Family Wiki
Advertisement

ההגדה הראשונה עם פיתוחי-נחושת נדפסה באמסטרדם בשנת 1695 והפיתוחים הם מעשי ידי הגר אברהם בן יעקב אבינו. המדפיס מתפאר בציורים אלה ואומר שהם עשויים "בצלם ודמות וצורות לבב - מלאכת מחשבת ומעשה אומן". להגדה זו התקין הצייר גם מפת ארץ ישראל בעברית, ואחריה נהגו בהגדות רבות לצרף את מפת ארץ ישראל.

Avraam ben jaacov

Advertisement