Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...

האזור המתוכנן - בין אמציה בצפון ושומריה בדרום. החיצים מסמנים מלמעלה למטה : תל עיטון חרבת בית לויה מפה מפורטת יותר באתר עמוד ענן


224

יו"ר השדולה לארכיאולוגיה ח"כ אורי אריאל במקווה הטהרה שנתגלה בחבל לכיש המקור: אתר כיכר השבת

223

ח"כ אריאל והארכיאולוג רענן כסלו מרשות העתיקות ליד הפסיפס שהתגלה אתר :ככר השבת

Articles 3409 picture id 37f86816

הפסיפס שהתגלה - המקור:אתר כיכר השבת

דרך מלכי יהודה אמור להיות ריכוז של אתר עתיקות במזרח חבל לכיש, באזור בו מתיישבים מגורשי גוש קטיף ובו שרידים מתקופת ממלכת יהודה ותקופת ימי הבית השני. בין השאר התגלה באזור מקווה טהרה מתקופת החשמונאים.

ביוזמת רשות העתיקות ומנהלת ההקמה של מזרח חבל לכיש, מתוכננת "דרך מלכי יהודה" להפוך לאתר תיירותי של אתרים ארכיאולוגים פתוחים לציבור, מסלולי אופניים, כרמים ויקבים המצויים כבר כיום באזור בכמות רבה, חוות חקלאיות, פינות חמד ומעיינות, בארות ודרכים עתיקות.


חרבת בית לויה[]

אתר ככר השבת מיום 4 באוגוסט 2009 מסר כי ב'חרבת בית לויה התגלה בחפירות האוניברסיטה העברית בירושלים בראשותם של ד"ר אורן גוטפלד ויעקב קלמן "מקווה טהרה מימי בית שני. במהלך העבודות החלו להיחשף ממצאים מרשימים בהם מקווה טהרה ענק מימדים מן התקופה ההרודיאנית, בפתחו של בית בד מונומנטאלי ומרשים, שניהם תת-קרקעיים."

ארכיאולוג מחוז אשקלון והנגב המערבי ברשות העתיקות, יגאל ישראל, סיפר כי באתר נחשפו גם גתות רבות, מערות קולומבריום, בתי בד, וכן מבנה ציבור עם פסיפס ובו אוניות ובעלי חיים. באחד מבתי הבד נחשפו שתי מנורות בעלות שבעה קנים. המנורות היו חרוטות על מזוזות הכניסה, ומנורה נוספת במרכז המשקוף שמעל לכניסה.

על המקווה, שנבנה מתחת לפני הקרקע סמוך לפתחו של בית הבד, הוא בגודל של לא-פחות מעשרה מטר עומק, שבעה מטר רוחב ושבעה מטר אורך. אל תחתיתו מובילה מערכת מדרגות ארוכה, לרוחב כל הבריכה, ועל טיח הקירות נראה בבירור קו המים, למרות אלפיים ומאתיים השנים שחלפו. ישראל הבהיר כי הצמדת המקווה לבית הבד מעידה על ההקפדה בדיני טהרה בעת עשיית שמן, שיועד אולי גם לשימוש בבית המקדש.

תל עיטון[]

אתר נוסף באזור לכיש, המיועד לפיתוח ולחשיפה לציבור הוא תל עיטון. יתכן כי מדובר בעיר עגלון המקראית (יהושע י, ל"ו) שתושביה האמוריים, נלחמו עם יהושע. במקום נחשפו שרידי עיר גדולה, מערות קבורה רבות וקטעי חומה שסבבה את התל. בשנת תשס"ו החלה לחפור באתר משלחת מאוניברסיטת בר-אילן והיא עתידה להמשיך בכך עוד כעשר שנים. במקום התגלתה כבר שכבת חורבן, שהיה מסיבי ואלים, והיא מיוחסת למלך האשורי סנחריב, שדיכא בשנת 701 לפנה"ס, את המרד שעליו הכריז חזקיהו מלך יהודה. במהלך דיכוי זה, הנזכר היטב בספרי מלכים, דברי הימים וישעיהו, הרס סנחריב ערים רבות בשפלה, בהן בית שמש ולכיש.

Advertisement