Family Wiki
Advertisement

גרגרנית כוכבית בביצת ואדי מלחה -פברואר 2014

מידע נוסף גרגרנית כוכבנית היא קטנית חד-שנתית חורפית שרועה, קירחת, מסתעפת מבסיסה לענפים אופקיים הפושטים סביב על הקרקע לקוטר של 5–25 ס"מ. העלה תלתני, נישא על פטוטרת ארוכה.

גרגרנית כוכבנית גדלה בעיקר במדבר, גם בצידי דרכים בשרון ובהרי יהודה. היא אחד מן החד-שנתיים השכיחים במדבר, במיוחד דוקא במדבר חם.

השם מקורו בתלמוד הירושלמי, אך יתכן שהכוונה שם היא לסוג אחר (תלתן), או שלא הבדילו בין סוגים אלה.

כתב מייק לבנה

Advertisement