Family Wiki
Advertisement

רק אחד לטנגו - המקור: הארץ 4 באוקטובר 2009

לא תמיד "צריך שניים לטנגו". אחת הטענות של האחראים לפינוי תושבי גוש קטיף וצפון השומרון היתה, כי התושבים לא שיתפו פעולה עם מארגני ההתנתקות, טענה שיש בה מידה לא קטנה של נבזיות ואפילו רשעות. גם בדו"ח הביניים של ועדת החקירה לבדיקת הטיפול במפונים הוזכרה, אמנם לא כטענה מרכזית, הנקודה בצורת ההערה, כי "גם לחלק ניכר מהמפונים תרומה בלתי מבוטלת לעניין".

במהלך ההתנתקות נעשו לא מעט שגיאות. אינני מדבר על עצם ההחלטה האמיצה לצאת מרצועת עזה ומצפון השומרון. מדובר בהחלטה לגיטימית של ממשלה ריבונית, שיש לכבד. ואולם, בהכנות ובאופן הביצוע של ההתנתקות נעשו שלוש שגיאות חמורות (שאותן ניסיתי להסביר כאזרח וחבר בקבוצת "אתכם" שהתארגנה כמה חודשים לפני ההתנתקות): היציאה מציר פילדלפי, אי שינוי כללי המשחק והתגובה וליקויים בטיפול ביישוב מחדש של המפונים.

על שתי השגיאות הראשונות כבר שילמנו, ועוד נשלם, מחיר כבד - גם אנחנו וגם הפלסטינים בעזה. על הטעות השלישית, שגובלת בהתנהגות עבריינית, משלם מיעוט קטן של אנשים, מלח הארץ, שנשלחו ליישב את גוש קטיף על ידי ממשלות ישראל במשך יותר מ-20 שנה.

הממשלה היתה צריכה לרקוד סולו. פשוט לבנות תשתיות ל-18 יישובים בנגב, למשל בפתחת ניצנה, פתחת שלום, במשולש שדרות-נתיבות-אופקים, או ערד-דימונה-ירוחם. או אז היינו יכולים להתבונן ישירות בעיני המתיישבים היקרים הללו ולהודות להם - על העבר ועל העתיד. לבטא את הכבוד שחשה כלפיהם החברה הישראלית ולהעניק פיצוי מסוים על השבר שנוצר בחייהם - העקירה מהבתים, מבתי הכנסת, מהחממות, מעצים ששתלו. עוצמתו של שליט נמדדת בהשלכות המוסריות שיש להחלטותיו על אזרחי המדינה. לממשלות שלנו היתה הזדמנות לנהוג באופן מוסרי, והן החמיצו אותה באופן ששום ועדת חקירה ממלכתית לא תוכל לכסות עליו.

ראו המאמר כולו באתר הארץ לעיל

Advertisement