Family Wiki
Advertisement

ערכה גיאולוגית - מגשים מס' 1 ומס' 2 - מבחר סלעים שחולקו או נאספו המסגרת הלימודים (כמו מגש 4).

הערכה כוללת דגמיות של סלעים.
המגש התקבל במקור מהאוניברסיטה הפתוחה. אבל חלו בו שינויים. חלק מהדגמיות נשארו עד היום וחלק הוחלפו.

האוניברסיטה הפתוחה - ערכה גיאולוגית
הבעת תודה

מוקדש למורי משנת 1980 : פרופ' עמנואל מזור ופרופ' שלמה שובאל

הערות כלליות

תמונה מהתערוכה המתמדת בכניסה למכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים

- אוסף גאולוגי שכדאי לבקר בו לצפיה בתמונות מן התערוכה הקש כאן

המיון נעשה לפי פיתקאות משנת 1980. במקרה של ספקות בהגדרה, נא לבדוק את הסלע, ואם יהיה מקום לתיקון, נא לרשום בהערות למטה ויבוצע העדכון בדץ.

מבוא כללי לערכה הגיאולוגית

האוניברסיטה הפתוחה - ערכה גיאולוגית משמש את לומדי הגאולוגיה להכרת הסלעים העיקריים. הנגישות לסלע מאפשר ללומד לעמוד את התכונות, אשר הכרתם יאפשר לו להגדיר סלע הנמצא בשדה. התכונות המביאות את הלומד לידי הכרת הסלע הן:

  1. הקושי, נמדד בעזרת נסיון לעשות חריץ הסלע.
  2. תגובה למגע עם חומצה.
  3. האם פירורים מהסלע נמשכים למגנט
  4. גודל הגרגירים.

ובמעבדה מודרנית גם מיקרוסקופ אלקטרוני.

העקרון המנחה הוא ללקט חלקים קטנים של הסלעים הנפוצים. רק סלע אשר ניתן לשער כי היה במקום בעבר IN-SITO יהיה נושא לבדיקה, שכן חשוב לדעת מה סביבת היווצרות של הסלע.

ככלל אין ללקט מאובנים.

המגשים שימשו את תלמידי הגאולוגיה באוניברסיטה הפתוחה מבוא למדע כדור הארץ (קורס ראשון - 1980 עם 200 תלמידים !!!)

קישורים לערך הפותח - ממנו ניתן להגיע לאחרים:

בלועזית: http://he.danielventura.wikia.com/wiki/Studies_Geology_Rocks_Collection

מבחר תמונות[]

להלן אוסף המגשים של הסלעים שהיו מצויים באוסף גיאולוגי של האוניברסיטה הפתוחה בתוספת אלו שהצטברו במרוצת הלימודים

מגש 1[1]

מגש 2[2]

סלעי יסוד[]

אבני סקוריה מהר הגעש - הר הוזוב באיטליה[]

הר הגעש הפעיל המפורסם בעולם

סלעי סקוריה מרמת הגולן[]

מיגוון הצבעים תלוי בריכוז היחסי של המינרליים, אשר לכל אחד צבע משלו

טוף[]

הטוף בגאולוגיה אינו ה"טוף" הנמכר לגינות - הוא סקוריה

סלעי יסוד אחרים[]

סלעים מתומרים[]

סלעי משקע[]

מינרליים, סלעים ומלחים[]

קרקע[]

מאובנים[]

לימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה[]

ראו ערך מורחב:לימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה

לימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה הם תחום לימוד המיועד לתלמידי החטיבה העליונה של בית ספר תיכון ומצוי באחריות יחידה במזכירות הפדגוגית של משרד החינוך והתרבות. לימודי ארץ ישראל משלבים נושאים מן המקצועות האלה: גאוגרפיה, היסטוריה, תנ"ך, ביולוגיה, אקולוגיה, ארכאולוגיה ומחשבת ישראל. לעתים קרובים מורים אחדים מלמדים את הנושאים ולכן חייב להתבצע תיאום ביניהם.

המזכירות הפדגוגית מציעה שלוש גישות לבניית תוכנית הלימודים:

  • הגישה הכרונולוגית - התוכנית עוברת לאורך התקופות השונות בתולדותיה של ארץ ישראל. אם נשווה את לימודי ההיסטוריה ללימודי ארץ ישראל, הרי לפי גישה זו נקבל הדגשה על המתרחש בארץ ישראל בתקופה הנידונה.
  • הגישה הרגיונלית - הלימוד מתרכז סביב חבל ארץ מסוים, כאשר ניתן לתת דגש לחבל בו מצוי מוסד הלימוד.
  • הגישה הנושאית - לפיה יבחר נושא מסוים, כמו הזית והשמן והוא יוצג בצורה כוללנית.

האתר לעיל כולל פירוט של קורסי האוניברסיטה הפתוחה

קישורים חיצוניים[]

  • האנציקלופדיה למדעי כדור הארץ - מיועדת לכל חובבי המדע באשר הם: סטודנטים וחוקרים, מורים וחובבים. האנציקלופדיה היא מיזם של סגל ההוראה של המכון למדעי כדה"א האוניברסיטה העברית ומהווה מקור ידע רחב ומעמיק בכל הקשור לגיאולוגיה, גיאוגרפיה, אוקיינוגרפיה, הידרולוגיה ומדעי האטמוספירה.

הערות שוליים[]

  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 הסלעים המצויים במגש מספר 1
  2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 הסלעים המצויים במגש מספר 2
Advertisement