Family Wiki
Advertisement

(הערך בויקיפדיה העברית סובל מתיקונים לא סבירים ולכן הועתק לכאן)


המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

Givat Zeev Givon

מבט על ישוב מכיוון נבי סמואל - צפונה ממנו פסגת זאב

גבעון החדשה היינו ישוב קהילתי באזור הרי בנימין ליד ירושלים, במסגרת המועצה אזורית מטה בנימין . הישוב גבעון החדשה לא רחוק משכונת רמות בירושלים, ובסמוך לגבעת זאב.

שם היישוב הוא כשם היישוב גבעון ששכן באזור בימי המקרא.

ליישוב אופי חילוני, אך יושבות בו גם כמה משפחות דתיות לאומיות (המועצה הדתית של מטה בנימין מספקת את שירותי הדת לישוב. קיים בית כנסת גדול מרכזי שנקרא "חיי אדם" ע"ש אדם ויינשטיין ז"ל. ויש גם מקווה לנשים.) . ביישוב מתגוררת חה"כ לשעבר אסתרינה טרטמן

היסטוריה[]

היישוב הוקם לראשונה בשנת 1895 על ידי עולים מתימן אך הם עזבו את המקום לאחר מספר שנים. היישוב הוקם מחדש בשנת 1924 אך ניטש במאורעות תרפ"ט. ההתיישבות השלישית הייתה בשנת 1977 על ידי גוש אמונים במחנה צבאי ירדני נטוש כקילומטר מזרחית לישוב הנוכחי, והחל משנת 1981 - במקום הנוכחי. בהמשך התיישבו במקום גם עולים מרוסיה וילידי הארץ. שמו המקורי של היישוב היה חדשה. זהו שמו של האזור שבו יהודה המכבי ניצח באחד מהקרבות החשובים במלחמותיו ביוונים. שם זה לא נשמע לאנשים הגיוני, לכן נוסף לו השם "גבעון" על שם העיר המקראית גבעון ששכנה בקרבת מקום.

תולדות המקום[]

(לפי אתר המועצה האזורית)

סיפור ההתיישבות של גבעון החדשה החל לפני יותר ממאה שנה. בשנת תרמ"ז (1887) נוסדה בירושלים אגודה בשם "החלת ישראל רמה", שעסקה ברכישת קרקעות בסביבות ירושלים. בשנת 1888 נקנו על ידה 2000 דונם קרקע מאדמת הכפר נבי סמואל. לראשונה יושב המקום בשנת 1895, על ידי 13 משפחות מיוצאי תימן שעסקו בחקלאות, אשר בשל מחסור חמור בכסף נאלצו לעזוב את המקום בסופו של דבר. ניסיון התיישבות נוסף נעשה ב – 1924 על ידי 15 חברים, תימנים ואשכנזים, מבין חברי האגודה שחידשה את פעילותה באזור. חמש שנים שרדו החברים בתנאים קשים, באין כביש גישה, ובלא לראות את משפחותיהם אלא בסופי שבוע בלבד. במאורעות תרפ"ט, חמש שנים לאחר העלייה על הקרקע, התנפלו ערביי נבי סמואל על המתיישבים, ואלה התגוננו ועמדו על נפשם, עד שהגיעה המשטרה הבריטית וחילצה אותם מידי המרצחים. אלא שהבריטים סירבו לתת ליהודים לשוב אל הקרקע עד שיסלל כביש גישה למקום. ערביי המקום התנגדו לסלילת הכביש, והמתיישבים לא שבו אל אדמתם. יותר מחמישים שנה לאחר מכן, ב – 1977, התגבש גרעין גבעון במסגרת גוש אמונים. התחנה הראשונה הייתה במחנה גבעון, מחנה נטוש של הצבא הירדני, כקילומטר מזרחית לישוב הנוכחי. בסופו של דבר הקים חלק מהגרעין הזה את גבעון החדשה, וחלק אחר שלו הקים את גבעת זאב. הגרעין כלל עולים מברית המועצות, וקבוצת ותיקים, חלוצי התיישבות מעבר לקו הירוק, שהיו פעילים גם במאבקי העלייה של יהודי ברית המועצות בימי מסך הברזל. בקיץ תשל"ט (1979 הוחל בהכשרת הקרקע להתיישבות, ובקיץ תשמ"א (1981) עלו תשע משפחות ראשונות והתיישבו בקראוונים שהובאו למקום. הישוב גאל בתחילתו משבצת של 184 דונם, שהייתה שייכת לעמותת נחלת ישראל רמה. אין לישוב עתודות קרקע נוספות מעבר למשבצת זו.

קישורים חיצוניים[]

יישובי מועצה אזורית מטה בנימין[]

Advertisement