Family Wiki
Advertisement

הערך במלואו בויקיפדיה העברית. להלן ה"הפתיח" של הערך:

Ancient Levant routes

דרך הים (סגול), דרך המלך (אדום), ודרכי מסחר עתיקות נוספות. 1300 לפנה"ס בערך

דרך הים (בלטינית Via Maris - וִיאָה מָרִיס) היא דרך עתיקה עוד מתקופת הברונזה שחיברה בימי קדם את מצרים עם סוריה, אנטוליה, ומסופוטמיה (איראן ועיראק של ימינו) כאשר חלק ממנה עבר בתחומה של ארץ ישראל.

לדרך היצה חשיבות כלכלית ומדינית רבה. היא חיברה למעשה בין שתי האימפריות של המזרח הקדום: מצרים מדרום, שהייתה אימפריה במשך שנים רבות. והאימפריה הצפונית או הצפון-מזרחית (בבל, אשור, פרס, עיראק, טורקיה, סוריה וכו').

שמה המקורי של הדרך היה דרך ארץ פלשתים, תזכורת לעובדה שהדרך עברה דרך מישור פלשתים.

דרכי מסחר עתיקות[]

דרך היםדרך המלךדרך ארץ פלשתיםדרך ההרסחר אשורי בימי הממלכה הקדומהדרך המלך הפרסיתדרך הבשמיםדרך עזהדרך המשיסחר חוצה סהרהנתיב התבליניםדרך הדוארדרך הענבר

Advertisement