Family Wiki
Advertisement

השופט אברהם נ' טננבוים מבית המשפט השלום בירושלים הוציא ביום 29 בנובמבר 2009 פסק דין מפורט וקבע כי במקרה הנדון :"לא הונאת מחשב מתוחכמת אלא צירוף נסיבות". הוא פירט את מהלך הענינים וזיכה את הנאשם בין השאר מהסיבה:"נדגיש כי ביצוע פעולות אלו אולי איננו הדבר הכשר בעולם, ואולי צדיקי עולם היו נמנעים ממנו, אך תורת המחשבים לא ניתנה למלאכי השרת. בקצרה, בהתחשב בנסיבות מעשי הנאשם אינם פליליים. לו היה מקום לאשם כלפי משהו, היה זה כלפי המדינה ורשויותיה שאפשרו פעולות אלו"

הקישור לפסק הדין

Advertisement