Family Wiki
Advertisement
Goats Automatic milking Susya

מכון לחליבת עיזים בסוסיא

Meira nursy1

משתלת מאירה בקדומים


החקלאות היהודית ביהודה ובשומרון היא ייחודית במינה. היא מפוזרת במעט יישובים באזור וקטנה בהיקפה. רובה של ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון מורכבת מישובים קהילתיים. בישובים אלה התושבים יוצאים לעבודה מחוץ לישוב ומקום מגוריהם משמש ללינה ולחיי הקהילה, הם לא עובדים בישוב בו הם גרים ולא בסביבתו. יחד עם זאת, באחדים מהיישובים קיימות גם יוזמות חקלאיות.

אחרי מלחמת ששת הימים חודשה הפעילות החקלאית בקיבוץ כפר עציון - שהתבסס על חקלאות עד לכיבושו על ידי הלגיון הערבי במלחמת השחרור. בהמשך יישובים נוספים בגוש עציון החלו לעסוק בחקלאות ואחרונים נוספו היישובים בהרי חברון. שר החקלאות רפאל איתן, בימי כהונתו בשנים 1990 - 1991, אישר "מכסות חלב" לישובים היהודיים וכך התפתח ענף גידול בקר לחלב. אשר לשטחי עיבוד לחקלאות, מפאת החשש לפגיעה באדמות העשויות להחשב לאדמות פרטיות של פלסטינים הוקצבו לישובים היהודים שטחי קרקע בנגב, בבקעת ערד ועוד.

הוועדה החקלאית שומרון ומטה בנימין[]

הוועדה החקלאית שומרון ומטה בנימין עוסקת באופן שוטף בארגון ההדרכה החקלאית, הן באמצעות שה"ם של משרד החקלאות, והן באמצעות מדריכים פרטיים, הניתנת במסגרת "שולחנות מגדלים".

השולחנות הפעילים כיום הם: "זית", "כרם יין", "נשירים", "צאן", "לול", ועוד.

הוועדה מרכזת את פעילות הפיתוח החקלאי במרחבי המועצה האזורית שומרון, המועצה האזורית מטה בנימין, וכן במועצות המקומיות בית אל וקדומים.

הפיתוח החקלאי במרחב זה מתבצע במסגרת תוכניות אב לחקלאות, המעצבות את מפת שטחי החקלאות ושימושיהם לשנים הבאות. במסגרת הוועדה מרוכזים כלל הגורמים המעורבים בפיתוח החקלאי:ראשי המועצות האזוריות, מנהלי האזורים בחטיבה להתיישבות, רכזי האזורים באמנה ונציגי משרד החקלאות.

המקור:אתר הועדה


איתור מקורות מים חלופיים ליישובי גב ההר[]

בכנס יהודה ושומרון תשע"א -אוניברסיטת אריאל נדונה השאלה: איתור מקורות מים חלופיים ליישובי גב ההר: שילה כמקרה בוחן \ אלעד דפני - אקולוג הנדסה, אלישיב דרורי - מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן

אספקת המים ליישובי גב ההר מבוססת כיום על מספר קידוחי מקורות ישנים, שבמקרים רבים מתקשים לעמוד בדרישות המים ההולכות וגוברות, בצד הפחת המתגבר. על בסיס הניסיון המצטבר נראה כי ניתן לענות על הביקוש על-ידי קדיחת קידוחים חדשים לאופקים עמוקים בקרבת הישובים עצמם. כל קידוח יהיה לעומק רב ובעל ספיקה קטנה יחסית, שתספק את הדרישה המקומית בלבד. סקר היתכנות לקדיחת קידוחי מים ניסיון בספיקה נמוכה, נעשה באזור הישוב שילה לאור בקשת הועדה החקלאית לאזור שומרון ובנימין, ביזמת המו"פ האזורי שומרון ובקעת הירדן ובמימון המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, לשם אספקת מים לישובי גוש שילה.

היישוב שילה מצוי בקצה קו אספקת מים של מקורות. תשתית הקו מיושנת והיא מאופיינת בספיקת חסר אשר יחד עם התחברויות פיראטיות רבות לאורך הקו, הופכים לצוואר בקבוק בפיתוח ההתיישבות והחקלאות באזור. בסקר שנערך אותרו שלוש נקודות קדיחה אפשריות לקידוחים חדשים. נקודות אלו סומנו תוך התחשבות בשיקולים תברואתיים וסטטוטוריים מלבד השיקול ההידרו גיאולוגי המנחה.

צמחי מרפא[]

צמחי הלבונה והמרווה המרושתת[]

בכנס יהודה ושומרון תשע"א -אוניברסיטת אריאל נדונו: השפעות פסיכיאטריות וביולוגיות של תמציות מצמחי הלבונה והמרווה המרושתת \ ד"ר אלברט פנחסוב - המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

בעשורים האחרונים התפשטה תופעת הדיכאון בבני אדם לכדי מגיפה. מן המחקרים הקיימים התגבש קונצנזוס לפיו הפרעת הדיכאון מושפעת משינויים בוויסות מוליכים עצביים, ועל כן הטיפול המוצע לאדם הסובל נעשה באמצעות תרופות נוגדות דיכאון על בסיס התערבות במנגנונים של המוליכים העצביים כגון: סרוטונין, דופאמין ונוראדרנלין. לתרופות נוגדות דיכאון ישנן הרבה תופעות לוואי ופעילותן מתבטאות רק לאחר תקופה של שבועיים עד שישה שבועות לאחר הטיפול. יתרה מכך, יעילות התרופה בקרב האוכלוסייה כולה אינה מספקת, 30% מן המטופלים לא מגיבים לתרופה כלל. על כן, הטיפול בדיכאון מצריך מחקר רחב יותר הנשען על מרכיבי צמחים כאלטרנטיבה לנוגדי הדיכאון הקיימים. אכן, מחקרים קליניים מצביעים על כך שצמחים מסוימים פעילים יותר מאשר תרופות נוגדות דיכאון רגילות. במעבדתנו נבדקה לאחרונה פעילויות נוגדת דיכאון של שני מרכיבים צמחים הידועים כבעלי פוטנציאל כפסיכואקטיבים. האחד הוא incensole acetate (IA) שמהווה מרכיב עקרי שבתוך צמח הלבונה. התוצאות שלנו מראות שטיפול כרוני ב- IA באופן שתלוי במינון הוריד בצורה משמעותית התנהגות דמוית דיכאון בעכברים. השפעה התנהגותית התלווה בירידה נכרת ברמות של קורטיקוסטרון בדמם של עכברים לעומת קבוצת ביקורת. במחקר נוסף בחנו השפעות אנטי דיכאוניות של מרווה מרושתת (Salvia Sclarea). במחקר זה קבוצה אחת של עכברים קיבלה למשך תקופה ארוכה מזון עשיר בשמן שהופק מן המרווה וקבוצה אחרת קיבלה מזון עשיר בשמן חמניות. התוצאות הראו שעכברים שטופלו במזון עשיר במרווה הפגינו באופן משמעותי התנהגות נוגדת דיכאון בהשוואה לקבוצת ביקורת.

מחקר זה יכול להוביל למציאת תרופות צמחיות חדשות לטיפול בדיכאון תוך הגדלת טווח אחוזי ההצלחה והורדה בתופעות הלוואי.

הסירה הקוצנית[]

בכנס יהודה ושומרון תשע"א -אוניברסיטת אריאל נדונו: טכנולוגיית השבבים בחקר צמחי מרפא: משימוש עממי אל המאה ה-21 \ טובית רוזנצויג וקונסטנטין רוזנברג - המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון ומו"פ אזורי שומרון

ארץ ישראל היא יחידה גאוגרפית המשופעת באזורי גידול שונים ומגוונים, ובה מבחר רב של צמחי מרפא. בשנים האחרונות חלה התעניינות מחודשת ברפואה הטבעית ובצמחי מרפא, שנובעת בחלקה מכך שרפואה זו נחשבת (לעיתים בטעות) בטוחה ויעילה. הפניה אל הרפואה העממית רבה בעיקר בכל הקשור במחלות כרוניות, שריפוין אינו מתאפשר בשיטות הרפואה עממית, ובכלל זה מחלת הסוכרת. עם זאת, יעילותם של חלק ניכר מצמחי המרפא לא נבחנה בכלים מדעיים, ומנגנון פעילותם אינו ידוע. מבין צמחי המרפא, שיח הסירה הקוצנית מוזכר בכל הסקרים האתנובוטאנים שבוצעו בישראל ובירדן, כצמח בו משתמשים מרפאים עממיים בדואים לטיפול בסוכרת. עם זאת, כמעט ולא בוצע מחקר מדעי לאימות יעילות פעילותו נוגדת הסוכרת של הצמח.

במחקר שבוצע במעבדתנו בשנים האחרונות הוכחנו בשיטות מחקר in-vitro ו- in-vivo כי לתמצית המופקת משורשי הסירה הקוצנית אכן יש פעילות נוגדת סוכרת. מטרת המחקר הנוכחי היא להבין את מנגנון פעילות המרכיבים הפעילים בתמצית. הבנת מנגנון הפעילות חשובה, מאחר שהיא יכולה להביא להתאמה טובה יותר של הטיפול לחולה, למנוע אינטראקציות בין תרופתיות בלתי רצויות, ואף להוות בסיס לפיתוח תרופה כימית המבוססת על הצמח.

על מנת לחקור את המנגנון המולקולרי של פעילות התמצית השתמשנו בשיטת השבבים (array) המאפשרת סריקה מקיפה של השפעת התמצית על מספר גדול של חלבוני התא. השתמשנו בשבב עליו מוטבעים נוגדנים (antibody array) כנגד מעל 200 חלבונים הידועים כבעלי תפקיד בשרשרת העברת האותות התלויה באינסולין. נמצאו 21 חלבונים שביטויים/זירחונם הוגבר פי 1.5 ויותר ו- 4 חלבונים שביטויים/זירחונם ירד פי 0.5 ויותר בהשוואה לביקורת. התמקדנו במספר חלבונים מתוך הנ"ל, ואימתנו את התוצאות בשיטת western blot analysis.

התוצאות מראות כי התמצית הצמחית מביאה לירידה ברמת הביטוי ולעליה בזרחון של החלבון PTEN, המשמש כפוספטאז, המעכב את העברת האותות של האינסולין. זרחון החלבון מביא לעיכוב פעילותו, ועל כן מביא לעליה בהעברת האותות על ידי אינסולין, ולהגברת רגישות התאים להורמון. כמו כן ישנה השפעה גם על חלבוני FOXO הנמצאים במורד הזרם של סיגנל האינסולין. התוצאות מציעות כי התמצית פועלת במנגנון פעילות השונה ממנגנון פעילותן של התרופות הקיימות לטיפול בסוכרת, ועל כן מרמז כי התמצית יכולה לסייע באיזון הסוכרת אצל חולים שאינם מגיבים היטב לתרופות קיימות.

המחקר עוסק בתרופה למחלת הסכרת, אשר עצמתה בעולם עדיין במגמת עלייה

Advertisement