Family Wiki
Advertisement
Israel Exploration Society

כנס החברה לחקירת ארץ-ישראל בשבטה בשנות ה-50 של המאה ה-20 - צילם:Imrich

החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה נוסדה בסוף 1913 על ידי קבוצת אנשי רוח ארץ-ישראליים במטרה להעמיק את המחקר ההיסטורי, הגיאוגרפי והארכיאולוגי של ארץ-ישראל. פעילות החברה הופסקה בימי מלחמת העולם הראשונה וחודשה בשנת 1920. החברה ביצעה את החפירות הראשונות שנערכו בארץ על ידי ארכיאולוגים יהודיים- ארץ-ישראלים בחמת טבריה (1921), ביד אבשלום (1922) ובחומה השלישית בירושלים (1925–1927) . מאז ובמשך שנות קיומה ארגנה החברה את מרבית החפירות הארכיאולוגיות שנערכו במדינת ישראל ביניהן: רמת רחל, בית שערים, בית ירח, תל קסילה, חצור, מערות מדבר יהודה, מצדה, עין גדי, ערד, לכיש, אפק, יריחו, הרודיון, יוקנעם, דור, מגידו, חפירות באתרים פרהיסטוריים כגון שער הגולן, מערת היונים,כבארה, נתיב הגדוד וכן את החפירות שנערכו בירושלים לאחר מלחמת ששת הימים לרגלי חומות הר הבית, ברובע היהודי ובעיר דוד.

החברה רשומה כמוסד ציבורי ופועלת כעמותה שלא למטרות רווח. היא מנוהלת על ידי וועד מנהל ומועצה בהם מיוצגים כל המכונים לארכיאולוגיה של האוניברסיטאות, רשות העתיקות ומוזיאונים לעתיקות במדינת ישראל.

החברה משמשת כארגון-גג למוסדות הארכיאולוגיים הישראליים ומהווה גורם מרכזי התומך והיוזם של המחקר הארכיאולוגי בישראל. עוסקת בארגון, בניהול כספי של החפירות ומרכזת בשיתוף עם מוסדות אחרים את עיבוד הממצאים והבאתם לידי פרסום סופי בדו"חות מדעיים.

מזכיר החברה מאז הקמתה הוא יוסף אבירם

קדמוניות[]

החברה מוציאה לאור, בשיתוף עם רשות העתיקות, את "קדמוניות" - כתב עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא וכן באנגלית את כתב העת Israel Exploration Journal, "ארץ-ישראל"- מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה, "מחקרים-בגיאוגרפיה של ארץ-ישראל" וכן דו"חות סופיים של החפירות השונות ועשרות ספרים בארכיאולוגיה, חלקם בשיתוף עם מוסדות אחרים.

החברה עוסקת בהפצת ידיעת הארץ ותוצאות החפירות הארכיאולוגיות בקרב הציבור הרחב. חברי החברה מקבלים את כתב העת "קדמוניות" ומשתתפים בכנסים השנתיים לידיעת הארץ. מאז 1944 נערכו ששים וארבעה כנסים לידיעת הארץ. במסגרת הכינוסים מסיירים מאות משתתפיהם באתרים ארכיאולוגיים בהדרכת ארכיאולוגים וחופרי האתרים. מספר סיורים נערכו גם לארצות השכנות במטרה להכיר את התרבותיות שנתקיימו בהן בעבר והקשרים עם תרבותה הקדומה של ארץ-ישראל.

החברה ארגנה בשיתוף עם מוסדות ארכיאולוגיים נוספים, כנסים בינלאומיים, ביניהם שני כנסים לארכיאולוגיה מקראית שנערכו בשנים 1984 ו-1990 לציון מלאת 70 ו-75 שנים ליסודה. בכנסים נטלו חלק מאות ארכיאולוגים וסטודנטים וסיכומי ההרצאות נתפרסמו בקבצים מיוחדים. הכנס הבין-לאומי האחרון נערך בשנת 1997 לציון 50 שנה לגילוי המגילות הגנוזות וההרצאות שהושמעו בו נתפרסמו בקובץ מיוחד.

בשנת 1989 הוענק לחברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה פרס ישראל על פעילותה הענפה בחקר ארץ-ישראל ועתיקותיה, הנחלתו לצבור הרחב ותרומתה המיוחדת לחברה ולמדינה.

המקור:אתר החברה

רשימת הכינוסים[]

עד כה התקיימו 65 כינוסים ואלו האחרונים

רשימת כל הכינוסים


Congres list

הכינוסים האחרונים

קישורים חיצוניים[]

הערך בויקיפדיה העברית :החברה_לחקירת_ארץ-ישראל_ועתיקותיה קישור לויקיפדיה Advertisement