Family Wiki
Advertisement

גיאוטופ היא עבודה אישית לנבחנים בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה בהיקף של יחידה אחת בתחום לימודי א"י לתלמידים הנבחנים ב - 5 יח"ל במקצוע.

העבודה נעשית לפי חוברת ההנחייה למורה.

מטרת העבודה[]

(מתוך החוברת)

 • להוציא מן הכוח אל הפועל את הידע שהתלמיד רוכש בלימודיו בכיתה ובסיורים הלימודיים.
 • למצוא את ההקשרים וליישם את ידיעותיו התיאורטיות של התלמיד אל יחידת נוף, אירוע היסטורי, אדם, תופעת טבע וכו'.
 • לאפשר לתלמיד להתנסות בכתיבה מחקרית תוך שימוש בכלים מדעיים ושילוב תחומי ידע שונים.
 • לפתח יחס חיובי של עניין והזדהות עם מושא המחקר.

באמצעות עבודה התלמיד יפתח כלים להתייחס אל הארץ כאל רקמת חיים שלמה, ולהבין את התלות ו/או הקשר בין המרכיבים השונים של לימודי א"י כפי שהם מופיעים בתוכנית הלימודים.

נושאים נבחרים שאושרו[]

דוגמאות מחוברת ההדרכה

 • תהליך היווצרותו של מכתש רמון
 • מרד בר כוכבא- מערכות המסתור בשפלת יהודה
 • היציאה היהודית מהחומות והקמת מאה שערים
 • אגם החולה- סיפור של ייבוש והצפה
 • המושבות לדוגמא- מטולה וקסטינה בשנים 1896-1900
 • המאבק על הדרך לירושלים במלחמת העצמאות
 • החפירות החדשות בעיר דוד
 • מגיא אוני לראש פינה: סיפורה של מושבה
 • בתי הכנסת במצדה ועין גדי
 • בתי כנסת עתיקים בגליל

קישורים חיצוניים[]

Advertisement