Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל


ערך זה נכתב במקורו על-ידי דניאל ונטורה בויקיפדיה העברית - 2 ביולי 2008

Baibars bridge Lod Israel

מראה הגשר מעל נחל איילון ביציאה הצפונית מלוד

Baibars bridge Lod Israe particular

הסמל והכתובת במעקה הגשר

Train Bridge of British Mandate at Lod

מראה מתחת לגשר - גשר הרכבת הישן

גשר בייברס הוא גשר עתיק, השוכן ביציאה הצפונית מהעיר לוד, בין כביש 40 למסילת הרכבת המובילה אל העיר מצפון. הגשר נקרא על-שמו של בייברס שהיה הסולטן הממלוכי של מצרים וסוריה בין השנים (1223-1277). הסולטן אשר הביא לקץ שלטון הצלבנים בארץ. הגשר הוקם בשנת 1273 על דרך הדואר הממלוכית - דרך הדואר ממלוכית הראשית שהייתה במסלול דרך הים ממצרים - מרכז השלטון הממלוכי לסוריה. באמצעות הדרך הם קיימו רשת יעילה ביותר לקשר מהיר בתוך האימפריה. כאן גם עברה הדרך ללוד ולרמלה - ערים חשובות בתקופה זו.

תאור הגשר[]

אורך הגשר הוא 30 מטר. יש לו חיזוקים משני צדדיו ומכאן עמידותו. הגשר בנוי על קמרונות גדולים ומחודדים המפצלים את הזרם של נחל אילון, אשר בחורף עלול להיות חזק במיוחד. נחל איילון או בשמו הערבי "ואדי מוצררה" הוא אחד היובלים החשובים של הירקון. ייתכן כי אבני הגשר נלקחו מכנסיית סנט ג'ורג' שבלוד, על כך מעיד הדמיון בין תווי הסתתים שעל אבני הגשר והכנסייה. משני עברי הקשתות של הגשר יש שני זוגות של בעלי חיים: ברדלס וחולדה או עכבר וביניהם כתובת בערבית. הכתובת היא בתוך טאבולה אנסטה, טבלת אוזניים שהיא מסגרת מרובעת סביב כתובת או עיטור (באבן, פסיפס וכיו"ב). משני צדיה משולשים דמויי אוזניים.‏‏[1]

בכתובת כתוב: "בשם אללה הרחמן והרחום. ותפילתו על אדוננו מוחמד ועל חבריו כולם. צוה בבנין הגשר המבורך הזה, אדוננו הסולטן האדיר המלך א-דאהר רוּ‏כּ‏ן א-דין בּ‏יבּ‏רס בן עבּ‏דאללה. בימי בנו אדוננו הסולטן המלך א-סעיד נאצר א-דין, ברכת-ח'אן, יאדיר אללה ניצחונותיהם ויכפר להם. וזה (הגשר נבנה) בהשגית העבד המסכן (הרוצה) לרחמי אללה, עלא-דין עלי א-סואק, יכפר אללה לו ולילדיו. בחודש ראמדאן שנת אחת ושבעים ושש מאות " מקור=זאב וילנאי, מדריך ארץ ישראל - תל אביב, השרון, השפלה והנגב, הוצאת תור ירושלים , 1950 , עמוד 191

שמו הנוסף של הגשר הוא גשר ג'ינדאס על שם כפר ערבי בשם זה שהיה במקומו של היישוב הנוכחי גינתון. הוא הוקם כבר בתקופה הצלבנית ועדות הם הצלבים בצדו של הגשר.

מעברתא דלוד[]

אולי במקום הגשר הזה היה "מעבר לוד", בארמית מעברתא דלוד, עליו נכתב בתלמוד ירושלמי בהקשר לצום שבעה עשר בתמוז. בין השאר, הצום היה גם בשל שריפת התורה על ידי אפוסטומוס. התלמוד ירושלמי שואל : " איכן שרפה ? רבי אחא אמר: במעברתא דלוד ורבנן אמרי : ב"מעברתא דטרלוסה". (מסכת תענית פרק ד', הלכה ה')

בעבר עברו במקום גם דרכים ממהתקופה הרומאית מקיסריה, אנטיפטרוס ויפו .

מבנים נוספים[]

בייברס הקים ברחבי ארץ ישראל גם מצודות כמו מצודת נמרוד, ובין הגשרים הנוספים המיוחסים לו:

לקריאה נוספת[]

  • צבי אילן, אתרי טיול בארץ ישראל, עם עובד תרבות וחינוך - תל אביב, 1982.

קישורים חיצוניים[]

הערות שוליים[]

  1. ‏ מקורו של העיטור כזה בדגמי לוחות מתכת שחוברו ב"אוזניהן" לאבנים.‏
Advertisement