפריקאי, בו נוצר הרכס מרכז אוקיאני.
  • מערב - לוח ערב שגבול החילוף של הלוח האפריקאי הוא במגע עם תת הלוח ישראל וסיני (של הלוח האפריקאי).
  • דרום מזרח - לוח אוסטרליה
  • צפון - הלוח האירו-אסיאתי, הכולל את אירואסיה

]

  • בדרום -לוח אנטרנטיקה

הפעילות במזרח אפריקה[]

EAfrica

|left|thumb|המפה של מזרח אפריקה מראה אחדות מהפעילויות הוולקניות - במשולשים אדומים. "משולש אַ‏פָ‏ר" -Afar Triangle - במרכז, בצללית כהה. צומת משולשת היכן ששלוש פלטות בתהליך של היפרדות: לוח ערב, ושניהתת-חלקים של הלוח האפריקאי: הנובי והסומלי, שקו החלוקה בינהם הוא השבר הסורי-אפריקני - הויקישיתוף]]

פעילות בגבולות הלוחות הטקטוניים יכולה לגרום לרעידת אדמה ולהתפרצות וולקנית.

הלוח האפריקאי יוצר "סדק" גאולוגי במזרחו. בסדק פעילות טקטונית ווולקנית ביחוד ב"שקע אַ‏פָ‏ר" (Afar Depression) או (משולש אפר) ובשבר הסורי-אפריקני. הסדק מפריד בין "תת הלוח הנוב" ,במערבו לבין, "תת הלוח הסומלי". כעין "פיעפוע בבטן האדמה" mantle plume אמור להיות מתחת לאזור אפר , עובדה הגורמת לזעזעים באזור.

Lavalampdark

הדגמת המושג באמצעות "מנורת לבה" [1]

הפיעפוע בבטן האדמה נוצר על ידי תנועת סלעים חמים בבטן האדמה. כאשר החלק העליון של הפעפוע מגיע לבטן האדמה הוא יוצר שפכים וולקניים שהם הסיבה להתפרצויות הרי הגעש הממוקמים מתחת ל"נקודות החמות" - אשר בהן קיים הפעפוע. קיים פעפוע מזוהה בתחום הרכס מרכז אוקיאני, היוצרת שרשרת של הרי געש בקרבה רבה זה מזה.

הלוח האפריקאי נע במהירות של 2.15 ס"מ לשנה. בקצב זה יבשת אפריקה תגע בקצה הדרומי של ספרד בעוד 650,000 שנה ותגרום לחסימת הים התיכון מכיוון מיצר גיברלטר. אם המצב יחסם ומי האוקיאנוס האטלנטי לא יזרמו חים התיכון, כמו היום, הרי הים צפוי להתייסש.

טקטוניקת הלוחות[]

הערות שוליים[]

  1. מנורת לבה היא גוף תאורה דקורטיבי, המשמש בעיקר כקישוט. תנועתן האקראית, האיטית, של בועות שעווה צמיגות במיכל הזכוכית של המנורה מזכירה את זרימת הלבה.
Advertisement