Advertisement

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25

ההר המרכזי הוא שדרת ההרים העוברת לאורך מרכזה של ארץ ישראל. היא מתחלקת בין שלושה חבלי ארץ (מהצפון לדרום).

ניתן להבחין בהבדלים בין החלק הצפוני של ההר המרכזי - הכולל רכסים רכסים לבין החלק הדרומי שהוא יורת רצוף. הבחנה זו נראית יפה בנסיעה בדרך האבות היום כביש 60.

הבדל המורדות

המורדות המערביים לעבר חבל ארץ שפלת החוף הם יחסית מתונים וגשומים. לעומת זאת המורדות המזרחיים לעבר חבל ארץ בקעת הירדן הם תלולים ופחות נהנים ממשקעים.

חקלאות

גידולי החקלאות העיקריים הם: זית גפן וגידול צאן.

הישובים

הישובים בהר ממוקמים ליד מקורות מים ודרכים, בדרך כלל המיקום של יישובים ב הקדומים בתקופות בתולדות ארץ ישראל


אזורים בארץ ישראל

RoshHanikra04 ST 07.jpg
מבט מראש הנקרה - ויקיפדיה - צילמה:Ester Inbar
  1. מישור החוף:מישור החוף הצפוניהשרוןמישור החוף הדרומיגוש דןמישור חוף יהודההר כרמל
  2. הגליל והעמקים: הגליל העליוןהגליל התחתוןעמק יזרעאל
  3. מרכז שדרת ההר המערבית:חבל ארץ השומרוןהשפלהחבל ארץ יהודהמדבר יהודה
  4. הנגב:בקעת באר שבעהר הנגבמכתשים בנגבהרי אילת
  5. השבר הסורי-אפריקני:עמק החולהארץ כינרותבקעת בית שאןבקעת הירדןהערבה
  6. רמת הגולן וסביבתה:הר חרמוןרמת הגולןהבשןחורןטרכון
  7. עבר הירדן:רמת הגלעדהרי מואבהרי אדום
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.