Family Wiki
Advertisement

הכשרת אנרגיה מבצעת קידוחים לאיתור גז בנפט מול חדרה בשדות המכונות Noa e Mari

תמר בורנפלד דיווח ביום 30 ביוני 2011 רואים ים של גז (וגם נפט): פוטנציאל של 6.5TCF של גז טבעי בהסתברות של 54% - הסקרים הסייסמיים ב'מירה' ו'שרה' כוללים גם נפט: 151 מיליון חביות בהסתברות של 18%. אוהד מראני: "זה יום חג לנו, אנו נראה את הדבר הבא הכי גדול במדינה"

בהמשך בכתבה נמסר:"הדו"ח כלל גם התייחסות למטרות הנפט. השותפות הציגו פוטנציאל למציאת כ- 151 מיליון חביות נפט ברישיונות "מירה ושרה", כאשר ההסתברות הגיאולוגית המשוקללת של ממוצע הפוטנציאלי הכלכלי להימצאות נפט עומדת על 18%. בנפרד, ממוצע הפוטנציאל הכלכלי של מאגרי הנפט ברישיון "מירה" הינו כ- 113 מיליון חביות נפט בהסתברות של 16% ושל כ-37 מיליון חביות נפט בהסתברות של 23% ברישיון "שרה".

אתמול חשף Bizportal כי על פי הערכות, הפוטנציאל הטמון ברישיונות 'מירה' ו'שרה' עומד על כ-6-7 טריליון רגל מעוקב של גז טבעי. הדיווח כלל מידע על כך כי השותפות יתייחסו בדיווח שלהם גם למטרות העמוקות - הנפט. לידיעה בהרחבה

Advertisement