Family Wiki
שורה 1: שורה 1:
 
   
 
[[Video:My Hebron חברון שלי|thumb|300px|right|סיור בחברון - כי לכלב נתתי את חברון, כי רוח אחרת הייתה עימו. (שופטים א', כ', במדבר י"ד, כ"ד) חברון שלי, חברון של עם יהודי, חברון עיר הקודש ניתנה לעם קדוש, מאת הקדוש ברוך הוא. חברון, קרוב הניצחון, יבוא משיח ונרקו... ]]
 
[[Video:My Hebron חברון שלי|thumb|300px|right|סיור בחברון - כי לכלב נתתי את חברון, כי רוח אחרת הייתה עימו. (שופטים א', כ', במדבר י"ד, כ"ד) חברון שלי, חברון של עם יהודי, חברון עיר הקודש ניתנה לעם קדוש, מאת הקדוש ברוך הוא. חברון, קרוב הניצחון, יבוא משיח ונרקו... ]]
 
 
 
[[Video:Follow the Sarah Imenu's Path- נמשיך בדרכי שרה אמנו|thumb|300px|right|'''נמשיך בדרכי שרה אמנו''']]
 
[[Video:Follow the Sarah Imenu's Path- נמשיך בדרכי שרה אמנו|thumb|300px|right|'''נמשיך בדרכי שרה אמנו''']]
[[Video:Pinchas Saves Am Israel- Filmed in Hebron חברון-פינחס מציל את עם|thumb|300px|left |'''חברון-פינחס מציל את עם - סיור במערה''']]
+
[[Video:Pinchas Saves Am Israel- Filmed in Hebron חברון-פינחס מציל את עם|thumb|300px|left |'''חברון-פינחס מציל את עם - סיור במערה''']]----
 
----
 
 
[[Video:Visit by Admor from Sanz in Hebron - 2009 - ביקור האדמו|thumb|300px|right|''' ביקור האדמו"ר מצאנז בחברון תש"ע ''']][[Video:The Admor from Mozeitz in Hebron- 2009 - -האדמור ממודזיץ בחברון תש|thumb|300px|left|'''The Admor from Mozeitz in Hebron- 2009''']]
 
[[Video:Visit by Admor from Sanz in Hebron - 2009 - ביקור האדמו|thumb|300px|right|''' ביקור האדמו"ר מצאנז בחברון תש"ע ''']][[Video:The Admor from Mozeitz in Hebron- 2009 - -האדמור ממודזיץ בחברון תש|thumb|300px|left|'''The Admor from Mozeitz in Hebron- 2009''']]
 
----
 
[[Video:ישיבת שבי חברון - הסרט הרשמי|thumb|300px|right|[[ישיבת שבי חברון]]]]
 
 
[[קטגוריה:חברון]]
 
[[קטגוריה:חברון]]
 
[[קטגוריה:קטעי וידאו]]
 
[[קטגוריה:קטעי וידאו]]

גרסה מ־16:22, 9 בינואר 2011

thumb|300px|right|סיור בחברון - כי לכלב נתתי את חברון, כי רוח אחרת הייתה עימו. (שופטים א', כ', במדבר י"ד, כ"ד) חברון שלי, חברון של עם יהודי, חברון עיר הקודש ניתנה לעם קדוש, מאת הקדוש ברוך הוא. חברון, קרוב הניצחון, יבוא משיח ונרקו... thumb|300px|right|נמשיך בדרכי שרה אמנו thumb|300px|left |חברון-פינחס מציל את עם - סיור במערה---- thumb|300px|right| ביקור האדמו"ר מצאנז בחברון תש"ע thumb|300px|left|The Admor from Mozeitz in Hebron- 2009