Family Wiki
Advertisement

דף שבועי לפרשת השבוע, יוצא לאור על-ידי המרכז ללימודי יסוד ביהדות ע"ש הלנה ופאול שולמן ב"אוניבסרסיטת בר אילן" בשיתוף לשכת רב הקמפוס והפקולטה למדעי היהדות. יצא לאו בין השנים: תשנ"ו (1996)-ועד היום - יותר מאלף מאמרים. הנושאים ניתנים לאיתור בעזרת "מנוע חיפוש [1] גליון 794 לפרשת בשלח.

כותבי המאמרים הם מרצים בוניברסיטת בר-אילן ובשלוחותיה. המאמרים כוללים ברובם מראה מקומות רבים מהספרות התורנית. כל גליון כולל מאמרים אחדים ולעיתים תגובות והוספות לדברים שנאמרו במאמרים קודמים.

העמוד הראשון של העלון

Daf sevui
Advertisement